Wordt jouw MKB-bedrijf in 2019 écht digitaal?

  • 563
  •  4
  • 2 min
  • 17 jan 2019
Wordt jouw MKB-bedrijf in 2019 écht digitaal?

Wordt jouw MKB-bedrijf in 2019 écht digitaal?

  • 563
  •  4
  • 2 min
  • 17 jan 2019

Met veel tam-tam presenteerde staatssecretaris Mona Keijzer medio vorig jaar het MKB-Actieplan. ICT en digitalisering spelen hierin een hoofdrol. Het plan staat vol met mooie woorden en ambities. Zo vermeldt het plan – terecht – dat digitalisering ondernemers kansen biedt om hun productiviteit te verhogen. Bijvoorbeeld door bedrijfsprocessen die nu handmatig plaatsvinden, te digitaliseren. Met name kleine ondernemers vinden het lastig om nieuwe technologieën in hun bedrijf in te voeren. Ze hebben daar onvoldoende tijd en kennis voor, denkt men. Ook zijn veel MKB’ers bezorgd over de veiligheid van digitalisering.

Om ondernemers een duwtje in de rug te geven, heeft de overheid het programma ‘Versnelling digitalisering mkb’ bedacht. Hieraan gekoppeld is de MKB-samenwerkingsagenda 2018-2019 opgesteld.

MKB’ers delen ervaringen2019 digitaal

Het MKB-actieplan bevat een groot aantal deelplannen. In 2018 is begonnen met praktijktesten en die worden dit jaar uitgebreid. Een voorbeeld van zo’n testproject is het werken met ‘local heroes’. Dit zijn lokale mkb’ers die succesvol zijn in het slim toepassen van technologie. Zij gaan na afloop van de praktijktest hun best practices delen met andere ondernemers. Onder andere de KvK is hierbij betrokken, als aanjager van een pilot.

Digitaal archiveren

Een andere praktijktest gaat over het inrichten van een heldere digitale boekhouding. Veel ondernemers hebben hier nog een slag te maken. Zij vinden het moeilijk om hun documenten gestructureerd en volledig te archiveren. Vaak bestaat er zowel een papieren als een digitaal archief en zijn die niet op elkaar aangesloten. Dat gaat steeds meer wringen. Onder andere de AVG, die vorig jaar mei van kracht ging, maakt het voor het MKB noodzakelijk om documenten makkelijk vindbaar en veilig op te slaan. Een efficiënt digitaal systeem is onmisbaar geworden.

MKB’er kan het zelf!MKB bedrijf in 2019 digitaal

Ben jij een ondernemende MKB’er die vooruit wil? Dan kun je aan het begin van dit nieuwe jaar twee dingen doen. Of je wacht passief af hoe het MKB-Actieplan uitgerold wordt; overigens is het de laatste maanden nogal stil op dat vlak. Of je neemt zelf het initiatief om je bedrijf te digitaliseren. Want laten we eerlijk zijn: daar heb jij helemaal geen overheidsplan voor nodig. Er zijn voldoende mogelijkheden om op eenvoudige wijze aan de slag te gaan. Vooral nieuwe cloud-oplossingen zijn snel en betaalbaar in te voeren. En daar ligt de toekomst, geven trendlijstjes voor 2019 aan!

Is 2019 het jaar waarin MKB’ers massaal afscheid nemen van hun papierwinkel en digitalisering omarmen? Over 365 dagen maken we de balans op!


Erica van den Biggelaar 1

Erica van den Biggelaar (auteur) Niets is zo blijvend als verandering. Maar ondanks dat worden bij veel organisaties “repeterende” bedrijfsprocessen dagelijks (handmatig) nog steeds op dezelfde manier uitgevoerd. Ik daag mensen, organisaties en mezelf graag uit om samen te kijken...

Kennisbank