Hoe kijken jonge professionals naar digitaliseren?

  • 535
  •  5
  • 3 min
  • 21 mrt 2019
Debat over digitalisering

Hoe kijken jonge professionals naar digitaliseren?

  • 535
  •  5
  • 3 min
  • 21 mrt 2019

Krijgen bedrijven genoeg ruimte om te innoveren? Of is de groei van de grote internationale ICT-bedrijven juist een gevaar voor de economische positie van Nederland? En hoe zit het met de privacy van de burger? Is hier wel voldoende aandacht voor in de wedloop naar een sterke concurrentiepositie? Hoe kijken jonge professionals naar digitaliseren?

Op 12 maart stond het debat tussen de young professionals van ICT Nederland en de young professionals van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in het teken van de digitalisering van de economie en de rol van de overheid. Het debat werd ondersteund door een panel van experts: Ernst-Jan Stigert Algemeen Directeur Microsoft Nederland, Michiel Boots raadadviseur minister-president Rutte, en Peter Werkhoven hoogleraar Multimodale Interactie in Virtuele Omgevingen.

Vertrouwen in digitaliseren

Gastspreker Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, trapt het debat af met de visie op de Nederlandse digitale strategie: “Het ministerie van EZK stimuleert innovatie en benut de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering. Het geeft ondernemers ruimte om te vernieuwen en borgt de balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten.”Debat digitalisering economie

Een aantal fundamentele onderwerpen, zoals privacy, autonomie en afrekenbaarheid van de overheid, maken deel uit van de Nederlandse digitale strategie. Deze raken het vraagstuk ‘vertrouwen van de burger’. De burger is ook consument. Als je niet tegemoetkomt aan die fundamentele onderwerpen, dan komt er een moment dat mensen geen gebruik meer maken van (nieuwe) digitale technologieën. Dan mis je zeker de economische kansen die er zijn.

Met de komst van de AVG wordt gehoor gegeven aan de fundamentele onderwerpen en gewerkt aan het vertrouwen van de burgers. Om als organisatie goed in te spelen op de AVG en aan eisen te voldoen is digitaliseren een must. Digitaal bewaren is vaak de meest veilige optie. Digitaal sla je alles op wat nodig én toegestaan is, je creëert structuur en overzicht, zorgt ervoor dat gegevens snel beschikbaar zijn en goed te beheren. Ook kun je autorisatie toekennen aan documenten, waardoor de juiste gegevens alleen toegankelijk zijn voor de juiste personen. Zo kun je ervoor zorgen dat je AVG compliant bent.

Een stapje verder: machine ethics

Toch moet de overheid ervoor zorgen dat er niet teveel beschermd wordt, volgens Boots, omdat je anders kansen laat liggen. Bijvoorbeeld op het gebied van artificial intelligence of robotisering.

In de loop van het debat is het overgrote deel van de young professionals van mening dat de rol van de overheid debat digitaliserenhierbij regulering is. Maar ook dat dat een moeilijke rol is, omdat de technologische ontwikkelingen zeer snel zijn. De eerste digitale systemen kunnen al eigen beslissingen nemen, zoals zelfrijdende auto’s of zorgrobots. Als overheid kun je nooit alle scenario’s bedenken. Het betreft een ethisch vraagstuk: machine ethics. “Wie spaart de zelfrijdende auto? Vijf bejaarden of de vrouw met kinderwagen?”, vraagt panellid Peter Werkhoven aan de young professionals.

Hierover barst een heftige discussie los. Young professionals noemen vervolgens voorbeelden van verschillende organisaties waar mens en technologie al effectief en succesvol samenwerken. De jonge generatie gelooft in de inzet van hardware- en softwarerobots. Technologie en mens moeten samenvloeien. Maar wat levert het concreet op? En welke processen kun je het beste robotiseren? Dat lees je in het e-book ‘Robotic Process Automation’.

De succesvolle driehoek: overheid, wetenschap en het bedrijfsleven

Heel veel innovaties vinden op de werkvloer plaats, waar deskundige professionals zich afvragen: hoe kan dit beter of slimmer? Samenvattend zijn de young professionals en panelleden van mening dat de overheid moet samenwerken met bedrijven die innoveren en digitaliseren én de ontwikkelingen, ook in de wetenschap, volgen.


Erica van den Biggelaar 1

Erica van den Biggelaar (auteur) Niets is zo blijvend als verandering. Maar ondanks dat worden bij veel organisaties “repeterende” bedrijfsprocessen dagelijks (handmatig) nog steeds op dezelfde manier uitgevoerd. Ik daag mensen, organisaties en mezelf graag uit om samen te kijken...

Kennisbank