Technologie stuwt Smart Cities verder op

  • 608
  •  15
  • 2 min
  • 06 mrt 2018
Technologie en Smart Cities

Technologie stuwt Smart Cities verder op

  • 608
  •  15
  • 2 min
  • 06 mrt 2018

Eerder schreef ik over Smart Cities het volgende: technologie is de rode draad; een belangrijk middel om verandering voor elkaar te krijgen, maar nooit een doel op zich. Goed om dit in het achterhoofd te houden als je kijkt naar technologische innovaties in gemeenten. Het zijn er veel, het gaat snel en het einde is nog lang niet in zicht.

Duurzame samenleving

smart cities

We maken onze samenleving duurzamer, bijvoorbeeld met behulp van afvalapps die inwoners helpen bij het beter scheiden van afval. Ook de toekomstige slimme lantaarnpalen, waarmee je bovendien elektrische auto’s kunt opladen, dragen bij aan een beter milieu. Hetzelfde geldt voor 3D-printen in de bouwsector.

Slimme technologie ondersteunt het welzijn van inwoners. Sinds januari 2018 experimenteren zeven gemeenten met lucht- en geluidsensoren, om zo het woon- en leefklimaat te verbeteren. Ook in de zorg worden steeds vaker sensoren in gezet, onder andere om mensen met dementie langer thuis te kunnen laten wonen.

Flexibel werken 

Flexibel werken (op kantoor, thuis en op andere plekken) heeft eveneens een link met Smart Cities. Denk aan duurzaamheid – want je staat minder vaak in de file – en een gezonde privé-werkbalans. Veel bedrijven en organisaties zien de voordelen en willen in het kader van flexibel werken hun medewerkers faciliteren. Belangrijke voorwaarden: volledige digitalisering van de workflow, flexibele werkplekken, efficiënt vergaderen en slimme tools voor optimaal contact met collega’s. Hiervoor zijn verschillende nieuwe toepassingen beschikbaar.

Verbeterpunten

Niet alle Smart City projecten verlopen vlekkeloos. Het Rathenau Instituut deed onderzoek bij vijf grote gemeenten en constateert diverse verbeterpunten. Zo zijn de open data-projecten met inwoners, die moeten leiden tot nieuwe digitale toepassingen, niet erg succesvol. Hier is nog een slag te maken.

Daarnaast blijkt dat individuele gemeenten soms opnieuw het wiel uitvinden. Hans Nouwens, initiatiefnemer van het Nationaal Smart City Living Lab-programma, pleit daarom voor een grootschalig landelijk programma. Op die manier kunnen Smart City toepassingen sneller en goedkoper worden ingezet.

Uitdagende tijd

We leven en werken in een uitdagende tijd, dat is wel duidelijk. Ik zie daar vooral de positieve kanten van. Maar eerlijk is eerlijk, al die technische innovaties roepen ook vragen op. Over privacy, over de grenzen van technologie, over leiderschap. Het is belangrijk om daar met elkaar over te praten. Onze samenleving, met zowel publieke als private partijen, is toe aan nieuwe kaders en afspraken.

Het is goed om te zien dat hiervoor initiatieven worden genomen. Zo heeft de Cyber Security Raad (CSR) een advies uitgebracht aan het kabinet om de cybersecurity rondom Internet of Things te verbeteren. De CSR stelt onder andere voor dat overheden nieuwe digitale veiligheidseisen stellen aan leveranciers van Smart City toepassingen. Dat lijkt mij verstandig, want zo kun je het kaf van het koren scheiden. Mensen moeten ervan uit kunnen gaan dat ze met betrouwbare en deskundige leveranciers in zee gaan.

 


Erica van den Biggelaar 1

Erica van den Biggelaar (auteur) Niets is zo blijvend als verandering. Maar ondanks dat worden bij veel organisaties “repeterende” bedrijfsprocessen dagelijks (handmatig) nog steeds op dezelfde manier uitgevoerd. Ik daag mensen, organisaties en mezelf graag uit om samen te kijken...

Kennisbank