De 10 IT-trends voor 2018 volgens Gartner

  • 10116
  •  26
  • 7 min
  • 11 jan 2018
De 10 IT-trends voor 2018 volgens Gartner

De 10 IT-trends voor 2018 volgens Gartner

  • 10116
  •  26
  • 7 min
  • 11 jan 2018

Net zoals vorig jaar heeft Gartner tien IT-trends benoemd waarvan zij verwachten dat ze van groot strategisch belang zijn in 2018. Volgens het onderzoeks- en adviesbureau is ‘intelligence’ hét codewoord. Artificial Intelligence (AI) gaat in het komende jaar een verdere vlucht nemen. Applicaties, services en objecten worden meer en meer zelflerend, waarmee processen beduidend efficiënter kunnen worden uitgevoerd en analytische inzichten worden versterkt. Naast ‘intelligence’ trends, onderscheidt Gartner ‘digital’ en ‘mesh’ trends. De groeiende wisselwerking tussen de tien benoemde trends drijft innovatie in verschillende sectoren.

Intelligence IT-trends

Trend 1: AI fundament

Het vermogen om met behulp van AI besluitvorming en bedrijfsmodellen te verbeteren en ecosystemen opnieuw uit te vinden zal tot 2025 een belangrijke driver voor digitale initiatieven vormen. Een Gartner-onderzoek toonde aan dat 59% van de organisaties nog steeds informatie verzamelt om hun AI-strategieën op te bouwen. Terwijl de overige organisaties al concrete vooruitgang hebben geboekt bij het testen of toepassen van AI-oplossingen. Hoewel een juiste inzet van AI een belangrijke bijdrage zal leveren aan digitale business, is de belofte (of valkuil) dat algemene AI op magische wijze iedere intellectuele taak die een mens kan uitvoeren overneemt en net zo dynamisch leert als mensen, nog erg speculatief.

Zoals Gartner met de IT-trends aangeeft wordt op dit moment met name ingezet op ‘Weak’ AI (ook bekend als Narrow AI). Zeer gerichte machine-learning oplossingen met algoritmen die zich toespitsen op een specifieke taak, zoals het begrijpen van taal of het besturen van een voertuig in een gecontroleerde omgeving. Een mooi voorbeeld vormt het project van Waymo – zusterbedrijf van Google – dat werkt aan de perfecte zelfrijdende auto. Aan de hand van simulaties worden meer dan 25.000 autonome voortuigen getraind op basis van AI.

59% organisaties onderzoekt inzet AI.

Trend 2: Intelligent Apps en Analytics

IT Trends Gartner 2018In de komende jaren zal elke app, applicatie en service op een bepaald niveau AI bevatten. AI zal onopvallend worden uitgevoerd op de achtergrond van veel bekende toepassingscategorieën, terwijl volledig nieuwe categorieën worden gegenereerd. AI is uitgegroeid tot het volgende grote strijdtoneel in een breed scala van software- en servicemarkten.

Intelligente apps creëren ook een nieuwe intelligente tussenlaag tussen mensen en systemen en hebben het potentieel om de aard van werk en de structuur van de werkplek te veranderen, zoals te zien is bij virtuele customer care medewerkers en bedrijfsadviseurs. “Augmented Analytics is een bijzonder strategisch groeigebied dat machine learning gebruikt voor het automatiseren van gegevensvoorbereiding, het vinden van inzichten en het delen van inzichten voor een breed scala aan zakelijke gebruikers, operationele medewerkers en data-wetenschappers”, verduidelijkt David Cearley, vice president en Gartner Fellow.

Trend 3: ‘Intelligent Things’

Intelligente objecten gebruiken AI en Machine Learning om op een meer intelligente manier samen te werken met mensen en omgevingen. Sommige intelligente objecten zouden niet bestaan zonder AI, maar andere zijn bestaande objecten die dankzij AI intelligent worden gemaakt, zoals het cognitief whiteboard. Deze objecten werken halfautomatisch of autonoom in een niet-gecontroleerde omgeving gedurende een bepaalde tijd om een bepaalde taak voltooien. Voorbeelden zijn een zelfsturend vacuüm of een autonoom landbouwvoertuig. Naarmate de technologie zich ontwikkelt, zullen AI en Machine Learning steeds vaker verschijnen in een verscheidenheid aan objecten, variërend van slimme medische apparatuur tot autonome oogstrobots voor boerderijen.

