KLM_Open_Kennissessie

Hoe ontsnappen we aan de wereld die we samen gecreëerd hebben?

Futurist Tony Bosma belicht de trends die werken in de toekomst omver werpen, en stelt de vraag: “Hoe ontsnappen we aan de wereld die we samen gecreëerd hebben?”

969
0

Op een nazomerse donderdagochtend, vlakbij het circuit van Zandvoort waar doorgaans de motoren ronken, was 10 september een ander geluid te horen: een fris geluid, een tegengeluid.

Een korte reis van verandering
Onder begeleiding van Lauren Somer, Erica van den Biggelaar en mijzelf, schetsten we een beeld van de grote veranderingen die de publieke sector radicaal zullen veranderen. De veranderende rol die de patiënt, student, burger en werknemer gaan innemen op het gebied van IT illustreren deze technologische transformatie, zo toonden we aan tijdens onze presentaties. En dit toekomstbeeld wordt eerder werkelijkheid dan velen zich realiseren: de implementatie van veel futuristische technologie zal binnen 5 jaar plaatsvinden.

Volgens mij wordt deze transformatie het beste geïllustreerd door het volgende praktijkvoorbeeld uit het onderwijs:

Vroeger op de basisschool in groep 3 stond er een juffrouw voor de klas die dag in dag uit informatie zond. Tegenwoordig maken we steeds meer gebruik van digitaal onderwijs op maat.

Momenteel wordt het mobieltje bijvoorbeeld niet verboden, maar gebruikt Fontys Hogeschool deze als een instrument voor klassikaal stemmen en het aanbieden van educatieve content via apps.

Van sturing en hiërarchie, naar onderwijs op maat en een ‘netwerkmodel’ van management.

Intelligentie is het in twijfel trekken van wat je denkt te weten
Na deze introductie keek trendwatcher en futurist Tony Bosma met het publiek naar de trends en toepassingen die ons leven en werken in de komende jaren onherkenbaar en onherroepelijk gaan veranderen. Tony’s doel, en zijn methodiek, is om de aanwezigen uit te dagen, aan het denken te zetten. Volgens hem trekt de mens bestaande kennis te weinig in twijfel.

‘Intelligentie is het in twijfel trekken van wat je denkt te weten, niet het reproduceren van wat je weet’

Volwassen zijn geconditioneerdRicoh-kennissessie
Hij geeft aan dat mensen geconditioneerd worden: vanaf je 4e of 5e levensjaar ga je naar de basisschool, vanaf je 12e jaar ga je naar de middelbare school, vervolgens moet je een opleiding kiezen en in principe is het de bedoeling dat je daar je werk van maakt.

‘Kinderen zijn nog echt, maar in de loop van de tijd word je steeds minder jezelf’, zegt Tony. Hij herhaalt dat hij de gasten wil uitdagen, en roept hen op hun kritische denkvermogen te gebruiken en de wereld volgens een ander paradigma te bekijken.

Dat verschil is moeilijk te maken, geeft hij zelf aan. Degenen die niet aan regels en procedures voldoen, kloppen niet volgens de maatschappij (beelden oproepend van de Here’s to the Crazy Ones, Think Different commercial van Apple, die ik eerder op het podium liet zien).

Dan stelt Tony de volgende vraag: ‘Is het niet absurd dat degenen die op je geld passen meer verdienen dan degenen die op je moeder passen?’ De zaal wordt even onrustig. De gasten laten blijken dat ze het hiermee eens zijn.

Digitaal is het oude normaal, fysiek is het nieuwe uniek
Technologie en de ontwikkeling ervan zijn mooi volgens Tony, maar de mens moet zelf kritische vragen blijven stellen. Aanvoelen, inleven en begrijpen, dat is de taak van mensen.

Mensen stellen de vragen, dat kan technologie niet doen. ‘Digitaal is het oude normaal, fysiek is het nieuwe uniek’, zegt hij. Banen met routinehandelingen zullen verdwijnen, nieuwe banen waarvan wij ons nog geen voorstelling kunnen maken zullen ontstaan.

Denk na, pak vrijheden, dat is wat Tony ons wil meegeven. ‘Als je denkt dat het niet mogelijk is om het verschil te maken, dan heb je nog nooit in een kamer met één klein mugje gelegen’, sluit hij af, onder instemmend geknik en gelach in Zandvoort.

Hoe denkt u dat de werkplek veranderd zal zijn over 10 jaar?

Pieter Rahusen Verbinden, aanhalen en versterken

In mijn optiek moet er altijd ruimte zijn voor vernieuwing, ontplooiing en een open vizier. Door de dialoog aan te gaan met marketing, management en maatschappij, komen we tot echte verbeteringen voor producten, processen én patiënten.

Reageer ook

Reacties 0


Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reageer ook