Slimme samenwerking met onderwijs in Smart Cities

  • 497
  •  12
  • 2 min
  • 17 apr 2018
Slimme samenwerking Smart Cities

Slimme samenwerking met onderwijs in Smart Cities

  • 497
  •  12
  • 2 min
  • 17 apr 2018

Ondernemers, overheid en onderwijs: deze drie O’s vormen de Triple Helix. Idealiter leidt samenwerking binnen de Triple Helix tot synergie, omdat de drie sectoren elkaar kunnen helpen en versterken.

Neem de relatie tussen onderwijs en ondernemers. Door het gebruik van kennis uit de onderwijswereld kan het bedrijfsleven innoveren en dat omzetten in economische ontwikkeling en groei. Andersom kunnen innovatieve bedrijven met hun technologie het onderwijs naar een hoger plan tillen. Bijvoorbeeld in het Teaching and Learning Lab van de Universiteit Utrecht, waar onder meer de Active Learning Classroom wordt ontwikkeld. Een en ander maakt deel uit van een intensieve samenwerking rondom onderwijsinnovatie. De overheid is hier niet direct bij betrokken, maar kan zeker niet gemist worden. Financieel zijn onderwijsinstellingen immers grotendeels afhankelijk het rijk. Uiteindelijk dus toch een soort van Triple Helix.

onderwijs

Onderwijs steeds meer betrokken

Rondom Smart Cities is de meerwaarde van de Triple Helix meer zichtbaar. Wat opvalt, is de groeiende betrokkenheid van onderwijs- en kennisinstellingen. Een voorbeeld zien we bij de Haagse Hogeschool. Daar kregen studenten Bestuurskunde de vraag: kan een innovatieve Smart City-aanpak bijdragen aan het veiligheidsgevoel van de inwoners van Zoetermeer? In de geest van de Triple Helix sloot ook een bedrijf (KPN) zich bij het project aan. Er ontstond slimme samenwerking: de gemeente bracht een actueel vraagstuk in, KPN leerde de studenten hoe technologie helpt bij stedelijke vraagstukken en vervolgens bedachten de studenten oplossingen in een gesimuleerde praktijksituatie.

Wensen van mensen

Het uitgangspunt van een Smart City vraagstuk is altijd: wat willen mensen, wat zijn hun wensen en behoeften? Dat zie je ook bij het Smart City Design project van de TU/e in Eindhoven. Daar zoeken ze antwoorden op mobiliteitsvragen zoals: hoe verplaatsen mensen zich? Wanneer verplaatsen mensen zich? Waar gaan ze naartoe? Op basis van deze data ontwikkelen ze bij de TU/e computermodellen die voor tal van mobiliteitsvraagstukken gebruikt kunnen worden.

De TU/e voorspelt onder meer de komst van intelligente navigatiesystemen.onderwijs Die kunnen bijvoorbeeld aan de hand van de plannen van de gebruiker en het verkeer adviseren of iemand het beste eerst naar een klant kan rijden en daarna pas naar kantoor. Of dat het slim is om vanwege files nog niet de weg op te gaan, wat kan leiden tot het thuis beleggen van een videovergadering.

Het Nieuwe Werken

Zo raakt het slimmer maken van de stad dus ook plaats- en tijdonafhankelijk werken, oftewel Het Nieuwe Werken. Bedrijven die dat voor hun medewerkers mogelijk maken, krijgen een enorme voorsprong in de strijd om goed personeel. Voor wie wil weten hoe je dat kunt aanpakken, zijn er veel inspirerende voorbeelden en tips. Het Nieuwe Werken is namelijk springlevend en past prima binnen de visie van Smart Cities. Hier liggen mooie uitdagingen voor het onderwijs en de andere twee O’s!


Erica van den Biggelaar 1

Erica van den Biggelaar (auteur) Niets is zo blijvend als verandering. Maar ondanks dat worden bij veel organisaties “repeterende” bedrijfsprocessen dagelijks (handmatig) nog steeds op dezelfde manier uitgevoerd. Ik daag mensen, organisaties en mezelf graag uit om samen te kijken...

Kennisbank