Innovatie de sleutel tot succes voor mkb

  • 363
  •  4
  • 3 min
  • 04 apr 2019
Innovatie de sleutel tot succes voor mkb 2

Innovatie de sleutel tot succes voor mkb

  • 363
  •  4
  • 3 min
  • 04 apr 2019

Het ondernemersklimaat van nu is keihard en verandert razendsnel. Veel bedrijven in het mkb bewegen naar mijn mening echter niet snel genoeg mee, waardoor ze de grip op hun toekomst dreigen te verliezen. Ze moeten daarom snel en slim handelen om de veranderende eisen van klant en markt bij te benen.

Ondernemingen in beweging

Uit een onderzoek onder 3300 mkb-ondernemers blijkt dat een kwart (24%) verwacht de komende vijf jaar compleet andere producten en diensten aan te gaan bieden.

“Een kwart biedt in de komende 5 jaar compleet andere producten en diensten aan”

59% beweert dat innovatie momenteel één van hun belangrijkste prioriteiten is. Dit komt omdat de koers vooral wordt bepaald door de steeds scherpere eisen van klanten. Bij de innovatie zien zij een grote rol weggelegd voor tech: 45% is van plan hun productaanbod samen te stellen op basis van data-inzichten. Maar het is niet allemaal zo rooskleurig. Meer dan de helft (59%) mist gedegen technologie op de werkplek. 39% ziet ingewikkelde regelgeving als een belangrijke uitdaging.

Goed op weg met de juiste tech

Maar hoe kan een mkb-ondernemer nou het beste te werk gaan? Vooropgesteld: er moet synergie zijn tussen efficiëntie en technologie.

De precieze innovatieaanpak van een kleine of middelgrote onderneming hangt helemaal af van de situatie waarin deze zich bevindt. Zo kan hierbij de focus liggen op de interne activiteiten en processen waarmee de onderneming een dienst levert. Of op het ontwikkelen van een volledig nieuw assortiment producten of diensten. Er is geen goed of fout als het om innovatie gaat; een bedrijf moet alleen bereid zijn veranderingsmogelijkheden te spotten en die veranderingen door te voeren. Zonder een duidelijk beeld van innovatie kan een bedrijf zich onvoldoende voorbereiden op de toekomst.

“Er is geen goed of fout als het om innovatie gaat”

Ondernemingen moeten niet alleen doorlopend kritisch naar hun processen kijken, maar ook nagaan of hun technologie wel voldoende met hen meegroeit. Een voorbeeld: werken op afstand wordt steeds gewoner. Ga dus eens na of je medewerkers wel over de juiste middelen beschikken om ongehinderd als één team op verschillende locaties samen te werken. Daarnaast kun je kijken naar technologische oplossingen, waarmee je als bedrijf het beste uit je getalenteerde medewerkers naar boven kunt halen. Hoe meer een onderneming innovatie onder medewerkers stimuleert, des te bloeiender de toekomst is.

Een technologische basis voor een duurzame toekomst 

De voortschrijdende technologie zorgt in tal van sectoren voor ingrijpende veranderingen. Ondernemers vertellen in het onderzoek dat zij met die technologie niet alleen hun producten willen verbeteren, maar ook hun kosten willen verlagen en de time-to-market willen verkorten.mensen effectief laten werken in mkb

Als bedrijf in het mkb is het dus belangrijk dat je tijdens het herzien van je tech goed nadenkt over manieren waarop je je mensen effectiever kunt laten werken, om zo het juiste evenwicht te vinden. En heb je dat evenwicht gevonden, dan blijf je de concurrent voor.

“Denk goed na over manieren waarop je je mensen effectiever kunt laten werken”

De volgende stap voor het mkb bestaat uit drie delen: bedrijven moeten de voordelen van slimmere technologie op de werkplek onderzoeken, hun processen anders inrichten om hun agility te verbeteren en innovatie onder hun medewerkers stimuleren. Alleen zo kunnen ambitieuze mkb’ers in het digitale tijdperk antwoord geven aan de razendsnel veranderende eisen van hun klanten.


Maurits Aalders 1

Maurits Aalders (auteur) Specialisme: Marketing & Innovatie

Kennisbank