Gebruik uw ketenpartners voor slimmere innovatie

  • 142
  •  0
  • 3 min
  • 25 mrt 2016
Gebruik uw ketenpartners voor slimmere innovatie

Gebruik uw ketenpartners voor slimmere innovatie

  • 142
  •  0
  • 3 min
  • 25 mrt 2016

Helaas worden leveranciers nog maar al te vaak beschouwd als een commodity: ze moeten voor een zo laag mogelijke prijs op afroep en betrouwbaar kwalitatief hoogstaande diensten en/of producten leveren. Worden ze te duur of te lastig: voor hem tien anderen.

Alleen sophisticated (inkoop)organisaties beseffen, dat zij met hun ketenpartners een strategische samenwerking zijn aangegaan, een partnership dat voor beide partijen extra waarde creëert.

Vertrouwen, wederzijds vertrouwen is een cruciaal ingrediënt in een moderne ketenrelatie. Het opbouwen en onderhouden van dat wederzijds vertrouwen vormt een van de fundamenten van effectief risicomanagement in de keten. In een recent rapport Oversight of third-party risks van PwC-accountants wordt nog eens gewezen op het feit dat organisaties tegenwoordig steeds nauwer gekoppeld worden aan hun leveranciers en andere dienstverleners. En ook die ‘derde partijen’, waarschuwt PwC, kunnen uw reputatie schade toebrengen, om nog niet te spreken van de afgeleide compliance-risico’s als zij bijvoorbeeld kinderarbeid inzetten. Of buitenlandse officials omkopen, zoals we dezer dagen in eigen land weer volop meemaken rond TeliaSonera en VilpelCom!

Vertrouwen: meer dan het wegnemen van wantrouwen
Maar vertrouwen is niet alleen het wegnemen van wantrouwen. Op basis van vertrouwen wordt in de formele, maar zeker ook de informele keten ook veel nieuwe en waardevolle informatie gecreëerd. Het is geen wonder, dat steeds meer wetenschappers ‘vertrouwen’ in de partners benoemen als een cruciale bouwsteen voor een open, flexibele en ‘agile’ organisatie – die innovatie tot in de haarvaten van de cultuur omarmt, en daardoor minder kwetsbaar en ‘duurzaam’ wordt. Synergetische samenwerking binnen de keten zorgt voor betere prestaties. Van de afzonderlijke partners – maar uiteindelijk van de hele keten.

Alles draait om de klant. Hoe beter u haar of zijn wensen en behoeften doorgrondt, des te beter kunt u voor die klant waarde creëren. Hoe goed kennen uw leveranciers u en uw klanten, denkt u? Zijn zij actief, liefst pro-actief betrokken bij de ontwikkelingen in en rond de keten? Denken zij hardop met u mee, over hoe uw organisatie haar klanten, uiteindelijk dus ook die van hen, nog beter van dienst kan zijn ?

Zo nee, hoe krijg je de innovatieve ideeën die bij uw leveranciers leven boven water? Hoe betrek je ze verder in de keten, die uiteindelijk als geheel moet streven naar meer toegevoegde waarde voor de klant?

Leverancier als Trusted Advisor
Dat de beste leveranciers zich steeds vaker opstellen als trusted advisor van hun afnemers ligt natuurlijk erg in lijn met de Best Value Procurement gedachte.  Ze zijn per slot van rekening niet voor niets dé specialist in hun segment. Transparantie en wederzijds vertrouwen zorgt voor een rijkere relatie tussen leverancier en afnemer. Echt partnerschap vereist een aanpak, die afwijkt van het traditionele.

Je geeft meer control en vrijheid aan je leverancier, belast hem minder met controle. Natuurlijk brengt dat ook risico’s met zich mee, en die moeten gemanaged worden. Producten leveren verandert langzaam in een dienst, contracten worden vooral SLA’s  en beschrijven inspanningsverplichtingen in plaats van prestatie-overeenkomsten vol mitsen en tenzijen.

Maar daarmee zet u uw leverancier wel in zijn kracht, en kan hij optimaal zijn ketenrol vervullen. Meehelpen innoveren en waarde toevoegen. Dat levert u én hem meer business op!

50% van innovatie-ideeën komen van buiten
Hoe creëert uw een omgeving, waarin ook de leverancier de waarde van uw product/dienst voor de klant kan en wil optimaliseren?

Een eerste antwoord op die vraag is: Heeft u het hen gewoon wel eens op de man/vrouw af gevraagd? Weet u, of zij ideeën/tips/suggesties/hebben, hoe iets beter kan of beter zou kunnen worden? Is er al zoveel vertrouwen, dat zij uit zichzelf waarschuwen, wanneer er iets minder goed gaat dan nodig is?

Uit het onderzoek Advancing Innovation: Galvanizing, Enabling, & Measuring for Innovation Value!” dat in december 2015 verscheen blijkt dat hoogstens 31% van de deelnemers ooit dat soort vragen gesteld heeft. Veel organisaties zien innovatie nog steeds primair als een ‘intern’ proces – dat zelfs geheim moet blijven.

Maar uit ander onderzoek blijkt dat 50% van de verbeterideeën van buiten komen! Veel leveranciers barsten van de ideeën, die ze best zouden willen delen met een afnemer die ook van hen houdt, en die hen niet afknijpt!

Crowdsource uw ketenpartners voor ideeën
Makkelijk gezegd hoor ik u denken… Maar hoe pak ik dat aan ?

Maak eens echt kennis met uw leveranciers. Misschien moet u uw huidige leverancierscatalogi opschonen. Dan volgt een optimalisatie van uw supplier management processen, maar vooral ook het borgen van degelijke afspraken in contracten en SLA’s.  Actief sparren met collega-inkoopprofessionals, die ervaring hebben uit andere branches, genereert zeker en vast nieuwe inzichten en best practices, die ook voor uw specifieke situatie waarde toevoegen. En natuurlijk –  ook het gebruiken van de juiste tooling helpt om de doelstellingen van alle partners  te realiseren.


Erica van den Biggelaar 1

Erica van den Biggelaar (auteur) Niets is zo blijvend als verandering. Maar ondanks dat worden bij veel organisaties “repeterende” bedrijfsprocessen dagelijks (handmatig) nog steeds op dezelfde manier uitgevoerd. Ik daag mensen, organisaties en mezelf graag uit om samen te kijken...

Kennisbank