de race naar strategische inkoop - WerkTrends

Bent u klaar voor de race naar strategische inkoop?

In plaats van zich met name bezighouden met operationele zaken, zijn inkopers meer en meer bezig met het volgen, bewaken en sturen op markttrends. Hoe kunnen inkopers deze waarde aantonen?

531
0

Zo’n 20 jaar geleden was inkoop een operationele afdeling gericht op het binnen halen van de “juiste producten of diensten, met  de juiste kwaliteit, op het juiste tijdstip tegen de juiste condities.”

Het onderschatten van het potentieel van inkoop heeft voor veel bedrijven geleid tot problemen, zoals:

 • Gemiste deadlines op contracten
 • Te hoge inkoopprijs en –kosten
 • Kwaliteit-issues die leiden tot stagnatie van proces of productie
 • Niet voldoen aan wetgeving

Maar gelukkig is er al veel veranderd in de laatste jaren. Inkoop is bezig met een opmars en zit nu in het management team, aan de directie tafel of in het executive team. De toegevoegde waarde die inkoop kan bieden is uniek en strategisch erg waardevol.

De nieuwe inkoper
In plaats van reactief oppakken van zaken die in de dagelijkse operatie zich voordoen zijn inkopers meer en meer bezig met het volgen, bewaken en sturen op markttrends.

De inkoper van nu:

 • Is voorzien van de juiste tools om een moderne organisatie te ondersteunen
 • Heeft een goed geoliede operationele inkoopmachine
 • Heeft zijn contracten geborgd op een veilige en toegankelijke mani
 • Managet leveranciers op een wijze die past bij moderne inkoop
 • Heeft inzicht in zijn/haar informatiestromen met de juiste kwaliteit en op het juiste tijdstip

We leven tegenwoordig in een informatiemaatschappij
Het gaat meer en meer om informatiestromen die beoordeeld en geoptimaliseerd moeten worden om hieruit waarde te destilleren voor uw onderneming. Deze waarde zit allang niet meer alleen in de ingekochte dienst of product, maar ook in hoe u uw rol als inkoper pakt en kadert in een altijd maar veranderende omgeving.

Het is belangrijk te bepalen welke informatie  in, door en uit de organisatie gaat. Wat is belangrijk en wat niet? Waar kunt u waarde uit halen om bij te dragen aan de doelstellingen van uw organisatie. Het analyseren van de relevantie van verschillende informatie uit uw strategische, tactische en operationele activiteiten is dan ook zeer zinvol.

Sluit uw inkoopwereld aan bij de rest van uw organisatie en die van uw leveranciers? Als u de waarde kunt identificeren weet u ook gelijk hoe u als inkoper uw waarde kunt tonen aan uw eigen organisatie. Dit is de race die momenteel gelopen wordt. Bent u er klaar voor?

Downloads bij dit artikel

 • Inzicht in inkoopprocessen krijgt u zoRapport

  Wat zijn de behoeften in de inkoopmarkt? Deze vraag stond centraal in een recent gehouden onderzoek onder Inkoopmanagers en Inkopers in Nederland. Inkoop wordt niet langer gezien als een ‘stand alone functie’, maar maakt haar doorbraak van ‘backroom’ naar ‘boardroom’.

 • Trendrapport: Grip op uw uitgaven krijgt u zoRapport

  Weet u wie wat inkoopt? In welke hoeveelheden en waar? Monitort u de afspraken in contracten? Het trendrapport ‘Full-Circle Spend Analysis’ helpt om grip te houden op alle uitgaven en scherper in te kopen.

 • De relatie met je leveranciers beheert u zoStappenplan

  Hoe kunt u van leveranciers partners maken? Met het gratis stappenplan leveranciersmanagement (Supplier Development) ontdekt u hoe u uw leveranciersnetwerk optimaal inricht en onderhoudt.

Mike Hermes proces optimalisatie en Lean Six Sigma

"Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg."

Reageer ook

Reacties 0


Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reageer ook