De organisatie van morgen is wendbaar

Dankzij innovatieve technologie wordt de klantvraag steeds beter en efficiënter beantwoord. Maar alleen met de nieuwste software zijn we er niet. De stappen naar de zogenoemde ‘digitale volwassenheid’ omvatten ook een cultuurverandering.

414
0

Dankzij innovatieve technologie wordt de klantvraag steeds beter en efficiënter beantwoord. Maar alleen met de nieuwste software zijn we er niet. De stappen naar de zogenoemde ‘digitale volwassenheid’ omvatten ook een cultuurverandering.

Een digitaal volwassen organisatie maakt gebruik van innovatieve technologie en heeft die zo ingericht dat de bedrijfsprocessen optimaal aansluiten bij een steeds grilliger wordende klantvraag. Wendbaarheid is het magische woord: de flexibiliteit om snel en doeltreffend mee te bewegen met behoeftes vanuit de markt. Dankzij de digitale revolutie verwacht de klant maatwerk en snel ook. Hij is goed geïnformeerd en heeft de kracht van sociale media binnen handbereik.

Vooral het midden- en kleinbedrijf is optimistisch over zijn vermogen snel digitaal volwassen te worden: 29 procent denkt dit binnen twee jaar gerealiseerd te hebben. Bij grote organisaties is dit 25 procent. Beide verwachten meer winst te behalen, omdat zij tegen die tijd sneller kunnen reageren op de markt en tegen lagere kosten kunnen opereren.

Goudmijnen
De eerste stap naar digitale volwassenheid is een inventarisatie van de bestaande informatie in de organisatie. Wat voor goudmijnen kent de organisatie eigenlijk? En hoe zijn deze in te zetten voor het grote doel (en weet u precies welk doel dat is)? Historische gegevens worden vaak over het hoofd gezien doordat deze alleen op papier bestaan. Het is beslist de moeite waard ook deze te inventariseren en de digitaliseren zodat ze beschikbaar komen. Wie het verleden kent, kent immers de toekomst. Onderzoek van Coleman Parkes uit 2013 toonde aan dat 68 procent van de Europese managers en besluitvormers dacht dat zij beter het hoofd hadden kunnen bieden aan de economische crisis, als zij betere toegang hadden gehad tot historische gegevens.

Data, data, data
De tweede stap is al deze informatie ontsluiten voor de medewerkers. Data is de drijvende kracht achter kennis en de medewerker van de toekomst is een kennis- of beter gezegd: informatiewerker. Ontsluiting vereist wellicht een herziening of in ieder geval opwaardering van de IT-infrastructuur. Sluiten systemen goed aan? Wat is toegankelijk voor wie? Digitale volwassenheid wordt vaak geassocieerd met het gebruik van de nieuwste technologie, maar als deze wordt geïmplementeerd op een wankele basis, zullen de voordelen beperkt zijn. Het oude ICT-adagium geldt ook in de 21e eeuw: garbage in, garbage out.

Vertrouwen
Tot slot, hoe zit het met de bedrijfscultuur? Maakt het ICT-beleid het daadwerkelijk mogelijk voor de kenniswerkers om hun kennis optimaal in te zetten en de voor hen relevante informatie te vinden en toe te passen? In hoeverre wordt het gebruik van eigen apparatuur gefaciliteerd? Werken op afstand? Het delen van kennis met toeleveranciers en partners? Zijn routinematige taken geautomatiseerd? Alleen een goede technische infrastructuur is niet voldoende, ook leidinggevenden zullen wendbaar moeten opereren. Als medewerkers niet achter hun bureaus  zitten, is er dan het vertrouwen dat zij hun werk doen? De nieuwe manager staat niet alleen vriendelijk tegenover technologie. De openheid en flexibiliteit die u bereid bent de klant te tonen, komen ook de kenniswerker zeer ten goede.

De bronnen van dit artikel zijn de onderzoeken ‘Digitale volwassenheid: De race naar de top, Bigger Data en ‘De opkomst van de iWorker, allen uitgevoerd door Coleman Parkes Research in opdracht van Ricoh. Ook aan de slag met het digitaliseren van documenten? Download hier het e-book.

Lees ook het artikel over hoe het hoofd te bieden aan de informatie-tsunami.

Downloads bij dit artikel

  • The challenge of speed; driving slow in the fast laneWhitepaper

    This Economist Intelligence Unit briefing paper, sponsored by Ricoh, looks at how well European companies are responding to the challenges of enhancing agility and speed and what steps they should take to do better. As most companies believe they are faster and nimbler than their competitors, describing themselves as agile speedboats and their peers as slow, unwieldy supertankers. The survey data, however, show little justification for this self-perception

  • Gratis e-book ‘IT op orde’eBook

    Mobiel werken, cloud computing, CYOD, enterprise mobility zijn de werktrends van deze tijd. Medewerkers willen altijd en overal kunnen werken, online vergaderen en bestanden delen. Ook vanaf hun mobiele device. Maak uw IT klaar voor deze trends,  en lees het eBook ‘IT op orde’.

  • The challenge of speed in European BusinessesInfographic

    Ondanks decennia van technologiegedreven ontwrichting en culturele veranderingen zijn Europese managers te zelfverzekerd over de snelheid waarin hun organisatie werkelijk verandert. De meerderheid vergelijkt hun bedrijf met een speedboot (wendbaar en snel) in plaats van met een supertanker (log en langzaam). De cijfers zeggen iets anders.

Karina Meerman The missing link between tech & text

"Uitstellen kan altijd nog."

Reageer ook

Reacties 0


Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reageer ook