Terwijl intelligente objecten zich verspreiden, verwacht je een verschuiving van zelfstandige intelligente objecten naar een zwerm intelligente objecten. Hierbij werken meerdere apparaten samen, onafhankelijk of met menselijke input. Deze toepassingen worden voor een belangrijk deel gebruikt door het leger, dat het gebruik van drones bestudeert om militaire doelen aan te vallen of te verdedigen. “Op de laatste editie van CES (de grootste tech consumentenbeurs ter wereld) viel te zien dat de consumentenwereld klaar is voor het gebruik van AI”, aldus Cearley.

Digital IT-trends

Trend 4: Digital Twins

digital twins digitale kopie virtual reality gartner it-trendsEen ‘digital twin’ is een digitale weergave van een real-world entiteit of systeem. In de context van IoT (Internet of Things) zijn digital twins gekoppeld aan real-world objecten en bieden ze informatie over de status van hun fysieke tegenhangers, reageren op veranderingen, verbeteren operaties en voegen waarde toe. Cearley: “Met naar schatting 21 miljard aangesloten sensoren en eindpunten in 2020, zal er in de nabije toekomst een digital twin bestaan voor miljarden objecten en systemen.”

Op de korte termijn bieden digital twins hulp bij assetmanagement. Uiteindelijk zullen zij waarde bieden bij het verhogen van de operationele efficiëntie en inzichten in hoe producten worden gebruikt en hoe ze kunnen worden verbeterd. Een bedrijf dat al erg ver is met de inzet van digital twins is GE. Zij zetten de digitale representaties onder meer in voor het onderhouden en optimaliseren van windmolens, vliegtuigmotoren en gasturbines.

Buiten het IoT bestaat er een groeiend potentieel om digital twins te koppelen aan entiteiten die niet simpelweg “dingen” zijn. “Na verloop van tijd zullen digitale representaties van vrijwel elk aspect van onze wereld dynamisch verbonden zijn met hun echte, fysieke tegenhangers en met elkaar. Uiteraard voorzien van uitgebreide AI-gebaseerde mogelijkheden om geavanceerde simulatie, bediening en analyse mogelijk te maken. Stedenbouwkundigen, digitale marketeers, zorgprofessionals en industriële planners zullen allemaal profiteren van deze verschuiving naar de geïntegreerde digital twin wereld. Zo kunnen bijvoorbeeld toekomstige modellen van mensen biometrische en medische gegevens aanbieden, en digital twins voor complete steden zullen geavanceerde simulaties mogelijk maken”, aldus Cearley over deze IT-trends. Deze kennen we overigens van vorig jaar, want toen al werd ‘Digital Twins’ als trend aangemerkt door Gartner.

Miljarden objecten kennen in de nabije toekomst een digital twin.

Trend 5: Cloud to the Edge

Edge computing beschrijft een computertopologie waarin informatieverwerking en contentverzameling en -levering dichter bij de bronnen van deze informatie worden geplaatst. Connectiviteits- en latency-uitdagingen, bandbreedtebeperkingen en een grotere functionaliteit die aan de rand is ingebed, spreken in het voordeel van gedistribueerde modellen. Ondernemingen moeten volgens de Gartner IT-trends edge design patronen gaan inzetten in hun infrastructuurarchitectuur – met name degenen met significante IoT-elementen. Een goed startpunt kan het gebruik van colocatie (waarbij eigen apparatuur op een andere locatie wordt ondergebracht, bijvoorbeeld in de serverruimte van een provider) en edge-specifieke netwerkmogelijkheden zijn.

IT Trends 2018Hoewel veelal wordt aangenomen dat cloud en edge computing concurrerende benaderingen zijn, is dit een fundamenteel verkeerd begrip van de concepten. Bij Edge computing worden inhoud, computergebruik en verwerking dichter bij de gebruiker of ‘rand’ van het netwerk geplaatst. Cloud is een systeem waarbij technologieservices worden geleverd met behulp van internettechnologieën, maar het dicteert geen gecentraliseerde of gedecentraliseerde services voor het leveren van diensten. Wanneer ze samen worden geïmplementeerd, wordt cloud gebruikt om het servicegeoriënteerde model te creëren en biedt edge computing een bezorgstijl die het uitvoeren van niet-verbonden aspecten van cloudservice mogelijk maakt.

