Patiënt regelt zorg zelf

  • 627
  •  11
  • 2 min
  • 06 apr 2017
Patiënt regelt zorg zelf 1

Patiënt regelt zorg zelf

  • 627
  •  11
  • 2 min
  • 06 apr 2017

Aanleiding van dit artikel is een bezoek aan de Zorg & ICT Beurs: het kennisplatform om informatie en inspiratie op te doen voor het verbeteren van zorgprocessen. Aan inspiratie had ik daar zeker geen gebrek. En één ding was direct duidelijk: technologie gaat snel, razendsnel. Ook in de zorg! Logisch, want technologie heeft in het verleden al een grote bijdrage geleverd aan zowel de kwaliteit als efficiency van de zorg dat zich zeker in de toekomst voort zal zetten.

Innovatie in de zorg

Maar niet alleen de technologie kwam ter sprake. Het viel op dat er op allerlei manieren volop geïnnoveerd wordt in de zorg. En dat is nodig, want door ‘demografische ontwikkelingen’ (PDF) zoals meer ouderen en minder jongeren, ‘technologie’ en een ‘veranderende zorgvraag’ – is er veel meer chronische zorg nodig en stijgen onze zorgkosten in een rap tempo. Thema’s als e-health, preventie, samenwerking, datamanagement, flexibiliteit en zelf-, regiemanagement werden uitvoerig besproken, maar er speelt meer.

Zelf zorg regelen

Het viel me op dat de zorgverzekeraar en zorgaanbieder niet langer beslissen wat er gebeurt. De zorggebruiker krijgt steeds meer verantwoordelijkheden om zelf de zorg te regelen, zowel inhoudelijk als financieel. Daarbij zien we dat het aanbod de zorggebruiker steeds meer volgt in plaats van dat de zorggebruiker het aanbod volgt. Een kentering in de zorg…Broekzaktechnologie zorg zelf regelen

Toenemende mondigheid en dat patiënten steeds beter weten waar het om gaat, spelen hierbij zeker een rol. De dokter spreekt de patiënt niet langer meer toe, maar samen met de patiënt wordt gekeken naar het beste behandelplan. Waarbij een patiënt in de toekomst zelf de keuze zal hebben om ook digitaal bij een zorgaanbieder aan te kloppen. Tenminste als de patiënt dat kan en past bij zijn ‘aandoening’. Liever via het internet contact met de (huis)arts in plaats van ‘opnieuw’ langskomen. Want vaak is de (reis)tijd langer dan het gesprek zelf. En voor veel minder valide mensen is het lastig om ‘zomaar even’ naar de (huis)arts te komen.

Zelf testen uitvoeren

‘Broekzak’ technologie maakt het nu al mogelijk om bepaalde testen gewoon thuis uit te voeren, zoals een bloeddrukmeting, hartmonitoring, oortesten of een urinetest, die een (huis)arts helpt om op ‘afstand’ de resultaten uit te lezen. Patiënten beschikken hierbij steeds meer over hun eigen data. De (huis)arts wordt dan ook steeds meer afhankelijk van de patiënt om die data in handen te krijgen. Een elektronisch patientendossier, waarbij je zelf kunt kiezen met wie je data wilt delen en waarbij je zelf over je eigen medische gegevens beschikt, is wat mij betreft één van de oplossingen om verbetering van behandeling en de administratieve lasten, dus ook kosten, voor zorgaanbieders te verminderen!


Erica van den Biggelaar 1

Erica van den Biggelaar (auteur) Niets is zo blijvend als verandering. Maar ondanks dat worden bij veel organisaties “repeterende” bedrijfsprocessen dagelijks (handmatig) nog steeds op dezelfde manier uitgevoerd. Ik daag mensen, organisaties en mezelf graag uit om samen te kijken...

Kennisbank