Benut de creatieve potentie van print

  • 740
  •  5
  • 3 min
  • 26 apr 2018
potentie van print

Benut de creatieve potentie van print

  • 740
  •  5
  • 3 min
  • 26 apr 2018

In maart vond in Amsterdam RAI een nieuwe evenement plaats: Pure Digital, met als ondertitel ‘The digital print show’. De initiatiefnemers verdienen wat mij betreft alle lof voor hun lef en inzicht. Dit was namelijk nu eens geen ‘grafische beurs voor grafici’, maar veel meer bedoeld als platform waar een creatief publiek kennis kon komen maken met de toepassingen van digitale printtechnologie. Door het evenement gelijktijdig te organiseren met de voor de bouwsector bedoelde vakbeurs ‘Building Holland’ werd ook een interessante poging gedaan ‘print’ aan een specifieke branche te koppelen. Het zou, denk ik, goed zijn als bedrijven in de grafimedia sector ook zelf vaker proberen op zo’n manier nieuwe connecties te leggen en hun creatieve potentie onder de aandacht brengen.

Samen meer mogelijkheden ontdekken

printtechnologie

Uit onderzoek door de organisatie van Pure Digital, voorafgaand aan het evenement, blijkt dat de creatieve industrie nauwelijks onderscheid weet te maken tussen digitale en conventionele printtechnologie. Daardoor dreigen de nieuwe digitale printmogelijkheden in de schaduw te blijven van de beperkingen die traditioneel drukwerk nu eenmaal kent. Ik herinner me bovendien nog hoe Paulina de Nijs van Stichting Print na een steekproef (in 2016 ) concludeerde dat ontwerpers ‘printen’ zelfs ondergeschikt vinden aan ‘drukken’: “Ze denken dat print alleen maar standaardmogelijkheden biedt.” Dat gebrek aan kennis onder creatieven over de nieuwe mogelijkheden wordt in het Pure Digital-onderzoek als belangrijkste reden genoemd voor het nog maar beperkt benutten van digitale druktechnieken. Die bal wordt echter ook direct teruggekaatst: grafimedia bedrijven krijgen het verwijt dat ze weinig kaas hebben gegeten van verkoop, marketing en samenwerking met klanten.

Mikken op toegevoegde waarde en effectiviteit

Het is waar dat veel grafimedia bedrijven de afgelopen jaren hun focus vooral hebben gericht op hun interne organisatie en het optimaliseren van het productieproces. Automatisering heeft, zeker ook op conventionele drukpersen, voor standaardisatie en een flinke efficiëntieslag gezorgd. Dit resulteert in een op kostenbeheersing gerichte manier van werken. Hier tegenover staat een strategie die mikt op het toevoegen van extra waarde en effectiviteit. En juist daar kunnen de creatieve mogelijkheden van digitale productiesystemen een belangrijke rol in spelen.

Print levert maatwerk

Digitale druktechniek maakt het mogelijk om drukwerk in (zeer) kleine oplages op afroep te leveren. Dat stelt opdrachtgevers en ontwerpers ook in staat om nieuwe ideeën, kleurstellingen of producten te testen, zonder de verplichting direct grootschalig te moeten produceren. Marketeers stellen

printtechnologie

bovendien de mogelijkheid om drukwerk in hoge mate te personaliseren zeer op prijs. Print beantwoordt daarmee een belangrijke trend onder consumenten, die steeds meer individueel maatwerk wensen – ook in hun winkelgedrag, hun aankopen en hun interactie met bedrijven.

Trend richting verrijkt drukwerk

De nieuwste generatie digitale productiesystemen is ook nog eens zeer veelzijdig. Ze beschikken over transparante toner voor speciale (glans)effecten. Er zijn fluorescerend roze en gele toners, en ook witte om op donkere of transparante materialen toe te passen. Er is zelfs een toner waarmee veiligheidskenmerken kunnen worden aangebracht die onder UV licht fel rood kleuren. Met speciale software is het ook mogelijk om metallic-effecten te creëren. En het zijn al dit soort verrijkingen van drukwerk, die bij uitstek aansluiten op de belangrijkste ontwerp-trends van 2018. De Amerikaanse ontwerper Philip VanDusen zette er begin dit jaar op zijn populaire videokanaal een aantal op een rij, zoals het toenemende gebruik van heldere, felle en sterk contrasterende kleuren. Bovendien zijn het ook juist deze extra’s waarvoor, zo blijkt uit onderzoek van Infotrends, opdrachtgevers graag bereid zijn een meerprijs te betalen.

Praat mee tijdens ‘Art of het New’

Er is kortom alle reden om de nieuwe creatieve mogelijkheden van digitale printtechnologie te omarmen. Dit geldt zowel voor creatieve ontwerpers en hun opdrachtgevers, als voor grafimedia bedrijven die zich willen richten op het bieden van toegevoegde waarde. Om tot een optimaal resultaat te komen, zullen alle partijen elkaar vaker moeten zien te ontmoeten. Dat kan bijvoorbeeld binnenkort al bij het The Art of the New evenement op woensdag 30 of donderdag 31 mei in de Prodentfabriek. Hier gaan we in op de rol van print in de communicatiemix. Met Bas Haring, Brechtje de Leij en een paneldiscussie. Door met elkaar over wensen, kansen en mogelijkheden te praten kunnen we volop profiteren van de potentie van print.


Huib Kolen 1

Huib Kolen (auteur) Als marketeer ben ik geïnteresseerd in technologie, maatschappelijke ontwikkelingen en hoe dit onze behoeften en manier waarop we werken verandert. Ik help organisaties graag vooruit in het optimaal werken en laat professionals samenwerken zodat i...

Kennisbank