Zo werken wij in 2020

Hoe uiteenlopend sommige branches ook lijken, hun toekomst ziet er op een aantal vlakken hetzelfde uit. Terwijl machines op de achtergrond werken, zorgen wij er met onze creativiteit en empathie voor dat de menselijkheid in interactie gewaarborgd blijft en verrijkt wordt.

1598
2

Hoe uiteenlopend sommige branches ook lijken, hun toekomst ziet er op een aantal vlakken hetzelfde uit. Routinetaken worden geautomatiseerd waardoor het menselijk vernuft meer ruimte krijgt om te doen waar hij goed in is. Terwijl machines op de achtergrond werken, zorgen wij er met onze creativiteit en empathie voor dat de menselijkheid in interactie gewaarborgd blijft en verrijkt wordt.

Handen aan het bed
Door de immer voortschrijdende bezuinigingen besteedt de zorg niet-zorgprocessen steeds meer uit aan derden. Daarnaast maakt automatisering bedrijfsprocessen productiever en efficiënter. Maar technologie helpt ook op medisch vlak. Monitoren en meten van lichaamsfuncties kan immers met behulp van sensoren en apps. Zo kan de zorg zich richten op de kern: het bieden van zorg. Handen aan het bed dus. De patiënt bepaalt in toenemende mate waar en wanneer hij welke zorg krijgt. Hij heeft informatie genoeg tot zijn beschikking en zal die zelf gaan beheren. Hierdoor verschuift de rol van de zorgprofessional. Steeds vaker functioneert hij of zij als vertaler van medische informatie naar begrijpelijke informatie voor de patiënt, zodat die de juiste keuze kan maken.

Gert Jan Dijkmans_voorblog

Gert Jan Dijkmans van Gunst, eigenaar van Dijkmans van Gunst BV, een bedrijf voor werkinnovatie in de zorg.

“In de toekomst voert de patiënt de regie over zijn medische gegevens.”

“De focus op het elektronisch patiëntendossier lag vanaf het begin verkeerd, namelijk bij de zorgaanbieders en niet bij de patiënt. Zorgaanbieders stonden onwelwillend tegenover de rol van de patiënt hierbij. Zij waren bang dat de patiënt gegevens ging aanpassen. Dat is een denkfout, want dat mag hij. In 2020 is het digitaal medisch dossier van de patiënt en voert hij de regie over zijn medische gegevens. De zorgverlener bepaalt de structuur van het dossier en levert de data, maar de patiënt is de eigenaar van de inhoud.

Pas nu grote bedrijven als Google, Philips en Microsoft zich gaan inzetten voor eenelektronisch medisch dossier, bestaat de kans dat het echt van de grond komt. Nederland heeft de juiste infrastructuur voor digitale uitwisseling van medische gegevens: een goed opgeleide bevolking, een uitstekende technische infrastructuur en zorgverleners die in een keten werken.
De patiënt van de toekomst hoeft zijn verhaal niet te herhalen bij iedere nieuwe stap in de zorgverlening, maar zegt: ‘Dokter, ik heb mijn dossier bij me. Wilt u het even uploaden, zodat uw collega’s het ook kunnen zien?’”

Een leven lang leren
Digitale onderwijsmiddelen zijn op iedere school te vinden. Kinderen volgen de lessen vanaf een computer of ‘live’ in de klas. Docenten passen educatief materiaal aan naar eigen inzicht zodat het past bij hun onderwijsstijl en de leerlingen. Het leren van stof gebeurt steeds vaker buiten het schoolgebouw. Dat wordt steeds meer een plek voor ontmoeting en interactie, waar docenten lesstof duiden en werkcolleges geven en studenten samenwerken aan projecten. Onlinecursussen en –opleidingen maken het mogelijk een leven lang te leren, in eigen tempo en op zelfgekozen locaties. Informatie is beschikbaar voor iedereen met een internetverbinding en lesstof is altijd actueel. Dit brengt waardevolle kennis naar voorheen achtergelegen gebieden. De docent met het beste verhaal heeft de meeste cursisten.

