Print heeft een duurzame toekomst

  • 1011
  •  4
  • 3 min
  • 30 mrt 2017
Print heeft een duurzame toekomst 1

Print heeft een duurzame toekomst

  • 1011
  •  4
  • 3 min
  • 30 mrt 2017

Door drukwerk op het juiste moment in te zetten om gerichte informatie bij de juiste persoon te krijgen, gaat de effectiviteit van communicatie omhoog en wordt verspilling van materialen, tijd en geld voorkomen.

Begin dit jaar werd in Amsterdam de introductie van een Ja/Ja-sticker geopperd, ter vervanging van de Nee/Nee- of Nee/Ja-sticker. De initiatiefnemers willen daarmee brievenbus-reclamedrukwerk tegengaan en zo verspilling van grondstoffen voorkomen en het milieu sparen. De stichting Papier en Karton zette nog maar eens de feiten op een rijtje. Hout vormt de basis van papier en is een hernieuwbare grondstof. Het Europese bosoppervlak is sinds 1950 met 30% gegroeid. Papier is een circulair communicatiemiddel. 86% van het in Nederland op de markt gebrachte papier en karton wordt gerecycled. Dat geldt ook voor de folders. En 82% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oud papier. Het gros van de folders is gemaakt van gerecycled papier.

Brievenbusstickers gaan niet over bomen, maar over het ontvangen van relevante informatie.

Ook de met de Ja/Ja-sticker beoogde stimulering van digitale reclame- folders verdient enige relativering. Natuurlijk: voor steeds meer soorten drukwerk bestaat een elektronisch alternatief: folders staan ook op een website, bankafschriften kun je downloaden, brieven gaan per e-mail, kranten hebben een app, visitekaartjes vind je op LinkedIn en boeken verschijnen op e-readers en tablets. Zonder uitzondering kun je stellen dat je met de digitale versies minder papier gebruikt. Toch is het te gemakkelijk om te zeggen dat je dan ook altijd slimmer produceert, goedkoper uit bent of beter voor het milieu zorgt

Geen grote pallets met overbodig papier meer nodig.

Om met dat laatste te beginnen: de wetenschap is er nog niet uit wat nu milieu­vriendelijker is. Onderzoeken naar de ecologische voetafdruk van verschillende media maken duidelijk dat de milieu-impact sterk afhankelijk is van het doel, de toepassing en het individuele gebruik van een medium. Duurzaamheid heeft dus vooral betrekking op de verantwoorde productie en effectieve inzet van communicatiemiddelen.

Relevante informatie

De brievenbusstickerdiscussie gaat daarom ook niet over bomen, maar over de wens om relevante informatie te ontvangen. Het is verstandig om daar rekening mee te houden bij het samenstellen van de gewenste communicatiemix – overigens net als met het feit dat ruim 80% van de Nederlandse consumenten in actie komt na het lezen van een ongeadresseerde folder in de brievenbus.

80% van de Nederlandse consumenten komt in actie na het lezen van een ongeadresseerde folder in de brievenbus.

Duurzaamheid heeft betrekking op bewuste keuzes en functio­neel gebruik, in marketing, in communicatie en bij de productie. Printing-on-demand, kortweg POD, biedt daarbij goede moge­lijkheden. Met de opkomst van hoogwaardige printtechnologie is het mogelijk om op elk gewenst moment exact de benodigde hoeveelheid drukwerk te produceren in de juiste versie. Klanten hoeven dus geen grote voorraden briefpapier te hebben, pallets met brochures in een magazijn te stallen of een minimumaantal van 500 visitekaartjes te bestellen.

Consument wil zelf beslissen of en wanneer hij drukwerk wil ontvangen.

POD betekent ook dat er geen achterhaalde prijslijsten of for­mulieren met verouderde adresgegevens meer moeten worden weggegooid. Steeds vaker zal ook de consument zelf willen beslissen of en wanneer hij drukwerk wil ontvangen – letterlijk ‘printing-on-demand’. Dat drukwerk kan dan volledig geperso­naliseerd worden, zodat de ontvanger gerichte en relevante informatie ontvangt.

Voor het grafimediabedrijf betekent deze omslag dat er altijd precies op tijd, foutloos en volledig moet worden geproduceerd. Er zal misschien minder drukwerk van de persen rollen, maar de functionaliteit en effectiviteit ervan staan buiten kijf.

Re-duce, Re-use, Re-cycle

Naast de ‘bomendiscussie’ en de inzet van gerichte communicatie of het gebruik van POD gaat duurzaamheid nog verder. Het mantra van duurzaamheid luidt immers Re-duce (terugdringen van stroomverbruik, en bijvoorbeeld het reduceren en eventueel compenseren van onvermijdelijke CO2-uitstoot), Re-use (herge­bruiken van machineonderdelen) & Re-cycle (papier). Kortom: verminder het gebruik van natuurlijke grondstoffen, geef produc­ten een tweede leven, en win de natuurlijke grondstoffen aan het eind van de levensduur weer uit een product terug.

Duurzame toekomst van print is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Grafimediabedrijven kunnen dus nog meer doen, bijvoorbeeld door samen te werken met duurzame leveranciers. Want ook deze leveranciers zijn gedurende de volledige levenscyclus van hun product verantwoordelijk voor het beperken van de milieu-impact ervan, zowel upstream als downstream. Door de zorg voor duurzaamheid te verbreden tot de hele keten, van papier tot productiesysteem en van eindproduct tot recycling, neemt het effect op de maatschappij merkbaar toe. De duurzame toekomst van print is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.


Tim Scharn

Tim Scharn (auteur) “De enige constante factor in het IT landschap is verandering” Volg Tim op LinkedIn. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom printen.

Kennisbank