5 redenen waarom de werkplek verandert

  • 250
  •  0
  • 3 min
  • 24 jan 2019
5 redenen waarom de werkplek verandert

5 redenen waarom de werkplek verandert

  • 250
  •  0
  • 3 min
  • 24 jan 2019

De werkplek verandert. 2019 wordt een jaar van versnelling – en wel om deze redenen:

1. Automatisering van de werkplek

De automatiseringstechnologie heeft zich de laatste jaren ontzettend sterk ontwikkeld. Waar deze technologie ooit nog als bodemloze inspiratieput voor sciencefictionfilms dienstdeed, gaan AI en automatisering in 2019 in alle markten en branches veel terrein winnen. Vroeger bestond er nog veel onbegrip over de mogelijke gebruikstoepassingen en zakelijke voordelen, maar tegenwoordig zijn die juist algemeen bekend. Bedrijfsleiders begrijpen hoe deze technologieën hun werknemers waardevolle tijd kunnen besparen, waardoor middelen commerciëler kunnen worden ingezet voor nuttig werk. En dat leidt weer tot creatieve en geïnspireerde teams.

2. De opkomst van diversiteit

diversiteitIn 2018 is het belang van diversiteit binnen teams alleen maar duidelijker geworden. En nog mooier: diversiteit blijft de komende jaren aan belang winnen. Nu er steeds meer activiteiten, initiatieven en programma’s in het leven worden geroepen ter ondersteuning van diversiteit op het werk, staat vast dat we er allemaal beter van worden. De beste ideeën ontstaan immers als breed uiteenlopende ervaringen en perspectieven met elkaar worden vermengd. En met die kennis en al het goede werk dat al is verzet, durf ik te stellen dat 2019 het startschot vormt voor nog veel meer diversifiëring op de werkplek.

3. Duurzaamheid staat volop in de schijnwerpers

Net als diversiteit op het werk krijgt maatschappelijk verantwoord ondernemen eindelijk de belangstelling die het verdient. Er is te lang te weinig aandacht geschonken aan een mooi evenwicht tussen het milieu en financiële slagkracht. Maar dankzij de duurzaamheidsdoelen van de VN en het groeiende aantal organisaties die verwachten dat hun leveranciers wat het milieu betreft het goede voorbeeld geven, is duurzaamheid veel hoger op de zakelijke agenda komen te staan. Wij zijn er in ieder geval volop mee bezig. Zo hebben we ons voorgenomen om tegen 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. En gelukkig zijn wij lang niet de enige organisatie die de lat hoog durft te leggen om de planeet zo goed mogelijk te beschermen.

4. De kunst van designde kunst van design

Niemand loopt graag een grauwe kantoorruimte binnen. De sfeer is niet bepaald bevorderlijk voor de motivatie en inspiratie. Maar er is geen reden voor wanhoop, aangezien er in 2019 meer kleurrijke en op samenwerking gerichte werkomgevingen gaan opkomen. Zolang er vanuit het management en budgettair gezien genoeg ondersteuning is, wordt slimmer gebruik van de werkruimte een vanzelfsprekende ontwikkeling. Leidinggevenden moeten echter wel inzien dat een overtuigende, aantrekkelijke en geoptimaliseerde werkomgeving de belangrijkste investeringspost is. De baten daarvan zijn legio, met als meest voor de hand liggende voordeel de positieve en productieve collega’s.

5. Innoveren wordt onmisbaar

Je hebt vernieuwing in allerlei soorten en maten, van stapsgewijze verbeteringen tot complete transformaties. Onlangs is onderzocht hoe leidinggevenden in het mkb innovatie benaderen en welke inspanningen ze verrichten om hun weg in de digitale wereld te vinden. Wat mij opviel, is dat 59% van de respondenten innovatie als een topprioriteit beschouwt en dat 40% het lastig vindt om te benoemen wat innovatie voor het bedrijf betekent. Een verontrustende 34% geeft aan dat hun bedrijf als het niet weet te innoveren in 2020 niet meer bestaat. Gezien het feit dat de meeste mensen, en zeker de respondenten, een verband zien tussen innovatie en toekomstig succes, verwacht ik dat steeds meer bedrijven in 2019 proefprojecten opstarten, onderzoeksruimten inrichten en ontwikkelingshubs lanceren.

Dit zijn mijn verwachtingen voor 2019. Het bedrijfsleven krijgt hoe dan ook te maken met economische ontwikkelingen, nieuwe wetgeving en competentiekloven. Desondanks durf ik te stellen dat de ontwikkelingen die ik in dit artikel heb genoemd, uiteindelijk gaan bijdragen aan een geslaagd 2019!


Maurits Aalders 1

Maurits Aalders (auteur) Specialisme: Marketing & Innovatie

Kennisbank