De grafische industrie is allang ‘smart’

  • 1328
  •  4
  • 3 min
  • 29 dec 2016
De grafische industrie is allang 'smart' 2

De grafische industrie is allang ‘smart’

  • 1328
  •  4
  • 3 min
  • 29 dec 2016

Kamp hield zijn toespraak vorig jaar tijdens de grootste industrie- en technologiebeurs ter wereld, de Hannover Messe. Een jaar eerder was op diezelfde plek gewaarschuwd dat Nederland de aansluiting bij de ‘vierde industriële revolutie’ dreigt te missen. Na de mechanisering, de massaproductie en de IT-gedreven automatisering van de industrie, gaat nu de machine-to-machine (M2M) -communicatie voor een nieuw tijdperk zorgen, stelde het rapport ‘Smart Industry’. Die uitgave werd opgesteld door onder meer werkgeversvereniging FME, onderzoeksinstituut TNO en het ministerie van Economische Zaken.

Cyber Physical Systems

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming pleitte voor aansluiting op het Duitse overheidsprogramma dat, onder de noemer Industrie 4.0, projecten ondersteunt om fabrieken, machines en producten digitaal met elkaar te laten communiceren. De Nederlandse variant heet Smart Industry: “Industrieën die over een hoge mate van flexibiliteit in hun productie beschikken als het gaat om producteisen (specificaties, kwaliteit, ontwerp), volume (benodigde hoeveelheid), levertijd (op het gewenste moment), efficiënt en kosteneffectief materiaalgebruik, en de mogelijkheid om maatwerk te leveren volgens de behoefte van de klant.” Dat zou, denk ik, grafische ondernemers toch bekend in de oren moeten klinken.

drukkerij uithangbordHadden we CIP4 maar The Internet of Things moeten noemen

Bij de presentatie in Hannover werden de veranderingen in de productie- en verkoopprocessen van boeken genoemd ter illustratie van wat andere sectoren te wachten staat. Op het voorbeeld van books-on-demand na ontbreekt de grafische industrie verder helaas volledig in het rapport. Er wordt gesproken over “een internetachtig netwerk van onderling verbonden, intelligente machines die cyber physical systems (CPS) worden genoemd”, maar ik lees geen woord over de manier waarop we de volledige grafische workflow – van ontwerp tot vouwmachine en van administratie tot aflevering – al hebben kortgesloten. Dat is misschien ook wel begrijpelijk: hadden we CIP4 maar the Internet of Things moeten noemen en onze met JDF en JMF uitgeruste belichters, persen, printers en vouwmachines cyber physical systems.

Actieagenda

Minister Kamp liet een Actieagenda Smart Industry opstellen. Daarin staat: “Smart Industry wordt gedreven door een slimme inzet van ICT, waardoor machines onderling met elkaar verbonden zijn en slim kunnen worden aangestuurd. En niet alleen binnen de fabriek, maar ook tussen bedrijven onderling en tussen be­drijven en klanten. Het draait om een combinatie van de inzet van productietechnologie, digitalisering en een netwerkaanpak. En het gaat om slimme producten, processen en diensten.” Ik denk dat we ons geen betere omschrijving van web-to-print kunnen wensen.

Terecht schrijft Kamp in zijn Actieagenda: “Deze ontwikkeling is onontkoombaar, niet meedoen is geen optie. Uit alle statistieken blijkt dat ICT op dit moment de belangrijkste driver is voor productiviteitsgroei.” En hij benadrukte de urgentie nog eens, begin dit jaar, tijdens een bijeenkomst in het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap: “This new way of manufacturing boosts labour productivity, and with it our economy.”

De Actie-agenda zet in op een aanpak om de Nederlandse industrie te stimuleren. Het fundament moet worden versterkt door te investeren in nieuwe kennis en het aanpassen van opleidingen. En met het opzetten van Fieldlabs – netwerken van bedrijven en kennisinstellingen – moet versnipperd aanwezige kennis en kunde worden gebundeld om tot Smart Industry-oplossingen te komen in bijvoorbeeld de metaalindustrie (de Smart Bending Factory) en de melkveehouderij (Smart Dairy Farming 2.0).

Er is geen specifiek Fieldlab voor de grafische industrie voorzien. Dat is niet erg – we zijn immers al heel goed bezig. De Actie-agenda ziet dat als een belangrijke kans: “Verzilveren van be­staande kennis”. Volgens mij draait het in de grafische industrie nu vooral om de vraag: hoe gaan we onze kennelijke voorsprong in M2M-communicatie optimaal benutten in dit nieuwe tijdperk en wie heeft hierbij de juiste toekomstvisie? De efficiënte productie van drukwerk met een grotere effectiviteit ligt binnen handbereik. De slimme grafimediaondernemer is aan zet.


Erica van den Biggelaar 1

Erica van den Biggelaar (auteur) Niets is zo blijvend als verandering. Maar ondanks dat worden bij veel organisaties “repeterende” bedrijfsprocessen dagelijks (handmatig) nog steeds op dezelfde manier uitgevoerd. Ik daag mensen, organisaties en mezelf graag uit om samen te kijken...

Kennisbank