Drie valkuilen op de weg naar agility 

  • 494
  •  5
  • 3 min
  • 19 jun 2018
agile werken

Drie valkuilen op de weg naar agility 

  • 494
  •  5
  • 3 min
  • 19 jun 2018

Soms lijkt het alsof je de weg naar innovatie maar op één manier kunt bewandelen. Maar dat klopt niet. Innoveren gaat minstens net zo divers in zijn werk als problemen oplossen: er zijn mogelijkheden te over.  Lees welke. De markt is tegenwoordig zo complex en grillig van aard dat je als bedrijf nieuwe kansen snel moet aangrijpen en tegelijkertijd moet kunnen anticiperen op veranderingen waarvan je bestaansrecht op losse schroeven kan komen te staan. Makkelijk is dat niet. Wil je als bedrijf gezond blijven, dan moet wendbaarheid ofwel agility helemaal boven aan de prioriteitenlijst van de organisatie staan.

Agility heeft prioriteit

Wendbaarheid in het bedrijfsleven kun je definiëren als de mentaliteit en het vermogen om snel te reageren op nieuwe marktprikkels. Uit onderzoek blijkt dat 75% van de leidinggevenden ‘meer agility’ veel prioriteit toekent op de zakelijke agenda. Dat is zonder twijfel uitstekend nieuws. Maar de weg naar wendbaarheid zit helaas wel vol valkuilen waar ook de meest doorgewinterde ondernemer zo in kan lopen. Dit zijn de drie grootste:agility

 1. Een blinde vlek voor interne processen. 

Interne processen kunnen tot een bijzonder venijnige blinde vlek uitgroeien – één die veel organisaties bij hun zoektocht naar meer wendbaarheid over het hoofd zien. Uit het onderzoek blijkt dat 73% van de organisaties die de agility willen verbeteren, met geen woord over zijn interne processen spreekt. Deze groep vergeet vaak dat wendbaarheid en flexibele processen hand in hand gaan. Daaruit valt maar één conclusie op te maken: kennelijk weten interne processen zich aan het zicht te onttrekken. Organisaties kunnen hun bedrijfsprocessen daarom het beste met een verse blik onder de loep leggen. Ze doen er goed aan om onder andere in nieuwe tools te investeren waarmee ze die van oudsher papieren processen en werkwijzen kunnen moderniseren, bijvoorbeeld aan de hand van digitaal factuur- en documentbeheer.  

2. Investeren in technologie als middel.

Bedrijven onderkennen weliswaar dat technologie een effectief wendbaarheidswapen vormt, maar toch geeft 37% aan niet over de middelen te beschikken voor investeringen in nieuwe technologie. Als er niet zoveel rek in het budget zit, is het essentieel dat je eerst in de meest zinvolle technologie voor op de werkplek investeert. Doe je dat niet, dan kun je de steeds snellere en digitalere markt ook steeds minder goed bijbenen. Bij het onderzoek naar de houding van werknemers ten opzichte van nieuwe technologieën werd duidelijk dat 31% vindt dat de groei van hun bedrijf het meest wordt belemmerd door verouderde technologie. Organisaties moeten daarom in kaart brengen welke technologie op de lange termijn de meeste vruchten voor hun werknemers afwerpt. Ze mogen zich niet blindstaren op technologie als middel om op de korte termijn kosten te besparen.  

3.    Vasthouden aan ingesleten gewoonten.

In het bedrijfsleven wordt vaak aangenomen dat werknemers hun werk moeten doen binnen een kraakhelder kader dat het management heeft opgesteld. Op het eerste gezicht lijkt dat een zinvol werkmodel, maar schijn bedriegt. Er is zo namelijk geen ruimte voor vooruitstrevende werknemers die op eigen initiatief creatieve ideeën willen aanvoeren die tot een nieuwe toekomstvisie kunnen leiden. Het is dan ook weinig opzienbarend dat deze managementstijl in de praktijk tekortschiet. Met een ijzeren vuist kun je de nieuwste ontwikkelingen in de markt namelijk niet aangrijpen. Waar het om gaat, is dat managers hun blik op de lange termijn richten. De oude, verticale hiërarchie moet plaatsmaken voor een nieuwe werkwijze waarbij werknemers innovatief mogen denken en knopen snel en precies kunnen doorhakken. Wendbaarheid draait immers om samenwerking.agility

Sommige bedrijven gaan alleen af en toe agile te werk, maar als wendbaarheid geen vast onderdeel van je werkwijze is, ben je eigenlijk alleen maar bezig met pleisters plakken en brandjes blussen. Dat kun je geen wendbaar denken noemen. Organisaties mogen niet vergeten dat wendbaarheid in het bedrijfsleven geen precieze methodiek is, maar eerder een levend samenwerkingsproces waarin je naar betere resultaten toewerkt. Met wendbaarheid blijf je continu leren en verbeteren. Je kunt er als organisatie veranderingen omarmen en je klanten meer toegevoegde waarde bieden.

Als besluitvormers zich de juiste mentaliteit en werkwijze aanmeten, kunnen ze zonder twijfel helder in kaart brengen in hoeverre volwaardige agility gunstig is voor de algemene groei van het bedrijf. Ze moeten zich daarvoor echter wel proactief opstellen en openstaan voor een fundamentele verandering in hun denkwijze. Een goede eerste stap: maak in je visie ruimte vrij voor nieuwe vormen van leidinggeven, technologie en resultaten.


Maurits Aalders 1

Maurits Aalders (auteur) Specialisme: Marketing & Innovatie

Kennisbank