Generatie Z in grafimedia - WerkTrends

Grafimedia kan straks niet zonder ‘Generatie Z’

Is de grafimedia branche in staat om toekomstig talent te koesteren? Weten zij de Generatie Z te inspireren, en tegelijkertijd het vergrijzende personeelsbestand te motiveren?

1118
0

Er klinkt voorzichtig optimisme door in de pas verschenen publicatie ‘Grafimedia in cijfers 2015’. Nu het aantal faillissementen in de branche daalt en het aantal vacatures stijgt, is het tijd om weer toekomstplannen te maken. Houd daarbij rekening met verder oprukkende automatisering, een groeiende behoefte aan IT-kennis en de komst van een nieuwe generatie medewerkers en klanten.

Smart TV’s, slimme thermostaten en apps om de verlichting te regelen: de woonomgeving automatiseert in hoog tempo. Dat went snel en eigenlijk verwacht je ook dat steeds meer dingen ‘vanzelf’ gaan. Datzelfde geldt natuurlijk voor je werk, al staat de automatisering daar vaak nog maar aan het begin van alle mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan altijd en overal kunnen werken, op jouw device en met toegang tot de informatie die je nodig hebt. Deze trend gaat grote gevolgen hebben – niet alleen op het gebied van productiviteitswinst en kostenreductie, maar vooral ook voor de benodigde kennis en vaardigheden binnen bedrijven en organisaties.

Ook in de grafimediabranche speelt automatisering een steeds grotere rol, zowel in de communicatie met de klant als in het productieproces. Een steeds grotere hoeveelheid orders in steeds kleinere oplages moet immers in hoog tempo worden geproduceerd, met zo min mogelijk handmatige interventies. De branche ziet zich daarbij nog voor een extra uitdaging geplaatst nu de vergrijzing in de grafische bedrijfstak doorzet: volgens ‘Grafimedia in cijfers 2015’ is sinds het jaar 2000 de gemiddelde leeftijd in de branche verschoven van 39,2 jaar naar gemiddeld 45,1 in 2015.

Tekort aan IT-experts
Het gebrek aan kennis op het gebied van IT en internetveiligheid heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen – iedereen kent wel de voorbeelden van bedrijven of overheden die het nieuws haalden na een IT-blunder of data-lek. Het probleem is voorlopig ook nog niet opgelost, blijkt uit recent onderzoek door ISACA, een onafhankelijke internationale organisatie van IT governance professionals: liefst 86 procent van de respondenten constateert een tekort aan cybersecurity experts.

Slechts 38 procent van de deelnemers aan het onderzoek – dat werd gehouden onder 3.400 ISACA-leden in 129 landen – zegt goed voorbereid te zijn op een internetaanval. Ik vermoed dat ook veel grafimediabedrijven, die toch vaak gevoelige data van klanten verwerken en bestelportalen beheren, bij gebrek aan eigen IT-medewerkers niet over de benodigde kennis zullen beschikken.

Generatie Z komt eraan
Het goede nieuws is dat zich een nieuwe generatie medewerkers aandient die IT-kennis en -kunde met de paplepel ingegoten hebben gekregen. Deze rond het millennium geboren ‘Generatie Z’ groeit op met digitale technologie en die vaardigheden kan het bedrijfsleven straks goed gebruiken. Het aantal medewerkers onder de 25 jaar is volgens ‘Grafimedia in cijfers 2015’ met zo’n 5 procent op het totaal echter nog altijd gering. Grafimedia-ondernemers kunnen, net als veel andere bedrijven, deze ontwikkeling niet gaan zitten afwachten: de kloof in IT-kennis moet zo snel mogelijk worden gedicht.

De komst van ‘Gen-Z’ zal bij veel bedrijven ook het gebrek aan een ander soort kennis blootleggen. Terwijl deze nieuwe medewerkers technologische kennis als vanzelfsprekend beschouwen – ook bij hun collega’s en leidinggevenden – hebben ze behoefte aan een heel andere manier van werken. Dat vraagt om een nieuwe managementstijl, waarbij een creatieve benadering van uitdagingen en een constructieve interactie met anderen een belangrijke rol spelen.

Nieuwe managementvaardigheden
Er bestaan volop mogelijkheden om technische kennis bij te scholen – zie bijvoorbeeld de brochure ‘Sectorplan grafimediabranche’ van het A&O Fonds Grafimediabranche over het opleiden en duurzaam inzetbaar houden van medewerkers. Maar het is een stuk lastiger om de verandering in benodigde managementvaardigheden bij te benen. Nu is het altijd al een hele uitdaging geweest om goede managers op te leiden en volgens velen is het zelfs onmogelijk om effectieve managementvaardigheden te onderwijzen. Bij veel grafimediabedrijven, vaak kleine of middelgrote ondernemingen, ontwikkelen managers die vaardigheden dan ook gewoon in de dagelijkse praktijk. Maar de kans is daardoor groot dat ze straks niet goed aansluiten op de behoefte van de aanstormende Generatie Z.

