Succes staat of valt met de mens

  • 2042
  •  21
  • 3 min
  • 16 mrt 2017
Succes staat of valt met de mens 2

Succes staat of valt met de mens

  • 2042
  •  21
  • 3 min
  • 16 mrt 2017

Het is verleidelijk om je onder te dompelen in gelikte nieuwe digitale tools en gadgets. Tot je erachter komt dat ze niet altijd leveren wat je ervan verwacht. Of zelfs de communicatie met collega’s en klanten frustreren.

De techniek biedt dan geen service en ondersteuning, maar werpt drempels op en vermindert het werkplezier. Om dat te voorkomen is het essentieel om niet vanuit techniek maar vanuit mensen te denken.

Omgevingspsychologie

Mensen die zich bezighouden met omgevingspsychologie doen niet anders. In hun vakgebied staat de mens centraal bij het ontwerpen en inrichten van processen, producten en gebouwen. Hoe nemen mensen waar, hoe doen, denken en voelen ze zich, bijvoorbeeld op hun werkplek? Het kennisplatform voor omgevingspsychologie vermeldt talloze voorbeelden die dit illustreren. De rode draad is mensen zoveel mogelijk faciliteren en zo min mogelijk onnodig hinderen.

Je verdiepen in omgevingspsychologie lijkt me voor veel professionals bijzonder zinvol. Oók voor de IT-manager die van plan is nieuwe systemen en tools te introduceren. Bijvoorbeeld in het kader van Werken Nieuwe Stijl. Want op dat gebied liggen heel wat valkuilen op de loer. De grootste: mensen te weinig betrekken bij innovaties die nodig zijn om flexibel werken succesvol te maken. Waardoor je ook hier het risico loopt dat de tools leidend worden. Erik Jan Koedijk schreef er een inspirerend artikel over op Computable.nl.

Erik Jan Koedijk

Erik Jan Koedijk

Manage op output

Een interessant advies van Koedijk luidt: manage meer op output. Hij stelt dat je medewerkers die vaak op een andere locatie zijn en mobiel werken, prima kunt beoordelen op hun geleverde werk. Alleen doen veel organisaties dit nog niet. Waarbij ik wil aanvullen dat die medewerker dan wel – met de omgevingspsychologie in gedachten – zoveel mogelijk gefaciliteerd en zo min mogelijk gehinderd moet worden.

In de praktijk gaat het dan over het stimuleren van IT-voorzieningen zoals Bring/Choose Your Own Device (BYOD, CYOD) en mobiel printen. En vergeet dus niet om vanaf het begin je medewerkers daarbij te betrekken! Waar hebben ze behoefte aan, wat werkt wel, wat werkt niet?

Faciliterend leiderschap

Het succesvol introduceren van digitale innovaties biedt geen garantie voor de toekomst, ook niet bij Het Nieuwe Werken. Dat laat recent promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit zien. Hierin komt duidelijk naar voren dat duurzaam succes staat of valt met de mens, in dit geval de manager. Opnieuw blijkt de techniek vooral dienend.

De meest succesvolle organisaties hanteren een faciliterende leiderschapsstijl, stelt de Rotterdamse onderzoeker. Managers laten hun werknemers autonoom werken en ze mogen zelf bepalen wanneer, waar en hoe ze werken. Dit sluit helemaal aan bij mijn eigen visie: flexibiliteit als uitgangspunt en daarop pas je je digitale omgeving aan: BYOD, CYOD, plaats- en tijdonafhankelijk printen, enzovoorts.

Kracht van de mens

Het is jammer dat Het Nieuwe Werken in de afgelopen jaren soms minder positief beoordeeld is. Heeft het te maken met te hoge verwachtingen? Misschien, maar gelukkig zijn er nog steeds professionals die juist de meerwaarde erkennen. Zoals Annelies van den Boom en Lotte Boekestijn. Zij pleiten voor Het Nieuwe Werken en geven meteen een aantal bruikbare tips, waaronder ‘Verzin een eigen term voor Het Nieuwe Werken’. Ik sluit me graag bij hun visie aan. Laten we uitgaan van de kracht van innovatie en flexibiliteit, maar vooral van de kracht van de mens.


Erica van den Biggelaar 1

Erica van den Biggelaar (auteur) Niets is zo blijvend als verandering. Maar ondanks dat worden bij veel organisaties “repeterende” bedrijfsprocessen dagelijks (handmatig) nog steeds op dezelfde manier uitgevoerd. Ik daag mensen, organisaties en mezelf graag uit om samen te kijken...

Kennisbank