Ja-Ja sticker: gericht en relevant

Consumenten willen graag zelf beslissen wanneer en hoe ze die informatie ontvangen. Maatwerk op papier scoort hierbij sterke pluspunten. De brievenbusstickerdiscussie zou daarom veel meer moeten gaan over gerichte communicatie en relevante informatie.

403
0

Amsterdam mag van de rechtbank de Ja-Ja sticker per 1 januari 2018 invoeren. Daarmee wil de gemeente ongeadresseerd reclamedrukwerk  tegengaan om de afvalstroom te verminderen.

Met de Ja-Ja sticker treedt een ‘opt-in’ systeem in werking: anders dan bij de nu nog landelijk geldende regeling met Nee-Nee en Nee-Ja stickers om reclamedrukwerk te weigeren, moet de inwoner van Amsterdam voortaan juist met een Ja-Ja sticker aangeven dat hij reclamedrukwerk wél wenst te ontvangen. Het ziet er naar uit dat meer steden, zoals Utrecht en Den Haag, dit voorbeeld snel willen volgen.


De helft van alle huidige ontvangers van ongeadresseerd reclamedrukwerk is van plan straks een Ja-Ja sticker op de brievenbus te plakken.


Zo’n 45% van de Amsterdamse huishoudens heeft nu een Nee-Nee of Nee-Ja sticker. De overige 55% van de huishoudens ontvangt op dit moment dus ongeadresseerd reclamedrukwerk. amsterdam ja-ja sticker folder reclame drukwerkUit onderzoek blijkt dat de helft van deze huishoudens van plan is straks een Ja-Ja sticker op de brievenbus te plakken; 28% weet dat nog niet zeker en 22% zegt dat niet te zullen doen. Dat schept in ieder geval duidelijkheid: dankzij de Ja-Ja sticker weet de afzender van de folder zeker dat zijn boodschap bij een geïnteresseerde ontvanger terechtkomt.

Bovendien ontstaan er nieuwe initiatieven zoals Kiesjefolder.nl, waarbij deelnemers een folderpakket naar eigen keuze per post krijgen thuisbezorgd. Ook consumenten die nu een Nee-sticker hebben bestaat wel degelijk belangstelling voor deze dienstverlening. Al 10.000 Amsterdamse huishoudens doen mee en de initiatiefnemers denken in 2018 naar 40.000 deelnemers te kunnen groeien.

Papier scoort goed
Betekent het krimpende aantal bereidwillige brievenbussen nu ook dat een meerderheid van de consumenten geen prijs meer stelt op drukwerk? Dat denk ik niet. Het internationaal opererende Two Sides-initiatief publiceerde kortgeleden hierover een rapport. Daaruit blijkt: papier scoort nog altijd goed. Voor het onderzoek werden wereldwijd meer dan 10.000 consumenten ondervraagd over hun gebruik van en waardering voor verschillende communicatiekanalen. Uit hun antwoorden spreekt ergernis over online advertenties: van alle respondenten zegt 68% ze te negeren en 58% probeert ze te blokkeren of te vermijden. Tegelijkertijd geeft 46% aan dat ze meer aandacht besteden aan de marketinguitingen en advertenties die ze in de brievenbus krijgen dan aan de berichten die ze per e-mail ontvangen.


89% van de consumenten wil zelf kiezen hoe ze informatie ontvangen.


Het Two Sides onderzoek laat ook zien dat maar liefst 89% van alle deelnemers van mening is dat ze zelf moeten mogen kiezen hoe ze informatie ontvangen – op papier of digitaal – van financiële organisaties en andere dienstverleners. amsterdam ja-ja sticker folder reclame drukwerkHet feit dat er steeds vaker een vergoeding moet worden betaald als er voor papier wordt gekozen, kan op weinig waardering rekenen: 77% is van mening dat dit kosteloos zou moeten zijn. Ook zijn de respondenten niet onder de indruk als bedrijven en organisaties beweren dat digitaal communiceren beter is voor het milieu: 62% meent dat het toch vooral om kostenbesparingen gaat.

Als individu behandelen
Consumenten willen graag dat bedrijven en organisaties rekening houden met hun wensen. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de Europese consumenten een voorkeur heeft voor merken die hen als individu behandelen. Nog eens 57% van de consumenten geeft meer uit aan merken waar ze zich gewaardeerd voelen. En 42% vertrouwt merken die hun communicatie-uitingen personaliseren meer dan de merken die dat niet doen.

Voor iedereen bereikbaar
Bedrijven en organisaties beschikken over talloze manieren om te communiceren met hun klanten. Het is daarbij steeds vaker de klant die aangeeft welk kanaal zijn voorkeur heeft: met wel of geen Ja-Ja sticker op zijn brievenbus, door wel of niet in actie te komen bij het zien van een gedrukte of online advertentie, en met zijn of haar trouw aan een merk.


“De klant geeft zelf aan welk kanaal zijn voorkeur heeft.”


Ik ben ervan overtuigd dat papieren communicatie een uitstekend middel blijft om de boodschap op de juiste plek te krijgen. Met digitale printtechnieken kan immers goed worden ingespeeld op de specifieke wensen van de consument. De gevraagde informatie kan op elk moment worden geproduceerd en verstuurd, volledig toespitst op de behoefte en interesse van de ontvanger. Nieuwe technieken en compacte productiesystemen  maken deze vorm van persoonlijke communicatie bovendien voor vrijwel elke organisatie en ieder grafimediabedrijf bereikbaar.

Er hoeven daarbij ook geen compromissen meer te worden gesloten: hoogwaardige afdrukkwaliteit en een ruime keuze aan papiersoorten en -formaten zorgen voor een professionele uitstraling en onderscheidend vermogen in de brievenbus.

Credit foto’s: Unsplash en Pexels

Downloads bij dit artikel

  • Triple R onderzoek: inspelen op klantverwachtingRapport

    Analyse van elke fase van de relatie met de klant – Reach, Respond & Retain – hoe organisaties in kunnen spelen op verwachtingen van klanten. Je kunt het lezen in dit Triple R onderzoek.

Huib Kolen Grafimedia, Precision Marketing en Enterprise Output Management

"Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven." ~ Albert Einstein

Reageer ook

Reacties 0


Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reageer ook