Wat staat er op de agenda van CIO’s over de hele wereld?

 • 1987
 •  45
 • 4 min
 • 02 feb 2017
Wat staat er op de agenda van CIO’s over de hele wereld? 2

Wat staat er op de agenda van CIO’s over de hele wereld?

 • 1987
 •  45
 • 4 min
 • 02 feb 2017

Dit jaar hebben bijna 2600 CIO’s uit 93 verschillende landen deelgenomen aan het onderzoek. Samen vertegenwoordigt deze specifieke groep leiders 9,4 biljoen dollars aan omzet en 292 miljard dollar aan IT-uitgaven.

Ieder jaar dat Gartner dit onderzoek uitvoert wordt deze gekoppeld aan een thema. Dit jaar heeft dit thema de naam: ‘Seize the digital Ecosystem opportunity’. Wat Gartner onder een digital ecosysteem verstaat is als volgt: een onderling afhankelijke groep entiteiten/actoren, bijvoorbeeld bedrijven en/of personen, die een digitaal platform gezamenlijk delen voor een wederzijds gunstig doel. Een goed voorbeeld van een digital ecosystem is het Simple platform van Danska Bank. Op dit Deense platform worden klantgegevens gecombineerd met het aanbod van de huizenmarkt om huizenzoekers een indicatie te geven van gas-, water- en lichtkosten alsmede te koppelen aan makelaars en andere relevante diensten.

DevicesDigitalisering heeft hoge prioriteit

Eén van de eerste dingen die uit het onderzoek naar voren komt is dat IT-budgetten wereldwijd met 2,2% zijn toegenomen in 2017. Bij de EMEA (Europe, Middle-East & Africa) regio betreft deze groei 1,4%. Het belang van digitaliseren is één van de grootte uitkomsten vanuit het onderzoek. Op dit moment spenderen de CIO’s gemiddeld 18 procent van hun IT-budget aan digitalisering. In 2018 verwachten ze gemiddeld 28% hier aan uit te geven. Opvallend is dat de respondenten die zichzelf identificeren als leiders in digitale business meer uitgeven aan dit proces dan de respondenten die zichzelf identificeren als achterblijvers. De zelfbenoemde leiders geven op dit moment 33% van hun IT-budget uit aan digitalisering en verwachten dat dit in 2018 43% zal zijn. De achterblijvers geven momenteel 7% van het beschikbare budget uit aan digitalisering en verwachten dat dit 16% zal zijn in 2018.

IT-budgetten zijn in 2017 wereldwijd met 2.2% toegenomen.

Deelname aan het digitale ecosysteem

Gartner geeft aan dat de deelname in een digitaal ecosysteem typerend is voor de respondent die zichzelf benoemd heeft als leidende of achterlopende organisatie. De helft van alle ondervraagde CIO’s (49%) geeft aan dat hun organisatie op dit moment deelneemt in een digitaal ecosysteem. Onder de achterblijvers is dit percentage slechts 24%. In het geval van de leidende organisaties ligt dit percentage meer dan drie maal zo hoog, op 79%. Wat voor soort interactie een deelnemende organisatie vervolgens met het betreffende ecosysteem heeft, is uiteenlopend. Het draaiende houden en ondersteunen van een ecosysteem is het meest voorkomende antwoord (59%), gevolgd door het consumeren of aankopen van goederen en/of diensten (41%). Als derde en laatste categorie wordt het verkopen via het digitale ecosysteem aangemerkt als vorm van interactie (34%).

59% houdt het ecosysteem draaiende.

In een digitaal ecosysteem zit je niet alleen. Dit blijkt ook uit de cijfers betreffende het aantal digitale partners van de deelnemende organisaties. Zo had de gemiddelde organisatie in 2016 38 digitale partners en verwacht dat dit aantal in 2018 gegroeid zal zijn tot 78. De leidende organisaties hebben dit niveau in 2016 al bereikt en geven aan dat ze in 2018 verwachten 143 digitale partners te hebben. De grootste groei in het aantal partners is echter te vinden bij de achterlopende organisaties. Waar zij in 2016 slechts 19 partnerschappen onderhielden zien ze dit aantal in 2018 oplopen tot 62, een stijging van 81%.

Een digitaal ecosysteem heeft volgens Gartner vele verschillende mogelijkheden, naast deze voorgenoemde opties. Het stelt organisaties in staat om gezamenlijk meer waarde te creëren dan alleen mogelijk zou zijn geweest. Het toetreden tot een ecosysteem stelt een organisatie hierdoor in staat om:

 • Een betere customer experience te creëren
 • De stem van de consument sneller en beter mee te nemen in activiteiten
 • Op grotere schaal te opereren
 • Multidimensionale wederzijdse waarde en kansen te creëren met partners
 • Open, op API-gebaseerde innovatie te realiseren
 • Veerkracht en flexibiliteit te bemachtigen door het bundelen van middelen

Global data big data bigdata cioWat staat er nog meer op de agenda?

Als CIO’s gevraagd worden naar de besteding van nieuw en vrij te besteden budget zijn een drietal technologische gebieden te identificeren waar de meeste aandacht naar uit gaat. Voor de gemiddelde CIO is Business Intelligence & Analytics hierbij het meest populaire gebied (38%), gevolgd door Cloud services/solutions (26%) en Infrastructure and data center (22%). Als gevraagd wordt naar welke technologieën in de toekomst de meeste impact zullen hebben op hun organisaties worden Advanced Analytics nadrukkelijk benoemd (81%) door CIO’s. The internet of things (48%), Digital Security (43%) en Business Algorithms (40%) volgen hierop.

De mate waarin CIO’s aangeven interactie te hebben met Startups is ook zeer verschillend. Duidelijk is dat leidende organisaties dit in vele grotere mate doen dan achterlopende organisaties. Slechts 6% van de vooruitstrevende organisaties negeert startups compleet, vergeleken met 45% van de hekkensluiters. Als grootste barrière voor het bereiken van hun doelen identificeren CIO’s het aantrekken van mensen met de juiste vaardigheden en kennis. Voornamelijk individuen met analytische vaardigheden betreffende Data Science en Business Intelligence zijn lastig te vinden.

Aantrekken van mensen met de juiste vaardigheden grootste barrière.

In het report van Gartner worden nog meer onderwerpen aangesneden die zeer zeker relevant zijn voor iedere IT-manager of CIO. Hiernaast wordt een duidelijke visie gegeven op de multidimensionale wereld van de hedendaagse digitale ecosystemen. Het is hierdoor zeker even de tijd te nemen om dit report tot je te nemen en jezelf verder te verdiepen in de richting waar IT zich op globaal niveau naar toe beweegt.


Erica van den Biggelaar 1

Erica van den Biggelaar (auteur) Niets is zo blijvend als verandering. Maar ondanks dat worden bij veel organisaties “repeterende” bedrijfsprocessen dagelijks (handmatig) nog steeds op dezelfde manier uitgevoerd. Ik daag mensen, organisaties en mezelf graag uit om samen te kijken...

Kennisbank