PwC: robotiseren vanuit een integrale aanpak

  • 1752
  •  8
  • 2 min
  • 26 feb 2019
PwC: robotiseren vanuit een integrale aanpak 2

PwC: robotiseren vanuit een integrale aanpak

  • 1752
  •  8
  • 2 min
  • 26 feb 2019

PwC Tax startte een aantal jaar geleden met Robotic Process Automation (RPA). Bob Wagemans is als Tax Technology RPA lead vanaf het begin nauw betrokken bij de uitrol en implementatie. Ik stelde hem 5 vragen.

1. Waarom hebben jullie gekozen voor RPA?

“Mede vanwege de kansen die het bedrijfsapplicaties biedt. Wij maken gebruik van een divers landschap aan applicaties. Zoals voor data-analyses, rapportage-tooling en belastingaangiftes. Deze komen natuurlijk eens aan hun ‘end of life’. De applicatie wordt dan niet meer geüpdatet. Dan biedt RPA uitkomst. Werkzaamheden die handmatig moeten worden uitgevoerd door medewerkers, kunnen aan de robot worden geleerd. Zo is het niet langer nodig om de functionaliteit van het softwarepakket aan te passen.” Bob Wagemans

2. En wat als je een heel nieuwe applicatie introduceert?

“Dan kan de robot helpen bij de migratie van gegevens van de oude naar de nieuwe applicatie. De robot controleert de juistheid van de gegevens én voert ze op de juiste manier door in de nieuwe applicatie. Dit is slechts één van de voorbeelden waarmee robotica kan helpen. De robot kan eenvoudig repeterend handmatig werk vervangen, maar wordt bijvoorbeeld ook ingezet als tijdelijke aanvulling op manuele capaciteit.”

“Betrek de organisatie en business ook bij robotisering”

3. Welke voordelen biedt RPA nog meer?

“RPA biedt kansen om administratieve handelingen – bij voorkeur waar weinig intelligentie voor nodig is – door een robot te laten doen. Een belangrijk voordeel is kostenbesparing maar ook dat er meer ruimte overblijft voor het primair proces, zoals klantadvies. De introductie van robotisering vraagt om aanpassingen in de organisatie, daarom wordt de kennis van de bedrijfsprocessen steeds belangrijker.”

4. Wat is jouw tip voor organisaties die willen starten met RPA?

“Pak het integraal aan. Wij bieden zelf ook advies en ondersteuning in robotisering, en wat ik vaak zie is dat RPA volledig wordt belegd bij de IT-afdeling. De organisatie en business worden er nauwelijks in betrokken. En dat is juist nodig om van robotisering een succes te maken.

Leg dus niet alleen de focus op de technologie, maar regel het ook organisatorisch goed in. Laat het bedrijfsproces leidend zijn. En kijk ook hoe robotisering past binnen de visie en strategie. Betrek tegelijk de business bij de robotisering. Zij blijven uiteindelijk verantwoordelijk voor het bedrijfsproces en daarmee voor de robot. Dan is het belangrijk dat zij continu in het proces worden meegenomen. Anders kan er weerstand tegen de veranderingen ontstaan. Transparantie is belangrijk. Zo creëer je enthousiasme en draagvlak. Als het om robotisering gaat, is een integrale aanpak de sleutel tot succes.”

5. Tot slot: hoe maak je van robotisering een succes?

“Robotisering is vooral beginnen. Wél in een gecontroleerde en veilige omgeving natuurlijk. Mijn advies: begin klein. Zo doe je geleidelijk aan ervaring op en zie je met eigen ogen welke voordelen RPA biedt. Dan ontstaat er vanzelf een creatief sneeuwbaleffect bij collega’s: de ideeën om te robotiseren, volgen dan al snel.”


Remo Antonis 1

Remo Antonis (auteur) Specialist op het gebied van Robotic Process Automation (RPA) en Document Management. Volg Remo op LinkedIn. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van robotiseren (RPA).

Kennisbank