Anders werken? Sociale aspecten houden ons tegen

 • 2246
 •  12
 • 3 min
 • 17 aug 2016
Anders werken? Sociale aspecten houden ons tegen 3

Anders werken? Sociale aspecten houden ons tegen

 • 2246
 •  12
 • 3 min
 • 17 aug 2016

De zomervakanties zitten er (bijna) op en Nederland gaat weer naar kantoor. Vervelend? Veel Nederlandse kantoorwerkers kijken er ook naar uit. Werk heeft namelijk een belangrijke sociale factor. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft regelmatig contact met collega’s buiten het werk om en bijna 14% heeft wel eens een liefdesrelatie gehad met een collega. Het zijn ook sociale aspecten die ons ervan weerhouden andere, nieuwe manieren van werken te omarmen. Een aantal bevindingen over de sociale aantrekkingskracht van het kantoor uit recent onderzoek op een rij.

Kantoor als ontmoetingsplek

Ondanks alle technologische mogelijkheden om vandaag de dag plaats- en tijdonafhankelijk (samen) te werken, is het sociale element de belangrijkste reden om het kantoor boven een thuiswerkplek of andere werkplek te verkiezen.
Als belangrijkste voordeel van kantoor wordt het persoonlijk kunnen overleggen met collega’s (61%) en de goede faciliteiten (35%) genoemd. Minder goed kunnen overleggen met collega’s, niet alles meekrijgen (beide 22%), niet bij alle gegevens kunnen (21%) en het ongezellig vinden om elders te werken (14%) worden genoemd als belangrijkste belemmeringen van een werkplek buiten kantoor. Ruim 5% geeft aan zich wel eens eenzaam te voelen tijdens het thuiswerken.

Anders werken? Sociale aspecten houden ons tegen

Hang naar kantoor én naar eigen verantwoordelijkheid

Ondanks die sociale hang naar kantoor, staat een andere, nieuwe manier van werken wel degelijk hoog op onze verlanglijst. De top drie voorzieningen die volgens kantoorwerkers horen bij modern werkgeverschap:

 1. Zelf werktijden kunnen bepalen
 2. Beoordeeld worden op resultaten in plaats van op gewerkte uren
 3. Buiten kantoor kunnen werken.

Balans of scheiding

Ruim 41% zegt te beschikken over de juiste devices om plaats- en tijd onafhankelijk te kúnnen werken. Maar beleid en de juiste cultuur om hier daadwerkelijk invulling aan te geven, ontbreken vaak nog. In maar liefst 40% van de organisaties staat het organisatiebeleid dit niet toe, 40% van de kantoorwerkers voelt zich bezwaard en bijna een kwart wil voorkomen een beeld te creëren de kantjes eraf te lopen. Kortom, ook al wordt formeel de mogelijkheid geboden om op een moderne manier invulling te geven aan ons werk, sociale afwegingen houden ons tegen. Mensen én organisaties zijn dus op zoek naar de juiste balans of scheiding tussen werk en privé.

In deze zoektocht zijn werknemers duidelijk in wat zij willen om hier een goede invulling aan te geven.

 1. Meer werken op basis van vertrouwen (27%)
 2. Aanpassingen in bedrijfscultuur (21.5%)
 3. Meer opleidingsmogelijkheden in middelen en tijd (21%)
 4. Betere technologische ondersteuning (16%)

Onnodige terughoudendheid

Het is best bijzonder: met alle technologische mogelijkheden die vandaag de dag beschikbaar zijn en met de duidelijke voorkeuren die mensen hebben, zijn we in Nederland toch nog erg terughoudend in andere manieren van werken. Zeker, het kantoor heeft een belangrijke functie als ontmoetingsplek, die rol zal alleen maar groter worden en zo zetten wij ook ons eigen kantoor in. Tegelijk biedt plaats- en tijdonafhankelijk werken, inclusief de bijbehorende cultuur en aansturing, een duidelijke meerwaarde voor organisaties én medewerkers. Belemmeringen zoals minder goed kunnen overleggen met collega’s zijn tot op zekere hoogte weg te nemen door gebruiksvriendelijke cloudplatforms voor bijvoorbeeld videovergaderen en online samenwerken. En ook beschikbaarheid van informatie hoeft helemaal geen issue te zijn. Om het maximale uit medewerkers te halen, om aantrekkelijk te blijven voor nieuwe generaties medewerkers en om concurrentievoordeel te behouden, zullen organisaties een cultuur van andere manieren van werken moeten stimuleren. Het is echter ook aan werknemers om zo’n cultuur mede vorm te geven.


Wouter Aarts

Wouter Aarts (auteur) Specialist in ICT en Samenwerken. Ik laat graag zien hoe je met nieuwe technologieën op een andere manier kunt (samen)werken. Volg mij op LinkedIn en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van samenwerken.  

Kennisbank