Vooruitblik: de IT trends van 2018

  • 1846
  •  11
  • 3 min
  • 19 dec 2017
de IT trends van 2018

Vooruitblik: de IT trends van 2018

  • 1846
  •  11
  • 3 min
  • 19 dec 2017

De toekomst is het product van het verleden, zeggen ze wel eens. Daarom is het naast de traditionele vooruitblik ook belangrijk om achterom te kijken. Welke belangrijke IT trends hebben we gezien, en kun je die lijnen richting toekomst doortrekken? De inzichten en rapporten van IDC vormen daarvoor een prima basis als het gaat over technologie trends. We blikken dus vooruit met het verleden in het achterhoofd:

Vooruitblik op de IT-trends van 2018

1. Deel 2 van het 3e platform tijdperk

IT trends technologie 2018 2019 IDCHet 3e platform bestaat uit de combinatie van mobility, cloud, big data en sociale media. IDC voorspelt dat het 2e deel zal gaan over meervoudige innovatie van de digitale experience economie. Denk hierbij aan artificial intelligence, het gebruik en de optimalisatie van API’s, menselijke interfaces en het versterken van het digitale vertrouwen. Organisaties die zich op deze terreinen met hun IT strategie en keuzes onderscheiden zullen evolueren naar ‘Digital Native Enterprises’ die code, data en de relatie hiertussen beheersen.

2. De opkomst van de digital experience economie

Naar verwachting zal in 2021 50% van het bruto nationaal product digitaal zijn. Bovendien zal 60% van de bedrijven een volledig uitgewerkte en organisatie-brede digitale transformatie strategie hebben. Kortom, meer en meer bedrijven begrijpen dat digitale transformatie een belangrijke bron van inkomsten wordt. En ook dat hier niet in meegaan betekent dat er kansen blijven liggen.

3. Grootste deel van budgetten gaat naar cloud & AI

Soms lijkt het erop dat cloud en artificial intelligence (AI) te veel gebruikte buzzwords zijn. Desondanks voorspelt IDC dat de uitgaven hieraan onverminderd hoog blijven. In 2021 zal 90% (!) van de klantenservice communicatie verlopen via AI gerelateerde IT oplossingen.

4. De komst van niet-traditionele oplossingen

Blockchain en low code platformen hebben dit jaar impact gehad door het bieden van nieuwe financiele middelen die business en innovatie mogelijk maken. Low code (het grotendeels automatische creëren van softwarecode) zit nog in de ‘early adopter’ fase, desondanks wordt verwacht dat het in 20% van bestaande en 30% van nieuwe business applicaties zal worden gebruikt. Daarnaast zal in 2021 Blockchain, door een kwart van de Forbes2000 bedrijven worden toegepast. Zoals dat al door de Antwerpse haven gebruikt wordt om door de inzet van slimme IT containertransport sneller en veiliger te laten verlopen.

Maar wat houdt dit nu in?

IT technologie 2018 2019 IDC trendsVeel organisaties zijn al in meer of mindere mate onderweg met deze trends. En ondanks dat digitale transformatie ervoor gezorgd heeft dat bedrijven zoals Uber en Netflix zijn ontstaan, staan we pas aan de vooravond. Dat laten bovenstaande voorspellingen wel zien. Daarom heb ik 2 adviezen:

Voor organisaties die al stappen hebben gezet in digitale transformatie: De IDC voorspellingen zijn wat mij betreft een bevestiging dat de juiste weg is ingeslagen. Omdat een aantal van bovenstaande technologieën nog in een beginfase zitten, kleven er zowel voor- als nadelen aan. Een voordeel is dat je met jouw IT gebruik kunt maken van het ‘first mover advantage’. Nadeel kan zijn dat adoptie hiervan kan leiden tot het tegenkomen van een aantal kinderziektes. Dat neemt niet weg dat je als organisatie toekomstgericht bezig bent natuurlijk, wat veel voordelen op kan leveren!

Voor organisaties die nog wat behoedzaam zijn: Het IDC rapport kan een duwtje in de rug zijn om aan de slag te gaan met digitale transformatie. Stilstand is immers achteruitgang, zeker binnen IT. En digitale transformatie ‘is here to stay’. Vind je het lastig hoe te beginnen? Een handleiding kan uitkomst bieden om een 1e stap te zetten naar digitalisering. Ik ben ervan overtuigd dat digitale transformatie alleen maar aan snelheid en belang gaat winnen, en dat het hoog tijd is om nú op die digitale trein te stappen..!

Lees hier:


Wouter Aarts

Wouter Aarts (auteur) Specialist in ICT en Samenwerken. Ik laat graag zien hoe je met nieuwe technologieën op een andere manier kunt (samen)werken. Volg mij op LinkedIn en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van samenwerken.  

Kennisbank