ouderenzorg

Borg waardigheid van ouderen met technologie

Verlies van menselijke waardigheid is de grootste angst die leeft als het om ouderdom gaat. Technologie kan daarbij helpen, maar alleen als leveranciers van producten en diensten bereid zijn samen te werken.

246
1

Volgens onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens draait waardigheid om het behoud van autonomie en van een respectvolle bejegening. Waardige zorg zit echter nog onvoldoende in het DNA van instellingen voor ouderenzorg, volgens onderzoek (PDF) van het College voor de Rechten van de Mens. Ouderen ervaren hierdoor een gebrek aan autonomie en respectvolle bejegening.  Technologie in de zorg kan helpen, maar dan moet er wel het nodige veranderen.

Autonomie betekent volgens het College dat ouderen zelf keuzes willen kunnen maken en invloed willen uitoefenen op de zorgafspraken. Bejegening betekent waardigheid in de respectvolle verbinding met anderen. Ouderen kunnen slechts in beperkte mate de regie kunnen voeren over hun eigen leven, zo komt uit het onderzoek naar voren. “Hun autonomie is begrensd,” zeggen de onderzoekers, “Niet alleen door hun gezondheidssituatie, maar mede door detechnologie in de zorg (on)mogelijkheden van de organisatie en van professionals.”

Volgens het College hebben zorgprofessionals niet genoeg tijd om ouderen de gewenste autonomie en bejegening te geven. Dat komt doordat de zorg in veel instellingen nog steeds taakgericht, en niet vraaggericht is. De zorgverleners ervaren door bezuinigingen en personeelstekorten al een enorme werkdruk en deze neemt nog eens toe door niet-patiëntgebonden werkzaamheden zoals overleg, registraties en administratieve taken. Dat gaat ten koste van de patiëntgebonden activiteiten en tijd.

Ouderen kennen
Voor de gewenste bejegening is het bijvoorbeeld belangrijk dat de zorgverleners de oudere ‘echt kennen’. De trend van flexibele arbeid brengt echter veel externen en invalkrachten in de instellingen. Dat staat het leren kennen van de bewoners nog eens extra in de weg. ‘Elkaar leren kennen’ lukt volgens de TaskForce ‘Waardigheid en Trots’ het beste met persoonlijke communicatie. De organisatie noemt meer dan 30 websites, communities en apps waarmee zorgverleners met familie, of mantelzorgers onderling, kunnen communiceren.

Een groepsapp is slechts één voorbeeld van hoe technologie in de zorg manieren van werken en communiceren kan verbeteren. Er zijn honderden, zo niet duizenden slimme apparaten, systemen, apps en applicaties die daaraan bijdragen. Van digitale handigheden tot praktische hulpmiddelen en van producten tot diensten, het aanbod is gigantisch.

Technologie in de zorg kent echter allemaal hun eigen toepassing en bediening door een enorme verscheidenheid aan apps en verschijningsvormen. Bovendien verzamelen zij allemaal afzonderlijk veel gegevens over ouderen. Doordat zij deze niet met elkaar uitwisselen, gaat het vaak om dezelfde (oppervlakkige) gegevens. Dat is voor ouderen niet gebruiksvriendelijk en voor de zorg niet efficiënt. Daarom zouden de leveranciers van deze producten en diensten, en daarmee de eigenaren van de data, samen moeten werken.

Samenwerking leveranciers
Tot nu toe is enige samenhang of samenwerking bij de fabrikanten echter ver te zoeken. Daarmee ontstaat de vraag naar een samenwerking leveranciers zorgsysteem dat de producten, diensten en data koppelt en integreert. Alleen dan kan technologie een wezenlijke bijdrage leveren aan de waardigheid van ouderen. Om dat mogelijk te maken, moeten we de huidige realiteit ter discussie stellen. Fabrikanten moeten anders denken en hun concurrenten niet vrezen maar omarmen. Zij moeten transparant en open zijn en bereid hun zorggegevens te delen. Dat zijn de randvoorwaarden voor duurzame innovatie in de ouderenzorg.

Waardige zorg kan dus alléén tot volle wasdom komen als alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid oppakken, bereid zijn tot samenwerking en de zorgverleners de tijd, middelen en informatie geven om vraaggerichte zorg te bieden. Technologie en diepgaande data-analyses zullen de waardigheid van ouderen helpen waarborgen. En dat verdient dus veel aandacht, want het aantal ouderen in de maatschappij bedraagt in 2030 een kwart van de bevolking. Alleen met vroegtijdige ondersteuning kunnen ouderen langer hun zelfstandigheid behouden en kan de bejegening persoonlijker en dus respectvoller worden. Oud worden is dan geen schrikbeeld meer, want deze kwetsbaarheid op tijd herkennen draagt veel bij aan de levenskwaliteit van mensen.

Credit foto’s: Unsplash en Pexels

Downloads bij dit artikel

  • Rapport: Communication Crackdown – de kosten van onpersoonlijke communicatieRapport

    De Europese consument wordt overspoeld met irrelevante communicatie en junkmail. 84% van de Europeanen en 86% van de Nederlanders blijkt bereid actie te ondernemen tegen merken en organisaties die ondermaats communiceren. De grens van klantloyaliteit komt hierdoor in gevaar. Lees alles over de huidige resultaten en kosten van onpersoonlijke communicatie, en de stappen die u kunt nemen om uw communicatie op orde te brengen, in dit gratis onderzoeksrapport.

Pieter Rahusen Verbinden, aanhalen en versterken

In mijn optiek moet er altijd ruimte zijn voor vernieuwing, ontplooiing en een open vizier. Door de dialoog aan te gaan met marketing, management en maatschappij, komen we tot echte verbeteringen voor producten, processen én patiënten.

Reageer ook

Reacties 1

Richard ,

Er zijn nu gelukkig al vele apps die de waardigheid van ouderen helpen te behouden doormiddel van hen inzicht geven in hun eigen gezondheid. Dit is een mooie ontwikkeling!


Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reageer ook