Trend 6: Conversationele platforms

Conversationele platforms zullen een paradigmaverschuiving veroorzaken waarin de last van het vertalen van intenties verschuift van gebruiker naar computer. Deze systemen zijn in staat om eenvoudige antwoorden te geven (hoe is het weer?) of meer gecompliceerde interacties te verwerken (maak een reservering in het Italiaanse restaurant op het Kerkplein.) Deze platforms zullen blijven evolueren naar nog complexere acties. Zoals het verzamelen van mondelinge getuigenissen van een misdaad om op basis van deze informatie een schets van het gezicht van de verdachte te maken. De uitdaging bij conversationele platforms is dat gebruikers op een zeer gestructureerde manier moeten communiceren, en dit is vaak een frustrerende ervaring. Een primaire onderscheidende factor tussen conversatieplatforms is de robuustheid van hun gespreksmodellen en de API- en evenementmodellen die worden gebruikt om toegang te krijgen tot services van derden en deze te activeren en orkestreren om complexe resultaten te leveren.

Trend 7: Meeslepende ervaring

Augmented reality (AR), virtual reality (VR) en mixed reality veranderen als IT-trends de manier waarop mensen de digitale wereld waarnemen en ermee omgaan. Gecombineerd met conversatieplatforms zal een fundamentele verschuiving in gebruikerservaringen plaatsvinden. Applicatie-aanbieders, leveranciers van systeemsoftware en ontwikkelaars van ontwikkelingsplatforms zullen allemaal concurreren om dit model te leveren. In de komende vijf jaar zal de focus liggen op mixed reality, waarbij de gebruiker interacteert met digitale en echte objecten in de fysieke wereld. Mixed reality wordt gepresenteerd via AR- en VR-brillen, en smartphone- en tablet-gebaseerde AR. Cearley: “Apple’s release van ARkit en iPhone X, Google’s ARCore, en de beschikbaarheid van cross-platform AR software development kits zoals Wikitude laten zien dat we in 2018 het nodige mogen verwachten van smartphone-gebaseerde AR en MR.”

Smartphone gaat een belangrijke rol spelen in augmented reality en mixed reality.

Mesh IT-trends

Trend 8: Blockchain

“Er wordt momenteel veel gesproken over blockchain en op deze technologie gebaseerde toepassingen schieten als paddenstoelen uit de grond. De technologie heeft de belofte om industrieën te veranderen”, zegt Cearley. Hoewel blockchain nu vooral nog worden gezien als hulpmiddel voor financiële transacties, heeft de technologie vele potentiële toepassingen in overheid, gezondheidszorg, content-distributie, supply chain management en meer. Veel blockchain-technologieën zijn volgens Gartner echter nog onvolwassen en onbewezen, en zijn grotendeels ongereguleerd. Een praktische benadering van blockchain vereist een duidelijk begrip van de zakelijke mogelijkheden, de mogelijkheden en beperkingen van blockchain, een vertrouwensarchitectuur en de nodige implementatievaardigheden. Voordat organisaties beginnen aan een project met gedistribueerde grootboeken, moeten zij er volgens Gartner voor zorgen dat hun team over de technische vaardigheden beschikt om te begrijpen wat wel en niet mogelijk is.

Trend 9: Event-Driven

Processen automatiserenDigitale bedrijven zetten in op een event-driven benadering, waarbij zij automatisch kansen spotten op basis van verandering in situatie of gedrag en deze veranderingen binnen de keten (applicaties, systemen, partners) doorzetten. Voorbeelden vormen het bezoek van specifieke webpagina’s door consumenten of het plaatsen van een order.

Met de komst van AI, IoT en andere technologieën kunnen deze veranderende situaties sneller worden gedetecteerd en gedetailleerder worden geanalyseerd. Ondernemingen moeten ‘event thinking’ omarmen als onderdeel van een digitale bedrijfsstrategie. Tegen 2020 zal event-sourced, real-time situationeel bewustzijn een vereist kenmerk zijn voor 80% van de digitale bedrijfsoplossingen, en 80% van de ecosystemen van nieuwe bedrijven vereisen ondersteuning voor de verwerking van events.

Trend 10: Continu adaptief risico en vertrouwen

Digitaal zakendoen creëert een complexe beveiligingsomgeving die om continue ontwikkeling vraagt. Het gebruik van steeds geavanceerdere tools verhoogt het dreigingspotentieel. Met traditionele beveiligingstechnieken die zich richten op eigendom en controle gaan organisaties het volgens Gartner niet redden. Bedrijven moeten mensgerichte beveiligingsoplossingen gaan inzetten, waarmee kan worden nagegaan wie zich binnen je netwerk bevinden en of deze personen al dan niet te vertrouwen zijn.

Lees hier de IT trends van gartner voor 2019


Wouter Aarts

Wouter Aarts (auteur) Specialist in ICT en Samenwerken. Ik laat graag zien hoe je met nieuwe technologieën op een andere manier kunt (samen)werken. Volg mij op LinkedIn en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van samenwerken.  

Kennisbank