Denk in functionaliteit, niet in bits & bytes

Maurice de Hond noemt technologie ‘een breekijzer om oude systemen te doorbreken’.

352
0

In een jaar zijn meer leidinggevenden positiever geworden over het ‘digitaal volwassen’ worden van hun organisatie, aldus een recent onderzoek van Coleman Parkes. Maar de zorgen blijven, vooral op het gebied van kosten. Maurice de Hond van O4NT (Onderwijs voor een Nieuwe Tijd) deelt de lessen die zijn opgedaan bij openbare basisschool De Ontplooiing in Amsterdam.

U noemt technologie ‘een breekijzer om oude systemen te doorbreken’. Hoe dat zo?
“Een goed voorbeeld is deze school. De structuur van de traditionele school kan alleen doorbroken worden door slim gebruik te maken van technologie. Anders moeten we het doen met drie keer zoveel leerkrachten. Daarbij gebruiken we technologie als instrument om kinderen op een hedendaagse en aantrekkelijke manier kennis en vaardigheden te leren. Wij werken met tablets, interactieve schermen en slimme software die zich aan het niveau van het kind aanpast. Daarnaast hebben we overigens ook boeken, een poppenhoek en een kast met knutselspullen. De schermen sluiten aan bij de wereld van die kinderen. Zij krijgen vanaf hun geboorte zoveel meer visuele input binnen dan generaties voor hen. Ik was zeven jaar oud toen ik voor het eerst een vulkaan zag, in een boek. Jonge kinderen van nu hebben er op televisie of op reis al talloze gezien. Daar moet je op school rekening mee houden.”

Het klinkt allemaal heel vrijblijvend.
“Dat is het zeker niet. Elke zes weken heeft de coach een gesprek van een half uur met de ouders en het kind. Daarin bepalen zij het ontwikkelingsplan voor de komende weken, gebaseerd op de talenten en vaardigheden van het kind en de kerndoelen van de school. Kinderen willen leren, maar niet per definitie tegelijk hetzelfde en op dezelfde manier. Met onze adaptieve reken- en taalprogramma’s gaan zij zelfstandig aan de slag. De taken worden geleidelijk aan lastiger. Bij dit oefenen is geen leerkracht nodig. De leraar heeft zo ruimte om de leerlingen individueel te coachen. Groepsinstructies worden aan kinderen van gelijk niveau gegeven en niet van gelijke leeftijd.”

Wat kunnen organisaties daarvan leren?
“Gebruik nieuwe technologie niet om oude dingen te doen. Gebruik haar om de organisatie aan te passen en/of producten en diensten anders te maken of nieuwe te ontwikkelen. Wij passen in feite het principe toe van mass-customisation en personalisatie, dat ook bij succesvolle bedrijven wordt toegepast. Zij maken gebruik van technologie om tegen dezelfde of lagere kosten klanten persoonlijk te bedienen.”

Kan iedereen die creativiteit in zich vinden?
“Ja, maar dan moet je op een hoger abstractieniveau denken. Uitkomen bij de kern van wat je bedrijf of organisatie wil bereiken en niet wat en hoe je het op dit moment doet. Daarvoor is het wel nodig dat je de werking van technologie begrijpt. In 1995 kwam mijn boek uit, ‘Dankzij de snelheid van het licht’. Dat was een tijd waarin de organisatietop nog trots was dat bij hen geen computer op het bureau stond. De directeur strategie van een groot telecombedrijf nam zijn secretaresse mee naar lezingen, omdat hij de PowerPoint-presentatie niet kon bedienen. Wat voor strategie zal zo iemand bedenken als hij niets snapt van ICT? Het zelf actief bezig zijn met technologie en nieuwsgierig zijn naar wat je ermee kan, maakt de toepassing ervan makkelijker.”

U adviseert ook beter contact tussen generaties?
“Zeker. Jonge mensen zijn gewend aan technologie, ze zijn vindingrijker met oplossingen omdat zij ICT als gegeven zien en niet als doel. Innovatie komt zelden vanuit de top. Grote organisaties zijn eigenlijk verleden tijd. Werk met kleine clubs met specifieke competenties, fighting units, die hun krachten combineren binnen het grote geheel. Met daarin ook jongeren.”

Dus technologie is wel én niet belangrijk?
“Denk na over de functionaliteit, niet over het apparaat zelf. Neem de teleportatiemachine uit Star Trek, die mensen atomair verplaatst. De machine bestaat niet, maar we verplaatsen al steeds meer zintuigen: ogen, oren en mond via telefoon, televisie en videoconferencing. En voelen kan ook: chirurgen verrichten al operaties op afstand. Gecombineerd met de complete vermenging van de visuele en virtuele wereld – denk aan Augmented Reality en Google Glass – gaat er de komende tien jaar nog veel meer veranderen dan in de afgelopen vijftien.”

Onderzoek naar digitale volwassenheid van organisaties
71% van de senior managers in Europa denkt dat hun organisatie binnen vijf jaar digitaal volwassen is. De organisatie gebruikt dan geavanceerde tools voor aansturing en omarmt technologie en integreert deze in hun werkprocessen. Vorig jaar gaf 63% aan nog lang niet klaar te zijn voor de digitale transformatie van hun organisatie. Inmiddels ziet 77% van de bedrijven digitalisering als topprioriteit. Als grootste voordeel worden snellere bedrijfsprocessen (80%) en meer winst (73%) genoemd. De grootste obstakels zijn kosten, het moeten veranderen van de werkwijze van de organisatie om bij te kunnen blijven en het vervolgens in lijn brengen van technologie, processen en werkwijzen.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met NRC Media.

Credit hoofdfoto artikel: Bill Tanaka

Downloads bij dit artikel

  • Teachers, students and machines – The democratisation of education?Whitepaper

    Internet-enabled disruption is just one factor driving far-reaching, and often unsettling, change across the education sector. Whitepaper on 'Humans & Machines in Education' by The Economist Intelligence Unit, sponsored by Ricoh.

  • Onderwijs organiseren in disruptieve tijdenWhitepaper

    De Wet van Moore laat een curve zien die de technologische ontwikkeling van transistors verbeeldt. De lijn maakt een sterke buiging naar boven in de periode waarin we nu leven. Je zou de wet kunnen zien als metafoor voor exponentiële groei, een fenomeen dat we momenteel op verschillende domeinen in de samenleving kunnen herkennen.

Karina Meerman The missing link between tech & text

"Uitstellen kan altijd nog."

Reageer ook

Reacties 0


Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reageer ook