Digitale transformatie echt succesvol maken? Gewoon doen!

 • 800
 •  27
 • 4 min
 • 13 jun 2017
Digitale transformatie echt succesvol maken? Gewoon doen!

Digitale transformatie echt succesvol maken? Gewoon doen!

 • 800
 •  27
 • 4 min
 • 13 jun 2017

Digitale transformatie van processen wordt in een wereld waarin transparantie en snelheid steeds belangrijker worden, een essentieel onderdeel om continue te blijven innoveren en ontwikkelingen voor te blijven. In dit artikel kijkt Johan Kennis naar de belangrijkste elementen die deze digitalisering tot stand helpen brengen.

Als adviseur bij klanten ben ik regelmatig betrokken bij ‘digitale transformatie’. De aanleiding is niet zelden dat contactpersonen angstig worden als ze de snelle ontwikkelingen bij startups en nieuwe concurrenten zien.

Er zijn ‘disruptieve’ ontwikkelingen in bijna alle sectoren en de concurrentie komt uit meer hoeken dan ooit tevoren. Co-creatie en flexibele partnerships, moeten we daar niet iets mee vragen ze zich af? Maar we hebben ook te maken met een veeleisende klant, die transparantie eist, inzicht wil in levertijden en vooral op zoek is naar referenten binnen haar netwerk. Er is een verlangen naar toen de bedrijfsvoering nog rustig en overzichtelijk was. Toen strategische keuzes en plannen echt konden worden uitgevoerd voordat ze achterhaald werden door de werkelijkheid.

Uit het onderzoek ‘Digital Transformation’ door eFocus onder digital leaders van top500 bedrijven in nederland blijkt dat bij 70% van de ondervraagden digital transformation een belangrijk of hét belangrijkste onderwerp is in de boardroom. Dit is ook niet zo vreemd. kijk alleen al naar traditionele Nederlandse trotse bedrijven die niet óf te laat getransformeerd zijn. Zoals: Schoenenreus, OAD reizen, Etam, Polare, ABN, Siebel, Halfords en recent V&D. Of kijk naar de taxi- of de hotelbranche. Dat zegt genoeg over de noodzaak te veranderen, toch?

Ja. Het gaat hard. Retailbedrijven investeren in online en fysieke winkels schuiven weg van het ‘mainstream’ assortiment. De financiële sector worstelt met mobiele toepassingen en de naderende ‘Fintech’ ontwikkelingen. Daarnaast bewegen ze terug naar de kernactiviteiten. Verzekeraars krijgen door de vergrijzing en een lager rendement op investeringen te maken met te hoge overhead kosten. In de zorg speelt de zorgwet, macht van verzekeraars en een tekort aan mensen. Net als in het onderwijs overigens waar staatssecretaris Dekker continu proefballonnen oplaat en lesmethodes die digitaler worden. Zo kan ik nog wel even doorgaan. En in vrijwel alle sectoren speelt dat nieuwe toetreders kansen zien op de markt door technologische ontwikkelingen. En juist daar liggen kansen.

Digitale transformatie is niet digitaal gedreven!

De term digitale transformatie is de afgelopen jaren echter vooral vanuit (IT) consultancy hoek geclaimd. Een noodzaak vanuit technologie om te veranderen. Digitale bedrijfsvoering heeft immers ook grote impact op marketing, distributie en logistiek. Dat klopt maar creëren we dan niet meer van hetzelfde? Wil je echt digitale transformeren? Is het überhaupt wel relevant? Waarom? Die vragen worden naar mijn mening te weinig gesteld. Bij de promotie hiervan worden, naar uw mening, van de technologieën gebruikt door Friv5Online gaming studio die promotietechnologieën introduceert die gamification gebruiken in gratis spelletjes Poki.

We shape our tools and thereafter our tools shape us

De tijd van lijvige consultancy analyses en rapporten lijkt voorbij. Een meer iteratieve, flexibele aanpak lijkt succesvoller.

