scrabble steentjes

Robotiseren, zónder impact op bestaande systemen

Robotiseren? Ja, graag! Maar welke impact hebben softwarerobots eigenlijk op de bestaande systemen? En welke aanpassingen in de IT-infrastructuur zijn nodig?

251
0

Als organisaties de inzet van softwarerobots overwegen, rijst al snel de vraag: welke impact heeft dit op onze bestaande systemen? Zijn er aanpassingen nodig? Of moeten er misschien heel nieuwe applicaties worden geïmplementeerd?

Vaak leeft in organisaties de gedachte dat robotisering invloed heeft op de systemen die in een organisatie operationeel zijn. Dat komt mede doordat robotiseren voor veel professionals een black box is. Toch zijn voor robotisering niet altijd aanpassingen nodig. Dat is bijvoorbeeld zo in het geval van Robotic Process Automation (RPA).Beeldscherm met geautomatiseerd proces

Wat is RPA?

Bij RPA maak je gebruik van softwarerobots. Deze robots kunnen arbeidsintensieve processen uit handen nemen van menselijke collega´s. Denk aan het inkloppen van gegevens of informatie overzetten van de ene naar de andere applicatie. Je configureert een softwarerobot één keer, waarna hij in principe oneindig vaak dezelfde handelingen kan uitvoeren. In dit artikel lees je meer details over RPA.

Eenvoudig in gebruik

Het grote voordeel van RPA? Het is een laagdrempelige technologie. Je kunt de robots zelf bouwen in een speciale programma’s, die meestal erg gebruiksvriendelijke zijn. In principe kan iedereen met enige robotica-affiniteit in enkele dagen leren een softwarerobot te bouwen. Diploma’s hiervoor zijn niet nodig.

Geen aanpassingen nodig

Een ander voordeel van RPA is dat je de bestaande systemen of bedrijfsapplicaties volledig intact kan laten. Je configureert de robot immers zo, dat hij overweg kan met de applicatie zelf. De robot past zijn werkwijze dus aan op de routering van de applicatie of het systeem. En niet andersom.

Robot ‘inwerken’ op systemen

Een voorbeeld ter illustratie is het moment van instroom van een nieuwe (menselijke) collega. Pas je dan ook de bedrijfsapplicaties en systemen aan op de werkvoorkeuren of werkwijze van deze persoon? Natuurlijk niet. Dat zou ondoenlijk zijn. Een nieuwe collega werk je in. Zodat hij leert omgaan met de applicaties en systemen. Bij een softwarerobot doe je hetzelfde. In plaats van dat je hem inwerkt, configureer je de robot: je vertelt hem hoe de applicatie werkt, hoe hij zijn weg kan vinden en wat hij precies moet doen. Virtuele collega's

Let op: veranderende systemen en werkprocessen

Systemen en applicaties kunnen op hun beurt wél invloed hebben op het functioneren van de robot. Je vertelt de robot stap voor stap welke handelingen hij moet uitvoeren. Je legt hem bijvoorbeeld uit op welke tabbladen hij moet klikken. Bij een software-update van de applicatie verandert dat tabblad misschien wel van plek. De robot weet dan niet meer wat hij moet doen: hij loopt vast, want hij vindt het tabblad niet meer. De applicatie is veranderd. Dat geldt natuurlijk ook als er een geheel nieuwe applicatie komt.

Dus: software-update of geheel nieuwe applicatie? Zorg dat je de robot opnieuw configureert, zodat hij zijn weg weer weet te vinden en jou kan ondersteunen met de taken die jij hem wilt laten uitvoeren.

Downloads bij dit artikel

  • e-book ‘Robotic Process Automation’ (RPA)eBook

    In het e-book 'Robotic Process Automation' (RPA) staat wat de kansen zijn, wat de impact is en hoe je aan de slag kunt gaan met robotiseren. Met voorbeelden uit de praktijk bij de Rabobank en PwC.

Remo Antonis Robotic Process Automation, Document Management

"Oprechte interesse is een niet te onderschatten menselijke eigenschap."

Reageer ook

Reacties 0


Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reageer ook