De werkplek van… een gemeenteraadslid

  • 700
  •  12
  • 3 min
  • 13 jun 2019
De werkplek van... een gemeenteraadslid

De werkplek van… een gemeenteraadslid

  • 700
  •  12
  • 3 min
  • 13 jun 2019

De werkplek van.. Marius Wijers. Hij is jarenlang bestuurder van een accountancykantoor, als hij begin 2017 besluit om een stap terug te doen. “Ik wilde meer ruimte vrijmaken voor andere zaken die ik belangrijk vind. Kort nadat ik terugtrad als RvB-lid, kreeg ik een mailtje van de politieke partij waarvan ik lid was. Dat ze nog kandidaten zochten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik besloot te reageren en nu combineer ik mijn werk als directeur Belastingadvies met het boeiende raadslidschap.”

Wat is jouw werkplek?

“Dat wisselt. Hier in het stadhuis van de gemeente hebben we geen vaste fractiekamer. De ruimte waar we vergaderen, is elke week anders. We zitten wel altijd in dezelfde vleugel van het gemeentehuis. De kamers hier zijn lekker licht, met veel glas en een groot scherm om presentaties of informatie op te tonen. Veel voorbereidingswerk doe ik thuis. Verder heb ik mijn vaste plek in de raadszaal.”

Hoe ziet jouw werkweek als raadslid eruit?Marius Wijers

“Op maandagavond komen we als fractie samen in het gemeentehuis voor onze fractievergadering. Dan bespreken we onder meer onze standpunten over de actuele onderwerpen. Donderdagavond hebben we raadsvergadering. In het weekend ben ik vaak druk met de voorbereiding voor de komende fractie- en raadsvergadering.”

Vergaderen jullie als fractie wel eens op afstand?

“Nee, eigenlijk nooit. Toen ik een jaar geleden startte als fractielid, heb ik dit overigens wel voorgesteld. Videovergaderen leek me soms handig. Uiteindelijk is het hier nooit van gekomen. Iedereen in de fractie woont in Doetinchem en is zo op het gemeentehuis. In deze situatie vinden we het prettig om face to face te overleggen.”

Hoe flexibel moet je zijn voor raadswerk?

“Je moet er tegen kunnen dat je op een doordeweekse avond soms nog tot 23.00 uur in de raadszaal bent. Zeker als er veel moties worden ingebracht, ben je vaak tot laat aan het stemmen. Ook in het weekend is het belangrijk om tijd vrij te maken. Eigenlijk ben je er ‘op de achtergrond’ altijd mee bezig.”

Je combineert je raadswerk met een reguliere baan, hoe bewaak je de balans tussen werk en privé?

“Ik heb een paar jaar geleden bewust een stap teruggedaan als RvB-lid. Ik wilde meer tijd overhouden voor andere dingen die ik leuk vind. Als RvB-lid was ik doorlopend bezig met mijn werk. Nu ik een andere functie heb, is dat anders. Ik werk nu 3 dagen in de week en de andere dagen besteed ik aan het raadswerk. Ik heb heel bewust mijn week verdeeld. Het is belangrijk dat je alles goed plant en aandacht hebt voor agendabeheer. Daardoor houd ik voldoende tijd over voor vrije tijd en familie. Ik krijg thuis in elk geval nooit klachten!”

Met welke documenten heb je te maken in je raadswerk?

“Onder meer raadsmededelingen, besluiten van de wethouder, vragen van het college aan de raad, financiële stukken, moties en mijn eigen bijdragen.”

Werken jullie ook digitaal op het gemeentehuis?

“Alleen maar. Printers zie je hier niet. Alles gaat digitaal. We maken gebruik van een bestuurlijk informatiesysteem. Hierop worden alle stukken openbaar geplaatst, afgezien van vertrouwelijke financiële documenten. Een groot, digitaal archief dus. Ik kan daar alles terugvinden. Van mededelingen en besluiten tot vragen en moties.”

Print je nog wel eens iets?gemeente Doetinchem

“Het enige wat ik nog print, zijn mijn bijdragen in de raad, de coalitieagenda en het verkiezingsprogramma. En vanuit de gemeente print de griffie voor ons alleen nog de agenda’s, moties voor raadsvergaderingen en de jaarbegroting. Die telt zoveel pagina’s, dat is niet te doen vanaf een scherm. Dan is het toch prettig om rustig vanaf papier te lezen. Printen doen we vanuit de gemeente zo weinig mogelijk. Duurzaam werken is hier heel belangrijk.”

Tot slot: wat vind jij het mooiste aan het raadswerk?

“Dat je echt een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan actuele vraagstukken en onderwerpen in onze gemeente. We zijn nu een coalitiepartij, waardoor het vaak lukt om veranderingen echt voor elkaar te krijgen. Dat vind ik prachtig. Zoals onlangs, toen drie amendementen die we hebben voorgesteld zijn aangenomen. Als dat lukt, geeft dat enorm veel energie.”


Wouter Aarts

Wouter Aarts (auteur) Specialist in ICT en Samenwerken. Ik laat graag zien hoe je met nieuwe technologieën op een andere manier kunt (samen)werken. Volg mij op LinkedIn en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van samenwerken.  

Kennisbank