Duurzaam ondernemen? Zo gaat u van start

 • 1803
 •  13
 • 5 min
 • 19 jul 2016
Duurzaam ondernemen? Zo gaat u van start

Duurzaam ondernemen? Zo gaat u van start

 • 1803
 •  13
 • 5 min
 • 19 jul 2016

Steeds meer organisaties zien het belang van duurzaam ondernemen. Naast een positieve invloed op het milieu is het ook commercieel aantrekkelijk. Hier deel ik een aantal trends, voorbeelden en tips.

Tegenwoordig is duurzaamheid uit de ‘geitenwollensokken hoek’. Het is meer en meer een way of thinking en acting, die gepaard gaat met de ‘P’ van profit. Zo blijkt uit onderzoek onder beursgenoteerde bedrijven dat integratie van duurzaam ondernemen in het bedrijfsbeleid een duidelijk positief effect heeft op de winstgevendheid. Organisaties die vanuit een duurzame gedachte opereren, hebben stabielere winsten en keren structureel meer dividend uit aan aandeelhouders. Dankzij hun duurzame strategie zijn deze bedrijven ook beter in staat om nieuwe financiële en business kansen te identificeren.

Kansen in secundaire processen

Waar liggen die financiële kansen dan precies? De meeste organisaties zoeken in eerste instantie naar ‘duurzaamheidwinst’ in hun primaire (productie)processen. Voor het secundaire proces is beduidend minder aandacht, terwijl juist dáár kansen liggen met een korte terugverdientijd. Neem IT, wereldwijd komt 2% van alle CO2-uitstoot  hieruit voort: evenveel als de hele luchtvaartsector. Binnen de kantooromgeving is ICT zelfs verantwoordelijk voor zo’n 60% van het energieverbruik. Het vreemde is dat de meeste bedrijven zich alleen concentreren op de primaire processen en niet op de manier waarop er binnen een organisatie wordt gewerkt. Hier laten we kansen liggen. Datacenters, servers en individuele IT-infrastructuren slurpen meer stroom dan we vaak denken. Wist u dat 100 zoekopdrachten in Google qua stroomverbruik en CO2-uitstoot gelijkstaan aan een strijkbeurt van t-shirt? En dan te bedenken dat Google dagelijks 3 miljard zoekopdrachten verwerkt en dit aantal alleen maar toeneemt.

Trends in duurzaam werken

Om het bedrijfsleven meer inzicht te geven in duurzaam werken hebben we in samenwerking met onder andere MVO Nederland en Search een rapport uitgebracht waarin 7 trends rond duurzaam werken worden belicht. In deze blog treft u 3 van de 7 trends in beknopte vorm aan. Het complete rapport kunt u downloaden onderaan dit artikel.

Trend 1: CO2 besparen is noodzaak

We móeten besparen op CO2. Klimaatverandering is een feit. Leven we de komende jaren op dezelfde voet verder, dan  zijn de gevolgen niet te overzien en doorbreken al rond 2034 de magische 2 graden grens. Het verhaal van kleinkinderen en achterkleinkinderen gaat hier niet op, het gaat over het hier en nu. Het is dus ook zaak om te werken aan de footprint van uw organisatie. In kernprocessen én in secundaire processen. Zo kunnen organisaties nog veel CO2 besparen op een efficiëntere inzet van IT, mobiliteit en een duurzaam geproduceerde inrichting. En als duurzaamheid tastbaar wordt in werkomgevingen, dan kan je medewerkers betrekken en wordt het aantrekkelijk om zelf duurzamer te werken en een bijdrage te leveren.

In geval van printen zit de meeste milieu-impact  in het gebruik van papier. Mijn werkgever Ricoh heeft een programma waarbij eerst zoveel mogelijk CO2 wordt gereduceerd en waarbij de resterende CO2 impact kan worden gecompenseerd met carbon credits. Moeilijk? Nee! Een groot vervoersbedrijf reduceert na een jaar al 185 duizend kilo CO2 door slimmer te printen. Dit heeft geleid tot 30% minder papierverbruik en 25% minder energieverbruik.

Trend 2: Circulair wordt werkelijkheid

Sinds het begin van de industriële revolutie hebben we te maken met een ‘lineaire economie’, waarin we producten produceren, gebruiken, weggooien en vervolgens weer opnieuw maken. Maar grondstoffentekort – ontstaan door overconsumptie en bevolkingsgroei – dwingt ons tot verandering. De verschuiving naar een circulaire economie is ingezet, waarbij we producten en grondstoffen zoveel mogelijk hergebruiken en zo waardevernietiging minimaliseren. Dit biedt kansen voor nieuwe businessmodellen. Denk aan het huren van allerhande zaken in relatie tot kantoorinrichting, zelfs verlichting kan gehuurd worden!