Alexandre-Peltekian

Alexandre Peltekian is voorzitter van het college van bestuur van de stichting Gearhing, waar 29 Friese basisscholen bij zijn aangesloten. 

“In 2020 gaan kinderen naar school voor interactie.”

“Aan kinderen uit groep 8 vroeg ik hoe hun klas eruit ziet in de toekomst. Stuk voor stuk zeiden ze dat de juf of meester voor de klas wordt vervangen door een hologram of een robot. Lesstof overdragen kan dankzij technologie overal en altijd. In 2020 gaan kinderen naar school voor interactie, om dingen te maken en te doen. De juf en meester van de toekomst krijgen hun vak terug. Het onderwijs van vandaag is nog ingericht op basis van heersende principes uit de tijd van de industriële revolutie.

Verregaande arbeidsdeling en bureaucratische onpersoonlijke instrumenten om gedrag van mensen en organisaties te beheersen.Het onderwijs lijdt daardoor aan hospitalisatie. Jonge, enthousiaste leerkrachten worden slachtoffer van lesmethodes. Je moet professionals niet willen managen. Laat docenten zichzelf organiseren, schaf de regelgeving af. De techniek gaat wel door. Wij moeten streven naar een andere mindset. Dat is de goedkoopste en langst blijvende onderwijsvernieuwing.”

De jurist gaat digitaal
Verregaande digitalisering van dossiers maakt archiefruimte overbodig en de fax gaat ook bij de juristen eindelijk de deur uit. Zoektijd in documenten vermindert drastisch. Dit bespaart het vakgebied geld en tijd. Slimmere machines zijn sneller in het zoeken naar patronen dan mensen en ook dit zal tijd besparen. Hierdoor krijgt de jurist meer ruimte voor het intellectuelere werk, waar mensenkennis en intuïtie onmisbaar zijn. Advocatenkantoren zullen krimpen in omvang, in ieder geval worden de gebouwen waarin zij werken kleiner.
Doordat informatie overal toegankelijk is, wordt thuiswerken geaccepteerder en kan het aantal bureaus omlaag. Voor de klant wordt de jurist juist toegankelijker, doordat hij prima op locatie kan werken.

Piter-van-Zandbergen

Mr. Piter van Zandbergen, advocaat bij Machiels Advocaten waar zestien advocaten werken op drie locaties in Friesland.

“Nu vallen we nog op, als papierloze advocaten met tablets en laptops.”

“Wij zijn vrij vroeg begonnen met het inscannen van onze dossiers. We wilden een digitaal exemplaar hebben naast de bekende papierstapels. Dat was deels ingegeven door de wens op archiefruimte te besparen. Dit jaar gaan we een stap verder met het volledig digitaliseren van dossiers in een juridisch systeem, dat aan de wensen en eisen van ons vak voldoet.

Nu vallen we nog op, als papierloze advocaten met tablets en laptops, maar in 2020 is dat normaal. En doordat wij alle zakelijke informatie digitaal beschikbaar hebben, maakt het niet meer uit waar we werken. Ons kantoor in Buitenpost is bijvoorbeeld al vervangen door een servicepunt met één medewerker. Klanten kunnen daar altijd binnenlopen. Persoonlijk contact wordt steeds belangrijker in deze digitale tijd, waarin we het risico lopen op uitsluitend virtuele interactie.”

De ambachtelijke winkelier
Om de concurrentie met webshops te winnen, leveren winkels van steen een beleving in plaats van alleen maar een product. Bijvoorbeeld niet alleen voedingsmiddelen, maar ook de bijbehorende recepten. Een kapperszaak voor baarden en snorren. Beautyproducten en een behandeling. Een andere focus is ambachtelijkheid: de winkelier met verstand van zaken en aandacht voor de klant. Met sociale media verrijkt retail wat het levert aan producten met klantervaringen, achtergrondverhalen en heel speciale aanbiedingen. Data die binnenkomen via dergelijke kanalen, worden ingezet voor het verder verfijnen van het aanbod.