Breng denken, experimenteren en doen dichter bij elkaar

Mijn advies is: breng denken, experimenteren en doen dichter bij elkaar (t.b.v. snelheid) en richt deze elementen volledig en direct op de klant. De boardroom kan bij deze methodiek leren van IT waar scrum/agile  al jaren een succesvolle methodiek is. Zorg dat je de juiste denkers bij elkaar zet en vergeet hier vooral niet de ‘young & bright’ binnen je organisatie en daarbuiten. Zoek positieve omdenkers en geef ze de ruimte om de waarde van nieuwe kanalen, modellen, samenwerkingen etc.. te ontdekken, testen en door te ontwikkelen. Investeer om goede ideeën steeds beter te maken. Er is een grote kans dat ‘digitale transformatie’ een belangrijk middel is in jou branche om succesvoller te zijn en je klant beter te bedienen. Maar laat dat vooral een gevolg zijn van deze aanpak.

Vergeet externen hierin niet om innovatie te versnellen. Google maar eens op ‘open innovation’ en je vind direct mooie voorbeelden van o.a. Philips en Unilever die samen met startups en partners nieuwe klantwaarden ontwikkelen. Ook vanuit Ricoh experimenteren we nu tot tevredenheid met deze opzet.

Hoe? Stel continue vragen, prikkel het adaptieve vermogen

Als je de juiste mensen bij elkaar hebt begint het vragen stellen op alle niveaus. Wat is de impact van digitale transformatie op mijn visie en missie? Begin van boven naar beneden en breng op hoofdlijnen de gevolgen in kaart. Verzand niet in lange bedrijfsplannen en gedetailleerde proposities. Maar vertrouw juist op de onderbuik en ervaring van de ondernemers binnen de organisatie en daarbuiten. Stel continue de volgende zaken ter discussie.

model testen

Vervolgens is testen middels een pilot of onderzoek een efficiënt middel om succes te onderzoeken.

Uiteindelijk draait het om de waarde voor de klant:

 1. welk probleem lost de organisatie voor de klant op?
 2. het verdienmodel: welke inkomstenbronnen heeft de organisatie, wat zijn de belangrijkste kosten en hoe maakt de organisatie winst?
 3. de kernmiddelen: welke kennis, mensen, technologie, producten, faciliteiten, hulpmiddelen e.d. stellen de organisatie in staat om de waardepropositie voor de klant te realiseren?
 4. de kernprocessen: welke processen stellen de organisatie in staat om de klant succesvol waarde te leveren, bieden een concurrentievoordeel?

Het is niet ‘business as usual’

Wat we ons moeten beseffen is dat digitale transformatie een systeemverandering is. Daar waar de focus tot nu toe veelal heeft gelegen op het slimmer uitvoeren van de ‘business as usual’ (minder reclame in kranten, meer op Facebook, meer ecommerce, webcare, etcetera), verschuift deze focus naar het doen van wezenlijk andere dingen. Lees: andere producten, diensten, kanalen en samenwerkingen.
Een mooi voorbeeld vind ik een klant die heeft besloten niet langer ‘zaden’ te verkopen voor akker en tuinbouw. Maar juist een opbrengst per m2 te garanderen. Dit vergt een geheel ander service model. Ondersteund door andere werkprocessen, mensen en technologie. Zo is er bijvoorbeeld meer behoefte aan meer externe data en inzicht zoals weersvoorspellingen en gegevens over pesticide. Het eindresultaat is een sterk verbeterde klantrelatie en uiteindelijk ook een verhoogde winstgevendheid.

Laat je niet tegenhouden:

‘Geld is niet het probleem. Kennis en de organisatie worden gezien als de grote drempels voor versnelling. Maar het is volgens mij vooral een gebrek aan nieuwsgierigheid. Whatsapp en Uber zijn echt niet zo succesvol geworden doordat ze meer van telecom of de taxibranche afwisten dan de gevestigde orde. Maar juist omdat ze anders naar dezelfde uitdagingen keken. Daarnaast zijn verouderde IT systemen en een gebrek aan urgentie en commitment zwaarwegende argumenten’.

Naar mijn mening zijn deze zaken inderdaad van belang maar gaat het vooral om mensen met goede ideeën opzoeken, bij elkaar brengen en ze een kans geven.


Erica van den Biggelaar 1

Erica van den Biggelaar (auteur) Niets is zo blijvend als verandering. Maar ondanks dat worden bij veel organisaties “repeterende” bedrijfsprocessen dagelijks (handmatig) nog steeds op dezelfde manier uitgevoerd. Ik daag mensen, organisaties en mezelf graag uit om samen te kijken...

Kennisbank