Grafici en hun klanten moeten weten dat print pakt

  • 1097
  •  12
  • 4 min
  • 26 jan 2017
Grafici en hun klanten moeten weten dat print pakt 1

Grafici en hun klanten moeten weten dat print pakt

  • 1097
  •  12
  • 4 min
  • 26 jan 2017

Het is een opwindende tijd voor iedereen die iets met communicatie of marketing doet. Professionals hebben zoveel kanalen tot hun beschikking dat ze nauwelijks worden beperkt bij het uitwerken van hun ideeën. De combinatie van die kanalen leidt soms tot onverwacht sterke campagnes, maar in de praktijk zien sommige communicatie­professionals het belangrijkste kanaal over het hoofd. Dit weet Alex Kunst, Mr. Print Pakt, als geen ander.

Alex Kunst: “Nog niet zo heel lang geleden onderzocht het Britse MC&C het mediagebruik van een aantal gezinnen, om zo een beeld te krijgen van de gemiddelde consument. Daarbij ging het onderzoeksbureau grondig te werk. Bij de deelnemende gezinnen werden in huis camera’s opgehangen waarmee de gezinsleden 24 uur per dag werden geobserveerd.

Daarnaast moesten de deelnemers dagelijks een formulier invullen over hun mediagebruik. Mike Colling, directeur van het onderzoeksbureau, vertelde vorig jaar tijdens een bijeenkomst van foldermakers in Amsterdam over de opmerkelijke resultaten die uit het onderzoek naar voren kwamen.

Binnenkomende tijdschriften, folders en brochures werden niet alleen goed bekeken, ze waren steevast aanleiding om online te gaan en meer informatie te zoeken over een onderwerp of product. Sommige deelnemers gaven op hun formulier aan dat ze die dag geen papier hadden aangeraakt. Maar wat bleek uit de camerabeelden: ook zij hadden zich in een folder of ander drukwerk verdiept en ook voor hen was dat aanleiding om daarna via internet op zoek te gaan naar meer informatie. Bij de onderzochte groep maakte iedereen gebruik van drukwerk. Kennelijk waren sommigen zich niet eens bewust van hun mediagebruik.

De droom van de marketeer

Zo zijn er nog veel meer onderzoeken en de conclusie is steeds hetzelfde: de combinatie van print en digitaal levert ijzersterke campagnes op. Wie op internet gevonden wil worden, doet er goed aan om promotie te maken via een printcampagne. De stormachtige opkomst van de digitale wereld in de afgelopen decennia leverde voor velen een gespleten beeld op. Print en digitaal lijken gescheiden werelden waartussen communicatie-en marketingprofessionals moeten kiezen. En veelal worden milieu, productiekosten en ‘ontlezing’ als argument genoemd om print links te laten liggen.

Alex Kunst Print PaktDe werkelijkheid is niet alleen genuanceerder, maar zelfs totaal anders. Drukwerk is niet slechter voor het milieu dan digitaal, en lezen doen we met zijn allen steeds meer. Net zoals er tegenwoordig intelligentere methoden zijn om zuiniger met het milieu om te gaan, zo zijn er ook intelligentere methoden om effectiever met drukwerk om te gaan. Dankzij dataverzameling is het steeds beter mogelijk om de juiste boodschap bij de juiste persoon te laten aankomen – de droom van elke marketingprofessional. Dit geldt niet alleen voor social media en online-advertenties, maar ook voor het veel minder vluchtige print.

En wat het kostenplaatje betreft: uiteindelijk gaat het om de efficiëntste manier om de doelgroep te bereiken. Keer op keer blijkt dat de investering in print zich het best terugverdient.

Print en digitaal lijken gescheiden werelden – de werkelijkheid is totaal anders.

Toegegeven, de ontwikkelingen in de digitale wereld zijn spectaculair. Een beeldscherm biedt marketeers zoveel mogelijkheden dat het onmogelijk is om er weerstand aan te bieden. En hoewel de ontwikkelingen op internet de nodige discussies opleveren, wil niemand er meer van af. Maar juist in de digitale orkaan van informatie is het voor de consument steeds moeilijker om met gerichte aandacht op zoek te gaan. In de kakofonie van boodschappen is het lastig om inspiratie op te doen en om nieuwe ideeën te ontwikkelen.

Print biedt houvast en dat besef groeit. Ook grafici begrijpen steeds beter dat drukwerk en print geen alternatief vormen voor de digitale wereld, maar juist een aanvulling daarop. Met hun kennis en ervaring zijn drukkers, binders en grafisch ontwerpers van onschatbare waarde als het gaat om het bedenken van innovatieve campagnes en andere toepassingen.

Print Pakt en de grafici trekken daarom samen op om aan het publiek duidelijk te maken waarom print een onmisbaar onderdeel is van de communicatiemix.

Grenzeloze mogelijkheden

Te midden van het lawaai van alledag zoeken mensen nog steeds naar authenticiteit. Print is een uitstekend middel om die authenticiteit te brengen, maar dat is door sommigen vergeten. Zelfs de grafische bedrijven, met hun verschillende klantengroepen, activiteiten en aandachtsgebieden, vergeten zo nu en dan duidelijk te maken wat de toegevoegde waarde is van de producten die ze maken. Print Pakt en de grafici trekken daarom samen op om aan het publiek duidelijk te maken waarom print een onmisbaar onderdeel is van de communicatiemix. Print Pakt geeft de drukkerijen de mogelijkheid om met een eenduidige boodschap naar buiten te treden.

Het campagneteam maakt promotie voor drukwerk en biedt tegelijkertijd de middelen aan waarmee de grafische bedrijven zelf duidelijk kunnen maken wat de kracht is van print. Op de website print pakt staan tal van onderzoeken en inspirerende voorbeelden die duidelijk maken wanneer en waarom het goed is om print in te zetten. Print Pakt organiseert informatieve bijeenkomsten en zelf vertel ik als Mr. Print Pakt over de campagne bij evenementen voor zowel drukkers als hun klanten.

Een wereld te winnen

Verschillende grafische bedrijven gingen al met de promotiemid­delen van Print Pakt aan de slag. Ze ondertekenen hun e-mails met het logo van de campagne, ze verwijzen ernaar via sociale media (hashtag: #printpakt) en ze zetten Print Pakt in tijdens klantenevenementen. Het is vaak nog even wennen, want lang niet iedere ondernemer is gewend om assertief naar buiten te treden met de meerwaarde van zijn producten. En niet iedereen staat erbij stil dat digitaal en print niet moeten concurreren, maar elkaar juist kunnen versterken. Voor Print Pakt en de grafische bedrijfstak is er daarom nog een wereld te winnen. Drukkerijen en binderijen kunnen een ambassadeursrol vervullen met een heldere boodschap. Print Pakt reikt de inhoud en de vorm van die boodschap aan. De mogelijkheden zijn grenzeloos en daarom is het belangrijk dat we laten weten wat die mogelijkheden zijn. Want print zorgt voor communicatie met tastbaar resultaat.”


Ed Boogaard

Ed Boogaard (auteur) De grafimedia branche kent een rijke geschiedenis en is op weg naar een nieuwe toekomst. Ik volg die ontwikkeling op de voet en schrijft erover met liefde voor het vak – en zo nu en dan met enige verbazing. Als grafisch specialist publiceer ...

Kennisbank