Welkom iWorker!

Uit onderzoek door Coleman Parkes blijkt dat het aantal ‘iWorkers’ (informatiewerkers) binnen Europese bedrijven de komende vijf jaar sterk zal toenemen. En dat is noodzakelijk ook.

366
0

Uit onderzoek door Coleman Parkes blijkt dat het aantal ‘iWorkers’ (informatiewerkers) binnen Europese bedrijven de komende vijf jaar sterk zal toenemen. En dat is noodzakelijk ook.

In 2014 omschreef slechts vier procent van alle Europese leidinggevenden een meerderheid van hun personeel als iWorker. Een iWorker is een bekwame medewerker die nieuwe technologie omarmt. Hij vindt eenvoudig zijn weg in alle beschikbare informatie, zodat hij snel en slim kan inspelen op veranderingen om zo optimaal te kunnen voorzien in de behoeften van de klant. Business leaders voorspellen de komende vijf jaar echter een grote toename. 37 procent gelooft dat hun personeel in 2018 voor het merendeel uit iWorkers zal bestaan. Deze versnelde ontwikkeling van de iWorker zou te maken kunnen hebben met de toenemende gevolgen van het inefficiënt delen van informatie. Leidinggevenden noemen hierbij op de eerste plaats een verlies aan inkomsten (49 procent), gevolgd door verlies van klanten (43 procent) en op de derde plaats gebrek aan klantinzicht (27 procent).

Uitdagingen
Het onderzoek toont eveneens aan dat er eerst uitdagingen overwonnen moeten worden voordat Europese bedrijven meer iWorkers aan zich binden. Terwijl bijna driekwart in nieuwe technologieën investeert om de productiviteit van het personeel op kantoor en daarbuiten te verbeteren, vindt de meerderheid het vooral noodzakelijk bestaande processen te vernieuwen,. Daarmee hebben werknemers gemakkelijker toegang tot bedrijfskritische informatie. Meer dan zeventig procent gelooft dat de ontwikkeling van hun bedrijf wordt tegengehouden doordat documenten niet vanaf iedere gewenste locatie en device bereikbaar zijn. Twee derde beweert dat ingewikkelde zoekfuncties hun werknemers ervan weerhouden de benodigde informatie te vinden om het bedrijf te helpen ontwikkelen. Daarnaast zegt 62 procent dat onsamenhangende informatiesilo’s het delen van informatie in de weg staan.

32_2014-02-05_calculeren-telefoon_LR.defDe belangrijkste stappen
Er wordt voorspeld dat het aantal iWorkers sterk zal toenemen. De vraag is echter: zijn organisaties daar klaar voor? Business leaders realiseren zich meer dan ooit dat het belangrijk is de wijze waarop zij technologie gebruiken te optimaliseren en informatiesilo’s die binnen het bedrijf ontstaan te elimineren. Het is echt nodig de traditionele manieren van werken te herzien en te veranderen en de door technologie gestuurde ontwikkelingen bij te houden, wat voortdurend voor nieuwe uitdagingen zorgt.

Europese business leaders benadrukken de belangrijkste stappen die nu gezet moeten worden om de versnelde ontwikkeling van de iWorker waar te maken. Op de eerste plaats zullen de werknemers gebruik moeten maken van innovatieve middelen waardoor samenwerking en het delen van kennis op verschillende locaties mogelijk wordt gemaakt. Ook zullen bedrijfsprocessen verder moeten worden geoptimaliseerd, waarbij de manier waarop werknemers werken wordt herzien. Organisaties moeten hierbij zorgen dat werknemers zoveel mogelijk voordeel halen uit technologie. Door papieren documenten te digitaliseren wordt bedrijfskritische informatie uit heden en verleden beter toegankelijk en wordt goede besluitvorming eenvoudiger.

Dergelijke maatregelen leveren bedrijven veel voordelen op. Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat bij bedrijven met een hogere concentratie iWorkers (meer dan 35 procent van het personeel) het rendement per werknemer gemiddeld drie keer hoger ligt dan bij bedrijven met minder kenniswerkers (20 procent of minder van het personeel).

Nu is de tijd gekomen dat bedrijven in heel Europa kritische bedrijfs- en documentprocessen doeltreffender en toekomstbestendig moeten inrichten. Grote innovaties en technologiegestuurde ontwikkelingen zijn bijna aan de orde van de dag. Het aantrekken van de iWorker als meer geïnformeerde werknemer is daarom essentieel voor de groei van organisaties, om beter te kunnen voldoen aan de klantbehoeften en om te zorgen voor meer alertheid, efficiëntie en productiviteit.

Meer lezen over online samenwerken? Lees het e-book of bekijk de infographicWeten welke technologie werknemers verwachten op de werkplek van de toekomst? Lees het in dit artikel.

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met NRC Media.

Downloads bij dit artikel

  • De opkomst van de iWorker in 2018Infographic

    Managers in Europa verwachten een opkomst van ‘informatiewerkers’ (iWorkers). Zijn organisaties klaar om deze iWorkers optimaal te faciliteren en aan te trekken? Download hier de infographic.

Mark Boelhouwer Leiderschap, verandering en innovatie

"In een wereld als deze moeten we accepteren dat veranderen de nieuwe werkelijkheid is. "

Reageer ook

Reacties 0


Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reageer ook