MKB op de drempel van digitalisering

  • 951
  •  12
  • 3 min
  • 23 nov 2017
Digitaliseren MKB

MKB op de drempel van digitalisering

  • 951
  •  12
  • 3 min
  • 23 nov 2017

Uit onderzoek blijkt dat grote Nederlandse bedrijven zo’n 62% van de processen hebben gedigitaliseerd. Voor het mkb ligt dit percentage op 52%. Dat de (volledige) digitalisering in het mkb langer op zich laat wachten dan bij corporate bedrijven, is op zich niet vreemd.

Allereerst is er natuurlijk het kostenaspect. Wil je alle bedrijfsprocessen digitaliseren, dan vraagt dit vanzelfsprekend om een investering. Voor mkb’ers kan het soms – meer dan bij grootzakelijke bedrijven – een uitdaging zijn om hiervoor voldoende werkkapitaal vrij te maken. Je kunt hier natuurlijk hulp bij inroepen. Digitalisering levert een procesverbetering op die zich laat vertalen naar een aantal verschillende vormen van besparing. Dat kun je gebruiken voor een solide businesscase.

Spannende stap

Tegelijk blijkt de stap naar volledige digitalisering vaak een spannende te zijn. Want: ‘zoals het nu gaat in het bedrijf, zo gaat het toch al jaren goed?’ Alles netjes op papier gedocumenteerd en ruim voldoende printapparaten voor alle collega’s op kantoor: het geeft een veilig en vertrouwd gevoel. Besef dat dit binnen een rap veranderende wereld een vals gevoel van veiligheid is.

Digitalisering MKBWerkcomfort voorop

Ook speelt mee dat veel mkb’ers de mening van de eigen mensen meenemen in hun beslissing. Zien medewerkers niet direct de noodzaak van digitalisering? En ervaren zij veel werkcomfort? Dan zal een mkb-ondernemer ze liever niet onnodig belasten met veranderingen in het werkproces. Echter: mensen houden van nature doorgaans niet van verandering. Het is daardoor logisch dat zijzelf de noodzaak er niet of veel minder van inzien.

IT-afdeling ontbreekt

Daarbij is er natuurlijk zoveel te doen. Processen veranderen, het machinepark verkleinen, alles opslaan in de cloud, automatisch factureren en scannen. Waar begin je? Anders dan in grootzakelijke bedrijven, beschikken de meeste mkb’ers niet standaard over een IT-afdeling. De capaciteit om digitalisering écht goed in gang te zetten, ontbreekt.

Efficiënter werken

Toch bestaat in veel mkb-bedrijven de wens om kosten te besparen en efficiënter te werken. Inzet van nieuwe technologieën is dan vrijwel onontkoombaar. En nu digitalisering inmiddels gemeengoed is geworden en software (tegenwoordig vaak in de cloud) toegankelijker is dan enkele jaren geleden, maakt ook het mkb zich op voor de transformatie.

Papierwerk vereenvoudigen

Digitalisering MKBEen belangrijke reden voor het mkb om te starten met digitaliseren is het verlichten van de administratieve lasten. Factureren, inscannen en documenten opslaan is vaak een tijdrovende klus. Ook moet de veiligheid van alle documenten gewaarborgd zijn. Hiervoor bestaan toegankelijke oplossingen. Met de juiste software kun je automatisch factureren, sneller documenten inscannen en gegevens veiliger opslaan.

Kosten besparen

Veel mkb’ers zouden graag kosten besparen. Een logische eerste stap zou dan kunnen zijn om het aantal printers terug te brengen. In veel mkb-bedrijven staan op een afdeling verschillende printapparaten. Terwijl één grotere variant vaak volstaat.

Méér tijd voor de core business

Je ziet: de digitale transformatie in het mkb gaat stap voor stap, maar komt er wel. Software is voordeliger geworden en ondernemers ontdekken kansen om kosten te besparen. Medewerkers profiteren ook van een digitale werkomgeving, en kunnen meer werk verzetten in minder tijd. En dat betekent: méér plek in de agenda voor waar het wérkelijk om draait: groei en core business.


Erica van den Biggelaar 1

Erica van den Biggelaar (auteur) Niets is zo blijvend als verandering. Maar ondanks dat worden bij veel organisaties “repeterende” bedrijfsprocessen dagelijks (handmatig) nog steeds op dezelfde manier uitgevoerd. Ik daag mensen, organisaties en mezelf graag uit om samen te kijken...

Kennisbank