Smart Cities of Smart Communities..?

  • 258
  •  0
  • 2 min
  • 16 jan 2018
Smart Cities of Smart Communities..?

Smart Cities of Smart Communities..?

  • 258
  •  0
  • 2 min
  • 16 jan 2018

De stad heeft de toekomst, daar kun je niet omheen. Jongeren trekken naar de stad en ook immigranten kiezen het liefst voor een bruisende omgeving met veel werkgelegenheid. De stad is hip én wordt steeds slimmer. In januari 2017 werd de Nationale Smart City Strategie gepresenteerd.

Hierin komen digitalisering en verstedelijking samen. Met als doel de stad aantrekkelijker, duurzamer, leefbaarder én internationaal concurrerender maken. Ondertussen zijn Smart Cities ook big business. Volgens onderzoek wordt er in 2020 wereldwijd 2,2 miljard in omgezet.

Een brede transitie

smart city smart cities smart community smart communitiesWanneer ben je een Smart City? Het strategiedocument geeft weinig concrete handvatten. Dat is visionair en abstract ingestoken, met termen als co-creatie, aanjagen, educatie & employability, experimenteerruimte en integrale aanpak. Wel wordt duidelijk dat we voor een brede transitie staan, die verder gaat dan technologische innovatie. Zeker, technologie is de rode draad en een buitengewoon belangrijk middel om verandering voor elkaar te krijgen. Maar het is nooit een doel op zich.

Gelukkig zijn er al diverse projecten gerealiseerd of in voorbereiding. Die laten mooi zien op welke manieren stad, bedrijfsleven, wetenschap en overheid kunnen samenwerken.

Enkele voorbeelden

Zo is Eindhoven van plan om, in samenwerking met KPN, huizen te digitaliseren. Dat maakt straks per huis energiebesparing op maat mogelijk. Volgens KPN betekent dat voor de bouwsector een enorme innovatieslag. In dezelfde stad ligt een uniek verlicht fietspad, een samenwerking tussen Studio Roosegaarde, bouwbedrijf Heijmans, gemeente en provincie.

In Nijmegen krijgen inwoners een slimme sensor in bruikleen. Daarmee kunnen ze zelf de luchtkwaliteit, geluid, trillingen en meteorologische indicatoren op hun woon- of werkplek meten. Met dit Smart Emission project won de stad vorig jaar een ‘Slimste Stad’ prijs (video). En Amsterdam was blij met het afstudeeronderzoek van een masterstudent die via social media de toerismestromen in kaart bracht. Met die data wil de stad het toerismebeleid aanpassen en daarmee de leefbaarheid verhogen.

Buiten de stad

Eindhoven, Nijmegen en Amsterdam maken deel uit van de stedengroep (G5 + G32) waarop de National Smart City Strategie zich richt. Dat roept een vraag op. Waarom worden niet álle gemeenten bij deze transitie betrokken? Want ook buiten de steden zie je bijzondere ontwikkelingen. Zo trok Texel de aandacht met het duurzame project Slim Verlicht. En bij onze zuiderburen ging de gemeente Bonheiden aan de slag met een innovatief fietsregistratiesysteem. De effecten: beter voor milieu en gezondheid én voor de verkeersveiligheid rondom scholen.

Smart Communities

Het zijn dus niet alleen steden die smart bezig zijn. In kleinere plaatsen gebeurt dit net zo goed. Zou het daarom niet beter zijn om voortaan over Smart Communities te praten? Ik denk van wel, want op die manier kun je deze ontwikkeling ook op buurt- en wijkniveau stimuleren. Wat vind jij daarvan, zie jij ook meer kansen?

En zo heb ik nog wel een paar vragen, zoals: voor welke bedrijven zijn Smart Communities een interessante ontwikkeling? Durft iedereen hierin mee te gaan? Zo ja, hoe doe je dat dan? We kunnen vast veel van elkaar leren, en daar worden we allemaal meer Smart van..!


Erica van den Biggelaar 1

Erica van den Biggelaar (auteur) Niets is zo blijvend als verandering. Maar ondanks dat worden bij veel organisaties “repeterende” bedrijfsprocessen dagelijks (handmatig) nog steeds op dezelfde manier uitgevoerd. Ik daag mensen, organisaties en mezelf graag uit om samen te kijken...

Kennisbank