Robot collega

3 manieren waarop AI de werkplek gaat veranderen

Nu de economie weer in de lift zit, geeft dit veel bedrijven weer vertrouwen in de toekomst. Om toekomstbestendig te blijven, gaan veel bedrijven weer opnieuw investeren in mens en techniek. Mede hierdoor wordt er verwacht dat AI (Artificial Intelligence) de Europese economie op z’n kop gaat zetten.

306
0

Er wordt verwacht dat tot 2030 AI een totale groei zal hebben van € 13.6 Biljoen. Dit blijkt uit een recent onderzoek van PwC naar de gevolgen van de gestaag oprukkende technologie voor de economie, de arbeidsmarkt en menselijke vaardigheden.

Uit het onderzoek valt op te maken dat 45% van die wereldwijde groei te danken is aan productverbeteringen die de komende twaalf jaar worden doorgevoerd. De mens kan AI inzetten om producten persoonlijker, aantrekkelijker en betaalbaarder te maken.

AI in verschillende sectoren

Uit het onderzoek blijkt ook dat een aantal sectoren in weinig tijd enorme veranderingen gaan doormaken. Op het vlak van automatisering krijgen we wagenparken met zelfrijdende auto’s, waarbij de bestuurder een auto kiest op het moment dat hij die nodig heeft. Hij hoeft daardoor geen auto meer te kopen, verzekeren en onderhouden.

AI

Binnen de productiebranche gaan we de enorme gegevensstroom gebruiken die bij productieprocessen ontstaat. Daarnaast worden die processen voorspelbaarder en gemakkelijker te beheren, doordat we met zelflerende systemen gaan werken.

Door dit soort veranderingen ontstaat er de noodzaak van een compleet nieuw bedrijfsmodel, gestoeld op compleet nieuwe processen.

3 ontwikkelingen

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat er meer banen bij komen en dat de economie in de gehele breedte beter gaat presteren. Dat strookt precies met mijn eigen overtuiging: AI gaat een gunstige invloed op de arbeidsmarkt hebben.

Met die conclusie in het achterhoofd heb ik drie belangrijke ontwikkelingen in kaart gebracht die ik de komende vijf jaar, als AI dan toch echt haar vruchten begint af te werpen, wel zie gebeuren.

1. De robot collega

Verschillende bedrijven maken al gebruik van chatbots om hun klanten te woord te staan. Het inzetten van deze bots kan echter op nog veel grotere schaal. Door de inzet van Robotic Process Automation RPA kun je veel voorkomende handmatige repeterende taken overnemen van mensen. Door deze vorm van procesautomatisering houd je meer tijd over voor zaken waarbij je je cognitief vermogen kan aanspreken. Het inzetten van RPA techniek gebeurt al op grote schaal, zoals in het Robotics Centre of Excellence bij de Rabobank.

2. Betere besluitvorming bij zakelijke processen

De voordelen van AI ten opzichte van de menselijke hersenen is dat AI eindeloze hoeveelheden informatie in een milliseconde kan verwerken. Nu zelflerende algoritmen steeds beter worden, kunnen we AI ook bij de besluitvorming gaan betrekken. Uiteindelijk blijft het natuurlijk de mens die de knopen doorhakt, maar wel op basis van informatie die door de machine is gesorteerd en geanalyseerd. Volgens recent onderzoek blijkt dat meer dan de helft (51 procent) van de AI-adopters aangaf dat hun AI-inzet een succes is geweest. Dankzij die samenwerking tussen mens en machine kan AI als hulpmiddel voor medewerkers worden ingezet.

3. Automatisering bij informatie-uitwisseling

Dankzij de steeds geavanceerdere AI-technologie gaan we informatie op een heel andere manier door organisaties verplaaartificial intelligencetsen. Als je AI aan robotica koppelt, kun je bij routinematige taken, zoals formulieren invullen, de papieren informatie geheel automatisch digitaliseren. Zo bestaan er al innovatieve slimme vergaderschermen die spreken met gebruikers en notulen realtime vertalen. Dat heeft natuurlijk allerlei gevolgen voor de werkwijzen van bedrijven. Maar nu AI-algoritmen steeds complexer worden, kunnen we al die processen ook soepeler dan ooit laten verlopen. Wat mij betreft staan we op dat moment aan de vooravond van een nieuw efficiëntietijdperk.

Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven goed moeten nadenken over de gevolgen die AI voor hun branche en huidige bedrijfsmodellen kan hebben.

Wat me daarbij met name boeit, zijn de gevolgen voor het mkb. PwC voert aan dat een organisatie met behulp van AI een waardepropositie effectiever kan aanbieden of repliceren dan de huidige aanbieders. Daardoor kan die organisatie een markt gemakkelijker betreden.

Als je nog niet hebt nagedacht over AI en hoe deze technologie van invloed kan zijn op je bedrijf, zou ik daar in ieder geval niet te lang meer mee wachten.

Lees ook het artikel 3 manieren waarop AI verschil maakt op de werkvloer

Downloads bij dit artikel

  • RabobankCase

    Bedrijfsprocessen efficiënter inrichten, om kostbare tijd te besparen en de foutkans te reduceren. Hoe pak je dat aan in de bancaire sector? Rabobank zet in op robotisering.

  • Onderzoeksrapport: ‘Empowering Digital Workplaces’Rapport

    Personeel slimmer en beter laten werken door middel van vernieuwende technologie klinkt mooi en veelbelovend. Dit rapport gevuld met inzichten en onderzoeksresultaten geeft je in één keer het volledige overzicht. Een breed onderzoek onder 3.600 Europese werknemers: hun gedachtes en mening rond het onderwerp digitalisering, de rol hierbij van hun werkgevers en het management.

  • Digitaal samenwerkeneBook

    Online samenwerken is tijd- en kostenbesparend en productief. Het scheelt reiskosten, reistijd, ondersteunt de creativiteit en is efficiënt. Download het e-book ‘Digitaal samenwerken’ en lees er alles over.

Wouter Aarts ICT en Samenwerken

"The best way to predict the future is to create it." ~ Peter Drucker

Reageer ook

Reacties 0


Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reageer ook