3 manieren waarop AI de werkplek gaat veranderen

  • 594
  •  5
  • 3 min
  • 16 okt 2018
3 manieren waarop AI de werkplek gaat veranderen 2

3 manieren waarop AI de werkplek gaat veranderen

  • 594
  •  5
  • 3 min
  • 16 okt 2018

Er wordt verwacht dat tot 2030 AI een totale groei zal hebben van € 13.6 Biljoen. Dit blijkt uit een recent onderzoek van PwC naar de gevolgen van de gestaag oprukkende technologie voor de economie, de arbeidsmarkt en menselijke vaardigheden.

Uit het onderzoek valt op te maken dat 45% van die wereldwijde groei te danken is aan productverbeteringen die de komende twaalf jaar worden doorgevoerd. De mens kan AI inzetten om producten persoonlijker, aantrekkelijker en betaalbaarder te maken.

AI in verschillende sectoren

Uit het onderzoek blijkt ook dat een aantal sectoren in weinig tijd enorme veranderingen gaan doormaken. Op het vlak van automatisering krijgen we wagenparken met zelfrijdende auto’s, waarbij de bestuurder een auto kiest op het moment dat hij die nodig heeft. Hij hoeft daardoor geen auto meer te kopen, verzekeren en onderhouden.

AI

Binnen de productiebranche gaan we de enorme gegevensstroom gebruiken die bij productieprocessen ontstaat. Daarnaast worden die processen voorspelbaarder en gemakkelijker te beheren, doordat we met zelflerende systemen gaan werken.

Door dit soort veranderingen ontstaat er de noodzaak van een compleet nieuw bedrijfsmodel, gestoeld op compleet nieuwe processen.

3 ontwikkelingen

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat er meer banen bij komen en dat de economie in de gehele breedte beter gaat presteren. Dat strookt precies met mijn eigen overtuiging: AI gaat een gunstige invloed op de arbeidsmarkt hebben.

Met die conclusie in het achterhoofd heb ik drie belangrijke ontwikkelingen in kaart gebracht die ik de komende vijf jaar, als AI dan toch echt haar vruchten begint af te werpen, wel zie gebeuren.

1. De robot collega

Verschillende bedrijven maken al gebruik van chatbots om hun klanten te woord te staan. Het inzetten van deze bots kan echter op nog veel grotere schaal. Door de inzet van Robotic Process Automation RPA kun je veel voorkomende handmatige repeterende taken overnemen van mensen. Door deze vorm van procesautomatisering houd je meer tijd over voor zaken waarbij je je cognitief vermogen kan aanspreken. Het inzetten van RPA techniek gebeurt al op grote schaal, zoals in het Robotics Centre of Excellence bij de Rabobank.

2. Betere besluitvorming bij zakelijke processen

De voordelen van AI ten opzichte van de menselijke hersenen is dat AI eindeloze hoeveelheden informatie in een milliseconde kan verwerken. Nu zelflerende algoritmen steeds beter worden, kunnen we AI ook bij de besluitvorming gaan betrekken. Uiteindelijk blijft het natuurlijk de mens die de knopen doorhakt, maar wel op basis van informatie die door de machine is gesorteerd en geanalyseerd. Volgens recent onderzoek blijkt dat meer dan de helft (51 procent) van de AI-adopters aangaf dat hun AI-inzet een succes is geweest. Dankzij die samenwerking tussen mens en machine kan AI als hulpmiddel voor medewerkers worden ingezet.

3. Automatisering bij informatie-uitwisseling

Dankzij de steeds geavanceerdere AI-technologie gaan we informatie op een heel andere manier door organisaties verplaaartificial intelligencetsen. Als je AI aan robotica koppelt, kun je bij routinematige taken, zoals formulieren invullen, de papieren informatie geheel automatisch digitaliseren. Zo bestaan er al innovatieve slimme vergaderschermen die spreken met gebruikers en notulen realtime vertalen. Dat heeft natuurlijk allerlei gevolgen voor de werkwijzen van bedrijven. Maar nu AI-algoritmen steeds complexer worden, kunnen we al die processen ook soepeler dan ooit laten verlopen. Wat mij betreft staan we op dat moment aan de vooravond van een nieuw efficiëntietijdperk.

Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven goed moeten nadenken over de gevolgen die AI voor hun branche en huidige bedrijfsmodellen kan hebben.

Wat me daarbij met name boeit, zijn de gevolgen voor het mkb. PwC voert aan dat een organisatie met behulp van AI een waardepropositie effectiever kan aanbieden of repliceren dan de huidige aanbieders. Daardoor kan die organisatie een markt gemakkelijker betreden.

Als je nog niet hebt nagedacht over AI en hoe deze technologie van invloed kan zijn op je bedrijf, zou ik daar in ieder geval niet te lang meer mee wachten.

Lees ook het artikel 3 manieren waarop AI verschil maakt op de werkvloer


Wouter Aarts

Wouter Aarts (auteur) Specialist in ICT en Samenwerken. Ik laat graag zien hoe je met nieuwe technologieën op een andere manier kunt (samen)werken. Volg mij op LinkedIn en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van samenwerken.  

Kennisbank