Klaar voor de toekomst? Af!

  • 554
  •  6
  • 3 min
  • 16 apr 2019
Klaar voor de toekomst? Af! 2

Klaar voor de toekomst? Af!

  • 554
  •  6
  • 3 min
  • 16 apr 2019

In een tijd vol robotisering, automatisering en globalisering, heb je veel facetten van het bedrijfsleven niet zelf in de hand. Denk aan technologie, wetgeving en het veranderende speelveld met steeds nieuwe innovaties en disruptieve elementen. Hoe gaan bedrijven hiermee om en – nog belangrijker – hoe zetten ze deze uitdagingen om in succes? Uit onderzoek blijkt dat 4 fenomen in populariteit toenamen.

1. Disruptors

IT-bedrijven dagen het bankwezen uit, autofabrikanten schieten auto’s het luchtruim in en woningverhuurders gaan de strijd aan met het hotelwezen. We kennen allemaal wel de voorbeelden van verstoorders van de markt anno nu. Stuk voor stuk hebben zij de ‘normale’ manier van zakendoen in hun sector de rug toegekeerd. Het is duidelijk dat het opnieuw uitvinden van het wiel de norm is. Zodoende moeten bedrijven meer agile zijn en losgeweekt worden van hoe het ‘hoort’.

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de leidinggevenden (51%) externe factoren meer van invloed achten op het succes van hun bedrijf dan factoren die ze zelf in de hand hebben. Hierdoor stellen bedrijven plannen op voor onvoorziene gebeurtenissen in de wereld(economie) (31%). Bovendien richten ze hun cultuur agile in (31%). Met dit als topprioriteiten voor hun succes voor de komende twee jaar, is een duidelijke verschuiving zichtbaar. Bedrijven zijn steeds meer bereid om mee te spelen in deze ‘nieuwe wereld’. Deze nieuwe instelling werkt allereerst reactief, maar kan ook proactief werken. Dit leidt tot verrassende nieuwe kansen en ideeën. Zo is elke disruptor immers begonnen.

2. Privacywetgeving

Dankzij grote veranderingen in ons IT-landschap en de omgang met (klant)data, zijn vele aanpassingen in wet- en regelgeving doorgevoerd. Denk alleen al aan privacy. Door de invoering van GDPR is er veel strengere naleving. Waar deze regelgeving in eerste instantie gepaard ging met gemor en protest, omarmen bedrijven deze nu juist. Slechts 22% ziet overheids- en bedrijfswetgeving nog als blokkade voor hun succes. Meer dan de helft (55%) ziet in dat wanneer je je aan de privacywet houdt, je juist bijdraagt aan je toekomstige succes. Denk hierbij alleen al aan je imago. Respecteer je de privacy van je klant? Verschaf je inzicht in wat je met gegevens doet? Dan word je als bedrijf al snel transparanter en sympathieker gevonden. Hiermee onderscheid je je van de rest en optimaliseer je je klantrelatie.

3. Duurzaamheid

Als bedrijf kun je in 2019 niet meer je kop in het duurzame zand steken. Je kunt het je simpelweg niet permitteren als vervuiler te boek te staan. Daarnaast nemen de maatregelen vanuit de overheid steeds toe. Kantoren moeten binnenkort allemaal voldoen aan energielabel C. Daarbij worden bedrijven belast met een CO2-taks en krijgen medewerkers steeds vaker een OV-abonnement. Dat deze onderwerpen toenemen in populariteit, blijkt ook uit de onderzoeksresultaten. Maar liefst twee derde van de leidinggevenden (66%) ziet duurzaamheid als steeds verder groeiende succesfactor voor hun bedrijf. Een evenredig groot deel (67%) is actief bezig met slimme, milieuvriendelijke technologieën. Er lijkt een steeds groter bewustzijn voor hoe het bedrijfsleven baat heeft bij milieuvriendelijk ondernemen. 64% zoekt hierbij naar apparaten die weinig energie vreten. Nog eens twee derde wil steeds meer richting een gedigitaliseerd kantoor bewegen. Daarnaast vervangen (lees: lozen) zij apparatuur steeds minder en updaten zij het vaker. Met slimme technologie kunnen zelfs printers automatisch geüpdatet worden, zodat ze blijven voldoen aan de vraag van de klant. Goed voor de portemonnee én het milieu.

4. Technologie op de werkvloer

Wanneer je op een willekeurige verjaardag het onderwerp technologie aankaart, is discussie gegarandeerd. We kunnen niet mét en niet zónder. De veranderingen gaan zo snel, dat de wetten er hopeloos achteraan huppelen. Bedrijven proberen het op hun eigen manier bij te houden. Maar liefst 82 procent van de ondervraagde bedrijven investeert in technologie. Twee derde ziet het tempo waarin technologie verandert als kans. Bijna evenveel respondenten (63%) achten technologie Onderzoek Designed for Tomorrowonmisbaar om te blijven voldoen aan de regels. Dit laat zien dat wat ooit voornamelijk als obstakel werd gezien – elke kantoormedewerker herinnert zich vast nog de traumatische overgang naar een nieuw softwaresysteem – het tegenovergestelde blijkt te zijn. Wie heeft er immers nog een typemachine?

Kantoortechnologie geeft productiviteit een boost, lost problemen innovatief op en neemt simpele, onpopulaire taken over. Zonder investeringen blijft technologie echter snel achter op de vraag. Vergeet bovendien niet dat de combinatie met de mens, technologie zo waardevol maakt. Bijna driekwart van de leidinggevenden vindt menselijk talent de grootste drijfveer voor succes. Goed toegepast, laat technologie de kracht en expertise van personeel groeien. Vandaar dat twee derde van de respondenten elk jaar hun technologie upgrade, en daar gemiddeld 26.000 euro in investeert. Het gezegde luidt niet voor niets: if you can’t beat ’em, join ’em.

 


Maurits Aalders 1

Maurits Aalders (auteur) Specialisme: Marketing & Innovatie

Kennisbank