Creativiteit en sociale intelligentie worden steeds belangrijker voor bedrijven die zich ook in de toekomst positief willen blijven onderscheiden. Automatisering, techniek en machines gaan onvermijdelijk de plek innemen van allerlei handmatige processen. Daardoor ontstaat meer ruimte voor creatieve uitdagingen. In het rapport ‘Future of Work’ van de Economist Intelligence Unit stelt Ian Stewart (Chief Economist bij Deloitte):

De baan van de toekomst vereist flexibiliteit, creativiteit en sociale intelligentie.


Meer automatiseren
In hetzelfde rapport is vrijwel iedereen het er over eens dat automatisering ertoe leidt dat werknemers hun creativiteit beter kunnen ontplooien. Tijd die nu nog wordt besteed aan handmatige en vaak repetitieve processen, kan straks worden benut voor meer complexe en uitdagende taken. Zeven van de tien respondenten onderschrijft de stelling dat ‘bedrijven de verantwoording hebben zoveel mogelijk arbeid te automatiseren zodat medewerkers zich kunnen concentreren op belangrijker werk’.

Meer automatisering zorgt voor minder menselijke handelingen in het grafische productieproces. Dat maakt het mogelijk om ook bij de productie van kleine oplages een gezond rendement te behalen. In het onderzoek meent dan ook nog geen 10 procent van de respondenten dat bedrijven zich tegen automatisering zouden moeten verzetten. Toch hebben veel grafimediabedrijven de mogelijkheden van automatiseren nog lang niet volledig benut. Terwijl er volop kansen liggen: workflowautomatisering (JDF), web-to-print en MIS maken enorme efficiencyslagen mogelijk. Ook processen als bestandscontroles, archiveren en factureren kunnen verder worden gestroomlijnd. Wie zijn workflow helemaal op orde heeft, hoeft eigenlijk alleen nog maar handmatig in te grijpen bij eventuele storingen tijdens de productie. Waardoor medewerkers zich meer kunnen richten op de klant met service en advies.

Talent koesteren
Een belangrijke taak van de toekomstige manager ligt in het koesteren van talent. Dat is, volgens ruim een derde van alle respondenten, een voorwaarde voor het succes van hun bedrijf. Het is daarom noodzakelijk een bedrijfscultuur en werkomgeving te ontwikkelen waarin deze talenten zich thuis voelen.

Managers kunnen dus niet langer volstaan met het uitdenken en invullen van een bedrijfsstrategie, maar ze zullen ook de creatieve atmosfeer moeten scheppen waarin medewerkers optimaal kunnen presteren. Nu is het bij startende ondernemingen natuurlijk veel eenvoudiger om zo’n inspirerende cultuur te creëren dan bij al langer bestaande bedrijven. Ook bij veel grafimediabedrijven zal de omslag naar zo’n nieuwe manier van leidinggeven meer tijd vragen. Daardoor is het moeilijker om talent lang vast te houden en daarmee verzwakt je concurrentiepositie. En het is toch al niet eenvoudig om jonge mensen te verleiden om voor de grafimediabranche te kiezen.

In het ‘Future of Work’-rapport stellen de ondervraagde bedrijven dat hun prioriteiten liggen bij het vergroten van de productiviteit van medewerkers en bij het beheersen van de kosten. Maar als ze wordt gevraagd naar waar de focus van de directie over drie jaar ligt, dan staan werknemerstevredenheid en het ontwikkelen van kennis en kunde door deze werknemers bovenaan.

Hoe staat de grafimediabranche er op dit gebied voor? Beschikken we over managers die in staat zijn om toekomstig talent te koesteren? Weten zij de Generatie Z te inspireren, en tegelijkertijd het vergrijzende personeelsbestand te motiveren? Het vinden van de juiste balans vormt de sleutel tot toekomstig succes. Nu is de tijd om je er op voor te bereiden – bijvoorbeeld bij het invullen van die nieuwe vacatures.

Downloads bij dit artikel

  • De 4G werkplekInfographic

    Generatie Z komt eraan! Niet eerder waren 4 generaties vertegenwoordigd op de werkvloer. Wanneer organisaties zich richten op het updaten van hun systemen, bedrijfsprocessen en werkwijzen, helpen ze medewerkers uit verschillende generaties te floreren.

  • The future of work in the 21st centuryWhitepaper

    Geautomatiseerd, creatief en decentraal: 'The future of work in the 21st century' is een studie van The Economist Intelligence Unit (EIU). Het rapport probeert de belangrijkste trends te identificeren die de aard van werk en het werken in de komende 10-15 jaar zullen beïnvloeden.

Huib Kolen Grafimedia, Precision Marketing en Enterprise Output Management

"Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven." ~ Albert Einstein

Reageer ook

Reacties 0


Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reageer ook