Andere generaties, andere eisen. Verandert de IT-omgeving mee?

  • 947
  •  20
  • 3 min
  • 21 sep 2017
Andere generaties, andere eisen. Verandert de IT-omgeving mee? 2

Andere generaties, andere eisen. Verandert de IT-omgeving mee?

  • 947
  •  20
  • 3 min
  • 21 sep 2017

De wereld om ons heen verandert razendsnel, technologische ontwikkelingen volgens elkaar steeds sneller op. Dat heeft invloed op onze manier van (samen)werken. Zo stellen nieuwe generaties steeds hogere eisen aan de IT-omgeving van hun werkgever. Hoe je als organisatie wegwijs kunt worden en blijven in deze tijd van razendsnelle technologie, leg ik graag uit in dit artikel.

Organisaties staan voor grote uitdagingen. De nieuwe generatie Z betreedt de arbeidsmarkt. Deze generatie verwacht tijd-, plaats- en device-onafhankelijk te kunnen werken, met de nieuwste technologieën, geavanceerde werkmiddelen en het liefst met zo weinig mogelijk papier. Maar in de praktijk is nog lang niet elke organisatie is hierop ingericht.

LaptopMeebewegen met wensen

Toch kunt u als organisatie niet langer verlangen dat uw medewerkers meegaan in úw software, úw regels en úw werktijden. De tijd dat traditionele ict-voorzieningen geaccepteerd werden, is voorgoed voorbij. Generatie Z heeft immers heel eigen voorkeuren. Wilt u in deze tijd het juiste personeel aanspreken én behouden? Dan is het zaak om mee te bewegen met de huidige behoeften en trends.

Juiste balans vinden

Maar hoe gaat uw organisatie dan om met oudere generaties (ook wel generatie X en Y)? In tegenstelling tot generatie Z, werken deze medewerkers wél graag met de traditionele ict-voorzieningen en vinden zij het prettig om documenten fysiek op papier te hebben. Aan uw organisatie de taak om hierin de juiste balans te vinden: welke strategie implementeert u om de behoeften van uw doelgroepen te faciliteren?

IT als spin in het web

Door de huidige ontwikkelingen, krijgt ook IT een andere rol. Het beperkt zich allang niet meer alleen tot de IT-afdeling. Het geldt steeds meer als spin in het web van de algehele organisatie. Iedereen heeft ermee te maken. Alle businessprocessen zijn immers in toenemende mate afhankelijk van IT.

keyboard toetsenbordInspelen op trends

Om mee te bewegen met de behoeften, is het zaak om in te spelen op de huidige trends. Hier zijn bijvoorbeeld Google, Uber en Airbnb erg succesvol in. Denk ook eens aan de opkomst van het Internet of Things: één van de belangrijkste trends als het gaat om digitalisering. Hierbij worden apparaten en voorwerpen verbonden met het internet, waardoor zij optimaal met elkaar én met mensen kunnen communiceren. Het Internet of Things kan uw businessmodel veranderen. Dit vraagt om een heel andere manier van werken.

Digitale werkplekomgeving

Maar hoe speelt u nu echt in op de veranderende behoeften? Kies voor één digitale werkplekomgeving: geautomatiseerd, geïntegreerd en zelfsturend. Dit is een veilige IT-omgeving die gemak biedt aan de eindgebruikers. Hierin kunt u álle programma’s, zakelijke apps en documenten in één keer consolideren, waar en wanneer u maar wilt. Eén platform om de verschillende behoeften van uw eindgebruikers te ondersteunen.

Strategie voor uw IT-omgeving

Kortom, hogere eisen stellen aan de IT-inrichting en werkomgeving van uw organisatie is noodzaak. De ‘smart worker’ verwacht immers dat innovatieve technologieën al ruimschoots geïmplementeerd zijn. Aan organisaties de taak om zich te bezinnen: welke strategie kies ik? Met wie? En welke middelen? Zo zorgt u voor een solide IT-omgeving, die smart en wendbaar is én voldoet aan de wensen van uw doelgroep.

Wellicht biedt het e-book IT op orde inspiratie?


Erica van den Biggelaar 1

Erica van den Biggelaar (auteur) Niets is zo blijvend als verandering. Maar ondanks dat worden bij veel organisaties “repeterende” bedrijfsprocessen dagelijks (handmatig) nog steeds op dezelfde manier uitgevoerd. Ik daag mensen, organisaties en mezelf graag uit om samen te kijken...

Kennisbank