Wat is voor jou dé WoW-factor op kantoor?

  • 1712
  •  8
  • 3 min
  • 13 mrt 2018
wow factor op kantoor

Wat is voor jou dé WoW-factor op kantoor?

  • 1712
  •  8
  • 3 min
  • 13 mrt 2018

Vijftien jaar geleden had je als werknemer weinig tot niets te zeggen over hoe ‘het werken’ anders zou kunnen. De afgelopen jaren komt de focus in de ontwikkeling juist steeds meer te liggen op het individu: de Way of Working is nu een Individual Way of Working. Deze beweging komt vanuit het werkgeversperspectief; organisaties willen aantrekkelijk zijn voor kwalitatief en hoogwaardig personeel vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Maar deze verandering komt ook vanuit de maatschappij; de individualisering neemt toe. Werkgevers gebruiken deze tendens bewust om individuen in hun kracht te zetten, waardoor ze op maximaal niveau kunnen presteren. Waar het nieuwe werken in eerste instantie werd ingezet om vierkante meters te besparen, gaat het tegenwoordig veel verder dan dat.

Gewoontes

Way of Working

De WoW-factor is voor elke organisatie anders. Wat voor het ene bedrijf zorgt voor een optimale productiviteit en tevredenheid, werkt voor het andere bedrijf niet. Niet alleen verschillen werknemers van elkaar, ook organisaties verschillen in hun cultuur en protocollen. Dus hoe mensen gewend zijn zich te gedragen en hoe de organisatie wil dat zij zich gedragen. In organisaties ontstaan gewoontes waarin mensen vast komen te zitten. Zo’n 80-90% van de gewoontes van mensen zijn heel effectief, maar door een aantal optimalisaties kunnen werknemers hun werk nóg gezonder, prettiger en productiever doen.

“We horen klachten over niet kunnen concentreren en over gebrek aan verbinding met collega’s”

Activiteit Gericht Werken

De klachten die we het meest voorbij horen komen zijn: ‘ik kan me niet concentreren’ of ‘ik heb gebrek aan verbinding met collega’s’. Dit zijn tegenstrijdige klachten die we kunnen oplossen door Activiteit Gericht Werken, waarbij een mix van plekken op kantoor wordt geïntroduceerd. Voor hogere productiviteit is er plek nodig voor ontspanning, een plek om je goed te kunnen concentreren en een plek met de juiste faciliteiten om met collega’s samen te werken. Wat gedaan moet worden in een bepaalde ruimte, moet hier topprioriteit zijn. Denk bijvoorbeeld aan echte rust in een concentratieruimte, een pingpongtafel ter ontspanning en de juiste technologie en opstelling voor vergaderingen. Werkplekken en ICT-tools werken als een breekijzer op gewoontes binnen een organisatie, mits ze passen bij de perceptie van de nieuwe manier van werken volgens het grote deel van de werknemers.

De rol van technologie

Technologie speelt een belangrijke rol bij the Way of Working. Mensen zijn bijvoorbeeld vaak nog gewend om met papier te werken. We zien dat werknemers een stuk gelukkiger zijn na de introductie van digitaal werken en het loslaten van papier. Ze zijn minder tijd kwijt, hoeven geen dingen meer over te typen en komen sneller tot informatie.

“Als een ware Harry Potter efficiënt vergaderen met een magic wand”

De techniek voor videoconferenties en vergaderingen innoveert ook continu. Way of WorkingIn plaats van presentaties ontstaan er samenwerkingsbijeenkomsten. Interactieve schermen zijn een goed voorbeeld. Hierbij is niet één scherm interactief, maar alle schermen gaan interacteren met elkaar. In de schermen om het centrale scherm kunnen alle deelnemers bestanden, links of andere benodigdheden in de wacht zetten. Met een stok, een soort magic wand zoals in de Harry Potter verhalen, til je het document naar één van de schermen. Tijdens de vergadering wordt het bestand dus al in elkaar gezet, dat gemakkelijk weer doorgestuurd of geprint kan worden. Het vergeten of laten hangen van de besproken ideeën komt dus niet langer voor en niemand hoeft nog uit te typen wat er besproken is.

Het is leerzaam en zeer interessant om eens een te kijken waar kansen en mogelijkheden liggen om de tevredenheid en productiviteit van werknemers te verbeteren. In gesprek gaan met werknemers zou al een eerste stap kunnen zijn om de WoW factor bij jou op kantoor te vinden. Weet jij al wat jouw WoW-factor op kantoor is?

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met één van onze partners.


Veranderkundige Roel Geenen

Roel Geenen (auteur) Afgestudeerd veranderkundige en de grondlegger van Het Nieuwe Werken. Volg Roel op LinkedIn en blijf op de hoogte van zijn inspirerende kijk op een andere manier van samenwerken. HNW is een belangrijke energiebron is voor de ontwikkeling van organ...

Kennisbank