Mark Boelhouwer - Meebewegen met personeel

Trends in werken: Meebewegen met medewerkers

Bedrijven moeten toekomstige én huidige werknemers de gelegenheid te geven overal te kunnen werken en hen het gevoel te geven dat ze zelf de verantwoordelijkheid dragen voor hun werk.

1425
0

Bij een internationaal seminar dat ons bedrijf afgelopen zomer organiseerde rondom het thema ‘Future of Work’, viel het mij op dat alle aanwezigen, bijna uitsluitend topmanagers bij multinationals, de uitkomsten van het gelijknamige onderzoek herkenden en erkenden, maar worstelen met de impact ervan. Iedereen weet dat technologie zich in sneltreinvaart ontwikkelt en jongere generaties andere verwachtingen hebben van hun werkomgeving en van hun leven dan generaties voor hen. De grote vraag die in de zaal naar voren kwam was dan ook: hoe manage je die veranderingen concreet?

Uit het onderzoek kwam een aantal trends naar voren, waar we hoe dan ook mee aan de slag moeten. Niet altijd verrassend, maar wel here to stay. De belangrijkste drie trends: we gaan steeds mobieler werken, de vraag naar creatieve en sociale skills groeit in een geautomatiseerde wereld en de focus op het welzijn en de ontwikkeling van werknemers wordt steeds belangrijker.

De werkplek is overal
Het nieuwe werken is bij velen bekend. Deze flexibele manier van werken is inmiddels door veel organisaties omarmd, maar is eigenlijk nog maar een beperkte manier van overal werken. Voor jonge en aankomende werknemers is dit nieuwe werken in feite al een vanzelfsprekendheid. Zij zijn als kinderen van de digital age gewend om overal en altijd online en bereikbaar te zijn. Ook ervaren zij in veel mindere mate de stress van informatie overload, ze zijn beter in het verwerken van alle informatie die op ze afkomt.

Als bedrijf moet je hierin meebewegen. Onder andere door deze toekomstige én huidige werknemers de gelegenheid te geven overal te kunnen werken en hen het gevoel te geven dat ze zelf de verantwoordelijkheid dragen voor hun werk. Communicatie en efficiënte samenwerking lijken daarbij belangrijker dan ooit.

Het benutten van mogelijkheden die dat mogelijk maken ook. Video-vergaderen is slechts één manier om hier invulling aan te geven. Een manier die vandaag de dag heel laagdrempelig beschikbaar is, maar nog steeds niet breed omarmd is, terwijl het mensen op afstand met elkaar in contact brengt met de voordelen van face-to-face communicatie. Een dergelijke manier van samenwerken bespaart organisaties gemiddeld dertig procent aan reistijd en dus kosten. Of vervangt voor een groot deel zakelijke intercompany reizen in binnen- en buitenland. Maar ook de medewerker wordt er gelukkiger van, zo leren we uit onderzoek. Deze manier van samenwerken levert medewerkers een tijdbesparing van gemiddeld twee uur per week op. Los van het duurzame aspect.

Koesteren en ontplooien
Ondanks dat je overal kunt werken, blijven kantoren wel degelijk bestaan – ze ondergaan alleen een transitie. Het worden plekken waar mensen elkaar ontmoeten en inspireren, met ruimte om te werken en te relaxen. Het kantoor als center of excellence. De toegevoegde waarde van een verschuiving uit de traditionele kantooromgeving wordt ook in het onderzoek van de EIU erkend: 87 procent van de managers denkt dat hun werknemers meer rendabel zijn als ze minder gebonden zijn aan hun bureaus en computers.

De meerderheid merkt ook op dat een digitale werkplek een positieve invloed heeft op de kern van de organisatie; een hogere omzet en winst. Met onze organisatie zijn we die weg een paar jaar geleden ingeslagen, met een complete metamorfose van de manier waarop we werken. Geen vaste werkplekken, open werkruimten, veel licht: op alle mogelijke manieren proberen we de interactie en samenwerking tussen mensen en creativiteit te bevorderen. Wat we zien: zodra je bepaalde processen op het gebied van HR, administratie en financiën automatiseert, ontstaat er meer ruimte voor nieuwe concepten en aandacht voor de klant.

De winst van automatisering zit uiteindelijk niet in de systemen, maar in de omgang met de klant. Het genoemde onderzoek onderschrijft deze gedachte. Meer dan zeventig procent van de managers denkt dat de productiviteit van werknemers en hun welzijn verbeteren door de werkplek verder te digitaliseren en de beperkingen van bestaande manieren van werken weg te nemen. Uiteraard zullen bepaalde routinetaken verdwijnen als gevolg van digitalisering en automatisering, maar computers en technologie zullen sociale skills of creativiteit niet kunnen vervangen. Dat is waar mensen goed in zijn en dat is wat we moeten koesteren en ontplooien.

