Drukkerij wordt data dienstverlener

  • 901
  •  1
  • 3 min
  • 01 sep 2016
Drukkerij wordt data dienstverlener 2

Drukkerij wordt data dienstverlener

  • 901
  •  1
  • 3 min
  • 01 sep 2016

Mensen ontvangen graag interessante, speciaal aan hen gerichte informatie. De ergernis over irrelevante boodschappen is dan ook groot: zes van de tien Europese consumenten vinden junkmail zelfs frustrerender dan hun dagelijkse rit naar het werk. Uit onderzoek blijkt ook dat 69% zich uitschrijft voor oninteressante nieuwsbrieven en 18% stapt uit irritatie zelfs over op een ander merk of een andere leverancier.

‘Big data’ levert de gedetailleerde kennis die verregaande personalisatie van multichannel communicatie mogelijk maakt. Tegelijkertijd neemt de aandacht voor privacy toe en nieuwe wetgeving stelt op dit gebied terecht strenge kaders. Dit vraagt dus om zorgvuldige datahandeling door een veelzijdige specialist. Grafimediabedrijven kunnen die rol heel goed op zich nemen. Dat vereist wel dat zij, als dataverwerkers, aan bepaalde eisen moeten voldoen, zoals het opstellen van een databeleid, een protocol datalekken en het hanteren van een bewerkersovereenkomst.

Gerichte communicatie

Nu (ongestructureerde) data in steeds grotere hoeveelheden beschikbaar zijn, lijkt het er soms op dat ‘privacy’ nu wordt aangegrepen om nog maar niet aan gestructureerde personalisatie van communicatie te beginnen. Toch nemen de technologische mogelijkheden ook op dit gebied juist toe. Waarschijnlijk ligt de werkelijke reden vaak in het ontbreken van de juiste kennis en ervaring op datagebied bij de betrokken partijen. Eenvoudig gesteld: de marketeer weet alles van PowerPoint, het grafimediabedrijf is vakkundig met Photoshop, maar wat ontbreekt, is kennis van Access – het gereedschap van de dataexpert.

Marketingafdelingen zien uiteraard de waarde van gerichte en effectieve communicatie. Ook zijn marketeers zich er steeds meer van bewust dat de gegevensverzameling die de basis vormt voor een persoonlijke klantbenadering, al wel degelijk aanwezig is binnen de organisatie. Die informatie ligt vaak opgeslagen in verschillende datasilo’s en het gecombineerde gebruik ervan vereist dan ook specifieke kennis. Ze zijn daarom op zoek naar de specialist die de juiste expertise en diensten in huis heeft om al die data zorgvuldig te kunnen verwerken. Het gaat dan om het ontsluiten van de informatie en het gebruik ervan in een kanaalonafhankelijke vormgeving, geschikt voor een diversiteit aan media, waaronder zeker ook print.

“69% schrijft zich uit voor oninteressante nieuwsbrieven. 18% stapt zelfs over op een ander merk.”

Nieuwe dienstverlening

Deze ontwikkelingen bieden kansen aan de vooruitstrevende grafimediaondernemer die zich realiseert dat ‘personaliseren’ veel verder gaat dan ‘variabel printen’. Het beheren en verwerken van de benodigde data vereist gespecialiseerde kennis. Dat maakt ook nieuwe dienstverlening mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied van het opschonen van aangeleverde databestanden. Denk daarbij aan het automatisch corrigeren van verkeerd gebruikte hoofdletters, het controleren van postcodes of het valideren van rekeningnummers of e-mailadressen. Dienstverlening dus waarvoor – anders dan bijvoorbeeld de ingangscontrole bij ontvangst van drukklare pdf-bestanden – de opdrachtgever ook bereid is te betalen. Correcte klantinformatie is immers een voorwaarde voor gerichte en effectieve communicatie – en voor een duurzame klantrelatie. Maar liefst 50% van de Nederlandse consumenten vindt namelijk dat bedrijven meer kunnen doen om hun communicatie beter af te stemmen op de persoonlijke omstandigheden van de klant.

“Met big data gaat ‘personaliseren’ veel verder dan ‘variabel printen'”

IT- en verkoopvaardigheden

Voor grafimediabedrijven betekent de stap richting datadienstverlening dat ze meer IT- en verkoopvaardigheden in huis moeten halen. Om deze markt te veroveren is het nodig om heel gericht nieuwe medewerkers in dienst te nemen of om mogelijkheden te zoeken tot samenwerking met partners die gespecialiseerd zijn in dit domein.

Bedrijven die beschikken over IT’ers met de juiste kennis, en verkopers met de nodige overtuigingskracht kunnen namelijk een dubbele slag slaan. Zij kunnen klanten helpen de beschikbare data optimaal te ontsluiten voor gebruik in campagnes en ze kunnen de marketingmanagers overtuigen van het feit dat print een belangrijk onderdeel moet zijn van de communicatieplannen van ieder bedrijf.


Huib Kolen 1

Huib Kolen (auteur) Als marketeer ben ik geïnteresseerd in technologie, maatschappelijke ontwikkelingen en hoe dit onze behoeften en manier waarop we werken verandert. Ik help organisaties graag vooruit in het optimaal werken en laat professionals samenwerken zodat i...

Kennisbank