5 trends in Robotic Process Automation voor 2021

 • 491
 •  6
 • 4 min
 • 26 jan 2021
5 trends in Robotic Process Automation voor 2021 3

5 trends in Robotic Process Automation voor 2021

 • 491
 •  6
 • 4 min
 • 26 jan 2021

Robotisering op basis van Robotic Process Automation (RPA) heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Steeds meer organisaties maken kennis met deze laagdrempelige technologie, die ons in staat stelt om anders en slimmer te werken. Nu een nieuw jaar is aangebroken, blik ik graag vooruit. Ik deel 5 Trends in Robotic Process Automation.

Trends in Robotic Process Automation

Welke trends in Robotic Process Automation kunnen we in 2021 tegemoetzien?

5 trends in Robotic Process Automation voor 2021 1

1. De adoptie van RPA neemt verder toe

Gartner voorspelt dat de wereldwijde RPA-omzet in 2021 zo’n 1,5 miljard euro gaat bedragen. Dat is een groei van 19,5% ten opzichte van 2020. Tegelijk voorziet Deloitte dat in 2023 vrijwel alle organisaties (93%) een vorm van RPA in bedrijf hebben. Aan het onderzoek deden 441 beslissers uit 29 landen mee.De adoptie van RPA neemt vanaf 2021 dus nog verder toe. Geleidelijk aan wordt RPA steeds meer een vanzelfsprekende integratie voor bedrijfsprocessen.

2. Herevaluatie en nieuwe focus

Hoewel de adoptie van RPA nog verder toeneemt, maken we in 2021 ook de balans op. Wat gaat goed op het gebied van RPA, wat kan beter? Kunnen we nóg meer waarde halen uit RPA? Wat is daar dan voor nodig? Kortom: er gaat een herevaluatie plaatsvinden over het gebruik van RPA. Organisaties zoeken de verdieping: wat kan wel, wat laten we over aan andere technologieën?Hiermee ontstaat er een nieuwe focus. Voorheen werd RPA vaak gezien als dé technologie om een proces volledig te automatiseren. Daar komen we nu van terug. Zoals ik in een eerder artikel al schreef, is RPA vaak slechts één stap binnen een proces. Om je doel(en) te bereiken, is vaak een combinatie van oplossingen nodig. Denk aan een combinatie van een RPA-robot en een workflow-oplossing of documentmanagementsysteem. Waarbij de robot bijvoorbeeld informatie uit openbare bronnen verzamelt (zoals van het internet) en die in het systeem plaatst. In het documentmanagementsysteem is het vervolgens mogelijk om een medewerker notificaties te laten ontvangen zodra de robot de informatie in het systeem heeft geplaatst.

3. RPA wordt toegankelijker voor steeds meer afdelingen

Tot nu toe werd RPA met name ingezet voor processen met betrekking tot finance en accounting. Dat is niet vreemd, want deze processen kennen doorgaans veel repetitieve stappen. Werkzaamheden die zich bij uitstek lenen om door een softwarerobot te laten uitvoeren.Nu de adoptie van RPA doorzet, wordt de technologie toegankelijker. Organisaties zien nu ook de voordelen voor andere afdelingen of business units. RPA zal dus steeds verder worden uitgerold. Denk bijvoorbeeld aan HR. Tijdens de onboarding van nieuw personeel, vinden er veel repetitieve handelingen plaats die een softwarerobot kan overnemen. Denk aan het aanleggen van personeelsdossiers. Een voorbeeld: een RPA-robot kan de e-mail van een HR-medewerker op gezette tijden uitlezen, binnenkomende cv’s uit de e-mail downloaden en opslaan in de juiste map in het (nieuwe) personeelsdossier.

4. Integratie met complementaire technologieën

Ook de integratie met complementaire technologieën zet in 2021 verder door. Zo verrijken organisaties hun RPA-oplossing naar verwachting steeds vaker met Artificial Intelligence. Zo is het mogelijk om je RPA-robot aan te vullen met Machine Learning. Een zelflerend algoritme kan dan – bijvoorbeeld – de performance van je softwarerobot nagaan en verbetervoorstellen doen op basis van gegenereerde data. Denk ook aan een module voor Natural Language Processing. Dit is een zelflerend algoritme dat in staat is om tekst te lezen en die op basis van specifieke woorden te interpreteren én classificeren. Zo kan hij binnenkomende mails bijvoorbeeld onderverdelen in ‘ontevreden klant’, ‘neutrale klant’ en ‘tevreden klant’. De RPA-robot kan de e-mails daarna in de juiste map plaatsen. Medewerkers kunnen vervolgens de map met ‘ontevreden klanten’ als eerste behandelen, waardoor je de customer experience naar een hoger level tilt.

5. Dataprivacy en -security worden steeds belangrijker

De laatste trend is een gevolg van alle bovenstaande punten. RPA wordt steeds breder ingezet, door meer bedrijfsonderdelen. Hierdoor krijgt een RPA-robot toegang tot veel meer systemen, processen en data. Zo komen thema’s als privacy en security ook hoger op de agenda te staan. Breid je als organisatie het aantal RPA-robots uit? Dan is het belangrijk om hier goed over na te denken. Wat zijn de risico’s? Hoe kun je security-incidenten en misschien wel datalekken voorkomen? Heb je hiervoor een beleid geformuleerd? Zeker als een RPA-robot in applicaties aan de slag gaat met persoonsgevoelige data, is het belangrijk dat je aandacht besteedt aan deze thema’s. Denk aan HR- en CRM-systemen.

Blik in de glazen bol: gaan we ook RPA automatiseren?

Ook de komende jaren blijft RPA zich dus doorontwikkelen. Hierbij verwacht ik dat we het proces van automatiseren op basis van RPA steeds verder gaan automatiseren. Wat ik daarmee bedoel? Waar we nu robots nog handmatig bouwen of configureren, zullen we óók dat in de toekomst gaan automatiseren. Bijvoorbeeld door middel van Artificial Intelligence. Zo wordt RPA steeds vaker aangevuld met cognitieve intelligentie. En kunnen we RPA hiermee zelfs gaan automatiseren. Zodat organisaties nóg meer tijd overhouden en medewerkers slimmer werken. Een mooi vooruitzicht, waar ik erg naar uitkijk.

Download het e-book

Benieuwd naar de kansen van Robotic Process Automation voor jouw organisatie? Download het e-book en ontdek de toepassingsmogelijkheden.


Remo Antonis 1

Remo Antonis (auteur) Specialist op het gebied van Robotic Process Automation (RPA) en Document Management. Volg Remo op LinkedIn. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van robotiseren (RPA).

E-book

Aan de slag met robotisering

 1. Wat is robotisering?
 2. Wat zijn de voordelen van robotisering?
 3. Wat levert het mijn organisatie op?
 4. Wat is de impact van robotisering op systemen en medewerkers?
 5. Hoe start ik succesvol met robotisering?
Download

Kennisbank