Het menselijke aspect
Hier liggen ook kansen en verantwoordelijkheden voor het onderwijs: opleidingen zouden hun focus moeten verleggen naar andere vaardigheden. Niet langer focussen op het kennen van bepaalde systemen – die toch snel verouderen – of het opdreunen van rijtjes, maar studenten leren hóe ze moeten leren. Hoe interpreteer je informatie? Hoe pas je kennis toe in een bepaalde context?

Met deze competenties zijn werknemers in de toekomst, ondanks technologische innovaties, verzekerd van een carrière waarin ze zich kunnen blijven ontwikkelen en meerwaarde bieden aan een bedrijf. ‘We moeten mensen innovatiegedreven opleiden: met een goede basis in technologie, ondernemerschap en creativiteit,’ zei Nienke Meijer, voorzitter van het college van bestuur van Fontys Hogescholen, hier in het juni-julinummer van terecht over.

Het bieden van perspectief is sowieso heel belangrijk voor werknemers. Dat is het nu al, maar zal in de toekomst nog belangrijker worden. Generatie Z (geboren na 1992) is veel minder bezig met de status of naam van een organisatie dan generaties voor hen. Belangrijker vindt deze generatie het menselijke aspect. Natuurlijk willen de leden van generatie Z ook nog steeds goed verdienen, maar ze willen vooral geïnspireerd worden en omringd worden door ‘great people’. Dat merken we zelf ook bij het aannemen van nieuwe mensen.

Niet alleen de letterlijke werkomgeving, maar ook de figuurlijke ruimte om zichzelf te ontplooien en zelf invulling te geven aan de uitdagingen waar organisaties vandaag de dag voor staan, stelt generatie Z enorm op prijs. Het blijkt makkelijker om mensen op hoog niveau aan te trekken met een focus op een interessante uitdaging, dan met het bieden van een vast contract. Veel jonge werknemers vinden het juist prettig om projectmatig te werken; een jaartje hier, een jaartje daar. Als bedrijf kun je profiteren van de ervaring die deze leergierige werknemers bij andere bedrijven op hebben gedaan.

Business Fridays
Binnen bedrijven krijgen we de komende jaren door de vergrijzing te maken met steeds meer verschillende generaties op de werkvloer. Het is zaak om de interactie tussen die generaties te stimuleren en te zorgen dat ze elkaar inspireren en van elkaars kennis en visie profiteren. Daarin moeten ze vooral vrij worden gelaten, zonder te veel sturing van bovenaf. Werknemers krijgen dus steeds meer eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap.

Aan de andere kant ben ik zelf wel weer iets meer gaan sturen op aanwezigheid op kantoor. Noem het een tegendraadse beweging, maar ik vind het nog steeds belangrijk dat mensen op kantoor zijn. Thuiswerken is prima, maar het moet niet de norm worden waar de organisatie zich omheen moet organiseren. Als ik op vrijdagmiddag door het pand loop en er zit niemand, vraag ik me toch af of er wel gewerkt wordt.

Daarom hebben we de Business Friday geïntroduceerd. Een dag waarop mensen in principe aanwezig zijn en die we nu gebruiken voor multidisciplinair overleg, het bespreken van klantcases, etc. In eerste instantie moest men daaraan wennen, maar ook hier geldt: als je open en transparant communiceert over je visie en beweegredenen, kun je uiteindelijk als organisatie op begrip en medewerking van je mensen rekenen en vooruitgaan.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Management Scope 09 2015

Downloads bij dit artikel

  • The future of work in the 21st centuryWhitepaper

    Geautomatiseerd, creatief en decentraal: 'The future of work in the 21st century' is een studie van The Economist Intelligence Unit (EIU). Het rapport probeert de belangrijkste trends te identificeren die de aard van werk en het werken in de komende 10-15 jaar zullen beïnvloeden.

  • De 4G werkplekInfographic

    Generatie Z komt eraan! Niet eerder waren 4 generaties vertegenwoordigd op de werkvloer. Wanneer organisaties zich richten op het updaten van hun systemen, bedrijfsprocessen en werkwijzen, helpen ze medewerkers uit verschillende generaties te floreren.

  • Gratis e-book ‘Online samenwerken’eBook

    Werken vanaf meerdere locaties, met collega’s of klanten aan de andere kant van de wereld. Dit vraagt om online samenwerken, vergaderen en samen in documenten werken. Online samenwerken is tijd- en kostenbesparend en productief. Meer lezen? Download het eBook.

Mark Boelhouwer Leiderschap, verandering en innovatie

"In een wereld als deze moeten we accepteren dat veranderen de nieuwe werkelijkheid is. "

Reageer ook

Reacties 0


Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reageer ook