Verduurzaam je kantoor

  • 1250
  •  2
  • 3 min
  • 18 feb 2020
Verduurzaam je kantoor 1

Verduurzaam je kantoor

  • 1250
  •  2
  • 3 min
  • 18 feb 2020

Robotisering, digitalisering en het nieuwe werken: allemaal termen die ons om de oren vliegen wanneer we het over het moderne kantoorleven hebben. Hierbij denken we al snel aan machines die ons werk overnemen, chatbots die ons vervangen en het verdwijnen van menselijke interactie. Maar (digitale) technologie is veel meer dan dat. Zo kan het ook worden ingezet voor maatschappelijk belang – iets waar steeds meer werknemers waarde aan hechten.

Uit een recent onderzoek blijkt dat steeds meer mensen van hun werkgever verwachten dat deze een positieve bijdrage aan maatschappelijke problemen levert. In het door Arup opgestelde Future of Work-rapport wordt onderzocht hoe technologie, samenwerking en duurzaamheid onze banen beïnvloeden. Zo vinden werknemers het de taak van hun baas om de mogelijkheden van technologie te benutten om positieve veranderingen op het werk en daarbuiten teweeg te brengen. Meer dan de helft (53%) van de Nederlandse werknemers wil dat hun werkgever meewerkt aan oplossingen voor maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering en ongelijkheid. Bovendien verwacht 44 procent van de respondenten dat werkgevers de toenemende winst door automatisering herinvesteren in de medewerkers en de samenleving.

Efficiënt, slim en duurzaam

Als werkgever kun je hier je schouders over ophalen, maar je kunt dit ook ter harte nemen. Een bijdrage leveren aan de maatschappij kan al op een laagdrempelige manier. Zo brengen we vrijwilligerswerk, recycling en maatschappelijk verantwoord ondernemen al vaak in de praktijk. Maar door de ontwikkelingen in technologie groeit het aantal mogelijkheden om duurzaam verantwoord te werk te gaan op kantoor. Want we kunnen wel efficiënter en slimmer werken door een arsenaal aan gadgets en tools, maar denken we hierbij ook wel aan het klimaat? Er zijn meerdere manieren waarop je je kantoor met behulp van technologie kan verduurzamen.

Adopteer een bedrijf

Doordat steeds meer mensen flexibel en locatieonafhankelijk werken, wat goed is voor het klimaat en de werk-privébalans, blijven meer en meer kantoorruimtes onbenut. Zo staat de verwarming vaak te loeien in vergaderruimtes, terwijl daar de hele dag niemand zit. Of de helft van het kantoor is steevast op woensdag leeg, omdat dat een populaire vrije dag is voor parttimers of thuiswerkers. Wanneer er steeds meer mensen op een andere locatie werken en je merkt dat een groot deel van je kantoor ongebruikt blijft, overweeg dan eens om een ander bedrijf ‘in house’ te nemen. De ruimte wordt dan wel benut, de gezamenlijke faciliteiten zoals kantine, printers en toiletten gedeeld en het collega-bedrijf hoeft geen heel kantoor te huren. Want waarom zouden we twee keer een gebouw neerzetten, inclusief verwarming, stroom en dergelijke, terwijl dat allemaal niet nodig is? Een gezamenlijk kantoor is een logische aanvulling op de almaar groeiende deelcultuur – ook dat is duurzaam.

Meten is weten

We hebben smart homes, smart cities en ook steeds meer smart offices. Wanneer je je kantoorruimte uitrust met slimme sensoren die de bezetting meten, kun je met die kennis je ruimte een stuk efficiënter inrichten. Stem verlichting, verwarming en apparatuurgebruik af op de aanwezigheid van gebruikers. De besparingen kunnen dan flink oplopen. Maar ook het ziekteverzuim kan zo worden teruggebracht. Denk bijvoorbeeld aan het meten en bijsturen van de luchtkwaliteit of het benutten van daglichtlampen, die – net als veel smartphones momenteel ook doen – de sterkte van het licht aanpassen op het tijdstip van de dag. Dit werkt een natuurlijk dag- en nachtritme in de hand en gaat depressies tegen. Een mens is immers niet gemaakt om de hele dag binnen te zitten. Natuurlijk heeft niet iedereen hier evenveel behoefte aan. In het ideale scenario kan elke gebruiker met een app zijn kamer naar eigen wens aanpassen.

Think outside the box

De meeste kantoren hebben nog een vrij traditionele invulling. Van maandag tot en met vrijdag tussen negen en zes is de bezetting groot. Daarvoor en daarna staat het kantoor veelal leeg. Dat is eigenlijk best zonde van een dergelijke grote ruimte die best op meerdere manieren kan worden benut. In het kader van maatschappelijke betrokkenheid is het de moeite om de opties eens kritisch tegen het licht te houden. Sponsor je als bedrijf een lokale sportclub? Laat hen dan ’s avonds je meeting room gebruiken voor hun wekelijkse vergadering. Zo hoeven zij daar geen ruimte voor te huren. Jij maakt weer beter gebruik van je eigen ruimte. Je kunt dit zelfs als nieuwe manier van sponsoring zien. Er zijn mogelijk nog andere clubs, verenigingen of stichtingen die je met het aanbieden van je kantoor kan helpen. Goed voor de maatschappij, goed voor het milieu en goed voor de moraal binnen je bedrijf.

Het vraagt niet veel om duurzamer om te gaan met je kantoor, je mensen en je omgeving. Bekijk de ruimte en apparatuur eens met andere ogen en ga eens na wat voor jou werkt. Probeer het een en ander uit en je zult zien: een beter klimaat begint echt bij jezelf. Je werknemers zijn je dankbaar.


Maurits Aalders 1

Maurits Aalders (auteur) Specialisme: Marketing & Innovatie

Kennisbank