Digitale printproductie bij De Groot

Digitale printproductie met inline afwerking 1

Klantcase De Groot - Grootsgedrukt.nl

Digitale printproductie bij De Groot

De Groot halveert de productietijd dankzij inline printen en afwerken

Digitaal produceren wordt bij De Groot – grootsgedrukt.nl het uitgangspunt, met drukken in offset als eventueel alternatief – in plaats van andersom. Het aantal online bestellingen groeit namelijk snel. Om de flexibiliteit in productie te vergroten verving De Groot het printproductiesysteem door een verbeterde versie. Het printproductiesysteem wordt hierbij gecombineerd met veelzijdige inline afwerkapparatuur.

Anton de Groot, directeur De Groot – grootsgedrukt.nl: “Nu we ons aanbod opnieuw verder verbreden, zal het volume groeien. We gaan naar een situatie waarin digitaal produceren het uitgangspunt wordt. Het drukken in offset geldt dan als eventueel alternatief voor bijvoorbeeld hoge oplages.”

  1. Uitdaging: Flexibiliteit in productie
  2. Oplossing: Productiesysteem met inline afwerking
  3. Resultaat: 50% halvering productietijd

Download hier de klantcase van De Groot - Grootsgedrukt.nl

31 mensengingen je voor.


Kennisbank