Digitalisering onderwijs en MKB

  • 474
  •  1
  • 3 min
  • 15 nov 2018
Digitalisering onderwijs en MKB 3

Digitalisering onderwijs en MKB

  • 474
  •  1
  • 3 min
  • 15 nov 2018

‘De digitalisering van het onderwijs heeft dringend een impuls nodig. De maatschappelijke gevolgen van digitalisering en technologie zijn ingrijpend en voltrekken zich in hoog tempo. Het onderwijsveld is nog zoekende en dreigt achter te lopen.’ Dat schrijft de Onderwijsraad in de publicatie ‘Doordacht digitaal’. Als dit adviesorgaan van de regering zo’n belangrijk signaal afgeeft, is het tijd voor actie.

Digitalisering onderwijs

Het is zeker niet zo dat het onderwijsveld alles nog moet uitvinden. Het meest recente ‘Technologiekompas op onderwijs’ van Kennisnet schetst via onderwijs digitaliseringtrends, analyses, adviezen en instrumenten wat er tot en met 2021 mogelijk en vooral nodig is. Het trendrapport kan scholen in het primair-, voortgezet- en middelbaarberoepsonderwijs helpen bij het opstellen van een meerjarig ICT-plan; inclusief een investeringsagenda met een programma van projecten. Zo wordt het onderwijs in staat gesteld om kinderen en jongeren voor te bereiden op een wereld vol nieuwe technologie, waarin we steeds meer digitaal leven, leren en werken.

Digitalisering MKB

Niet alleen in de onderwijssector speelt deze transformatie. Ook het midden- en kleinbedrijf (MKB) wil niet achter de feiten aanlopen. Men realiseert zich dat dit het moment is om serieus met digitalisering aan de slag te gaan. Veel sectoren zien een toename van de workload, terwijl het vinden van nieuw personeel lastig is. Digitalisering kan dit knelpunt verlichten, want het maakt processen sneller en efficiënter. Ook het bijscholen van medewerkers gebeurt steeds vaker digitaal, via een online leeromgeving. ‘Een leven lang leren’ kan niet zonder passende digitale voorzieningen.

Digitaal lesmateriaal

In het onderwijs voor kinderen en jongeren neemt de hoeveelheid digitaal lesmateriaal langzaam toe. Dat biedt nieuwe kansen, zoals aanvullende mogelijkheden voor gedifferentieerd en gepersonaliseerd onderwijs. Bovendien maakt digitalisering het invoeren van adaptief onderwijs mogelijk: aan de hand van data kan een leerkracht of docent de resultaten en voortgang van iedere individuele leerling realtime volgen en monitoren. Uiteraard vraagt dit om veel meer gebruik van laptops, tablets en smartphones. Voor kinderen en jongeren dagelijkse kost, maar scholen moeten daar nog aan wennen. Zeker als het device ook buiten het klaslokaal gebruikt wordt. Want vandaag de dag begint en stopt leren niet bij het hek van het schoolplein. Door de digitalisatie wordt dat steeds onafhankelijker van tijd en plaats.

Digitaal werken

Digitaal werken biedt onderwijsmedewerkers niet alleen lesinhoudelijke, maar ook organisatorische voordelen; van de HRM-afdeling tot de salarisadministratie, van de medezeggenschapsorganen tot roosteraars. Iedereen profiteert van informatie die toegankelijker is, eenvoudiger te delen, uit te wisselen en te analyseren. Digitale gegevens zijn gemakkelijker te automatiseren, terug te vinden en op te slaan op verschillende ‘locaties’. En, als we het dan toch hebben over jongere generaties: digitaal werken is beter voor het milieu en onze planeet, want je verbruikt minder papier. Dat tegelijkertijd de printkosten afnemen, is mooi meegenomen.

laptop, tablets, iPads in het onderwijs

Ondersteuning onderwijs en MKB

Er zijn allerlei applicaties die de organisatie en administratie van het onderwijs en het MKB ondersteunen. Slimme tools zorgen voor het digitaliseren van papieren documenten. Via cloudcomputing kunnen toepassingen en gegevens altijd en overal benaderd worden. Gaat het allemaal vanzelf? Nee. Als de onderwijssector en het MKB hun ambities willen waarmaken, is een complete transitie nodig. Dit vraagt om deskundige, soms externe, professionals met voldoende kennis en uitvoeringskracht. Zeker in kleinere organisaties is het slim om niet alles in eigen huis te doen. Met ondersteuning van buitenaf kun je flexibeler en efficiënter aanpakken wat nodig is.

De toekomst?

Ontwikkelingen rondom digitalisering gaan razendsnel. In januari 2019 presenteert Kennisnet alweer een nieuw Technologiekompas, met een doorkijk naar de komende vijf jaar. Ongetwijfeld brengt dit nieuwe inzichten en trends aan het licht. Wat maar weer bewijst dat stilstand achteruitgang is. Alle hens aan dek!


Erica van den Biggelaar 1

Erica van den Biggelaar (auteur) Niets is zo blijvend als verandering. Maar ondanks dat worden bij veel organisaties “repeterende” bedrijfsprocessen dagelijks (handmatig) nog steeds op dezelfde manier uitgevoerd. Ik daag mensen, organisaties en mezelf graag uit om samen te kijken...

Kennisbank