Een slim voorbeeld is Officepaper2paper. Een product dat in co-creatie tussen Suez en Ricoh tot stand is gekomen. Dit is circulair geproduceerd papier, waarbij de papierproducent, papiergroothandel, het afvalverwerkingsbedrijf, Ricoh en hun klanten samenwerken in de keten. Het afvalverwerkingsbedrijf haalt het papier op bij de klant en brengt het naar de papierproducent. De producent maakt hiervan 100% recycled papier en levert dit aan de papiergroothandel, die het vervolgens weer bij Ricoh aflevert en Ricoh levert weer aan haar klanten. Met zo’n circulair proces wordt 72% energie, 83% papier, 53% CO2 bespaard en het verbruik van hout wordt zelfs met 100% gereduceerd. Er komt dus helemaal geen nieuw hout aan te pas.

Trend 3: Slimmer werken

Technologie helpt ons vooruit. Thuis én op het werk. De koppeling van apparatuur met mensen, sensoren en internet stelt ons in staat om efficiënter te werken. Zo besparen we meer én krijgen we meer inzicht. Zo kunnen we bijvoorbeeld sneller en beter inspelen op vragen van klanten. Of denk aan ‘inclusive design’, waarbij we producten op zo’n manier ontwerpen dat deze toegankelijk worden voor iedereen.

Kantoorgebouwen worden steeds duurzamer gebouwd en in deze gebouwen gaan we steeds slimmer werken. Applicaties en sensoren geven ons inzicht in het gebruik van het gebouw. De facilitair manager kan zien welke medewerkers waar werken. Staat er op vrijdag bijvoorbeeld altijd een verdieping leeg? Dan kan hij besluiten om deze te sluiten en zo stroom en kosten te besparen.

Tegelijk is ook reizen een belangrijk thema. Climate Neutral Group analyseerde de impact van zakelijk vliegen onder de 30 grootste relaties. Hieruit blijkt dat zo’n 18% van de totale CO2-impact voortkomt uit vliegen. Bij internationaal opererende organisaties zijn zelfs uitschieters te zien tot 75%. En die impact wordt alleen maar groter. Naar verwachting verdubbelt het vliegverkeer in de komende 15 jaar. Door minder te reizen, kunnen deze organisaties de CO2-impact drastisch verminderen. De mogelijkheden om op afstand samen te werken zonder te reizen, die zijn er en optimaliseren onze work-life balance ook nog eens. Minder reizen betekent meer leefcomfort, een positieve impact op het milieu en op uw portemonnee; voila!

In 6 stappen aan de slag

Hoe gaat u nu zelf van start met duurzaam ondernemen? Hiervoor vindt u onderstaand stappenplan.

 1. Welke drijfveren heeft uw organisatie?
  Bedenk allereerst: welke drijfveren heeft uw organisatie? Door dit zichtbaar te maken wordt dit óók zichtbaar voor uw medewerkers. Hierdoor gaat het meer leven en zal uw duurzaamheidsambitie sneller gedragen worden door de volledige organisatie.
 2. Start met een nulmeting
  Breng in kaart wat de huidige CO2-footprint is van uw organisatie. Onderzoek waar u staat ten opzichte van anderen. Pas dan kunt u een doelstelling bepalen die realistisch en haalbaar is.
 3. Maak een analyse
  Duurzaam werken staat of valt met een goede samenwerking, met de mensen binnen uw organisatie én uw partners in de keten. Wie zijn uw stakeholders als het gaat over duurzame werkprocessen? Maak een analyse en zoek de samenwerking op.
 4. Stel een change- en communicatieplan op
  CO2 besparen op de werkvloer? Dan is het tijd om uw medewerkers uit te dagen. Dat is lastig, want wij mensen zijn gewoontedieren. Toch is het een cruciale stap om resultaten te behalen. U kunt nog zoveel processen optimaliseren en technologie implementeren, als we er niet mee werken, dan levert het niets op. Stel daarom een uitgebreid change- en communicatieplan op en breng deze in de praktijk.
 5. Ga aan de slag met duurzaam werken
  Heeft u alles op een rij gezet? Begin dan vandaag nog met een aantal duurzame maatregelen, die u snel en eenvoudig kunt doorvoeren. Denk aan het standaard instellen van dubbelzijdig printen op alle afdrukapparaten.
 6. Evalueer
  Evalueer periodiek om inzicht te krijgen in de status van uw duurzaamheidsambitie. Zo zorgt u ervoor dat u weet waar uw organisatie staat en hoe u zo optimaal mogelijk uw duurzaamheidsambities waarmaakt. Meer weten?

Aan de slag met duurzaamheid? Download hier het volledige stappenplan


Erica van den Biggelaar 1

Erica van den Biggelaar (auteur) Niets is zo blijvend als verandering. Maar ondanks dat worden bij veel organisaties “repeterende” bedrijfsprocessen dagelijks (handmatig) nog steeds op dezelfde manier uitgevoerd. Ik daag mensen, organisaties en mezelf graag uit om samen te kijken...

Kennisbank