Karel-van-Eerd

Karel van Eerd, president-commissaris van Jumbo Supermarkten. 

“We bieden meer beleving rondom voedsel.”

In Breda opende Jumbo eerder dit jaar de grootste supermarkt van Nederland, met 6.000 m2 aan levensmiddelen, inclusief koks. “De supermarktbranche staat al lange tijd in het teken van schaalvergroting. In de jaren vijftig werd zelfbediening ingevoerd, dat was toen een grote verandering. Sommige winkeliers wilden niet aan het idee dat mensen zelf hun spullen pakten. Nu weten we niet beter. Sinds die tijd zien we steeds meer vierkante meters per winkel en steeds minder ketens die landelijk opereren.

De tweede grote ontwikkeling is natuurlijk internet en ook Jumbo zal levensmiddelen online gaan verkopen. De consument kan vanuit huis alles regelen. Toch blijft er een toekomst voor de supermarktwinkel. Jumbo heeft in de grotere winkels een nog breder assortiment dan online en we bieden meer beleving rondom voedsel. In de winkel in Breda geven we bijvoorbeeld bereidingstips en kookles. De huishoudscholen bestaan niet meer en veel mensen weten weinig van koken. Wij zien het als onze taak om consumenten te leren hoe ze makkelijk lekker eten kunnen klaarmaken.”

Flexibele dienstverlening
De zakelijke dienstverlening in 2020: directie en management hebben een wendbare organisatie opgezet, die de voortgang van disruptieve technologieën goed incasseert. Slimme algoritmes analyseren de data binnen en buiten de organisatie en afwijkingen in patronen worden automatisch gedeeld. Alle medewerkers hebben toegang tot de informatie die zij nodig hebben en delen is gewoon. Mensen werken thuis en op kantoor, zo het uitkomt. De hokjesgeest slijt met de jaren. Mensen werken in toenemende mate zelfsturend en middenmanagement is iets uit het verleden.

Charles-van-Goch-

Charles van Goch is CEO (Chief Empowerment Officer) van Mise en Place dat 42 vestigingen heeft in zeven landen.

“In 2020 hebben we vier kosteloze en flexibele kantoren in elke stad waar we werkzaam zijn.”

Mise en Place leidt studenten op en zet hen in voor de horeca rondom grote evenementen en feesten. “Ik verwacht dat we in 2020 geen vestigingen meer hebben, maar vier kosteloze en flexibele kantoren in elke stad waar we werkzaam zijn. Dat ziet er als volgt uit. Intakegesprekken met studenten houden we op hun hogescholen of universiteiten. On-the-job-training gebeurt in zalen en ruimtes die wij mogen gebruiken van onze relaties. De centrale vertreklocatie is kantoor drie. Wij controleren al onze studenten voor zij naar een evenement op onder  meer correctie kleding. Dat kan bij een autoverhuurbedrijf, een koffieketen of een winkelcentrum. Tot slot bieden wij na het werk altijd een drankje aan zodat de jobcoaches en projectleiders kunnen evalueren met hun mensen. Dat gebeurt in vaste kroegen in de stad. Qua technologie investeren wij met een concullega in een planning- en personeelssysteem. Op verzoek van onze studenten krijgen zij via een app een zekere mate van toegang. Papier willen we alleen nog gebruiken voor onze trainingen en opleidingen, voor activiteiten die de creativiteit en het geheugen stimuleren.”

Exclusiever werk
Na de kaalslag onder traditionele grafische bedrijven bloeien de grafimedia als nooit tevoren. Deze drukkers, printers, ontwerpers en webbouwers omarmen de digitalisering en combineren nieuwe technieken met ambachtelijke kennis. Waar voorheen alleen drukwerk werd geleverd, wordt nu een scala aan diensten aangeboden. Klanten kunnen het complete communicatietraject uitbesteden. De vraag naar grafisch vormgevers is groter dan het aanbod. Aan de ene kant blijft er behoefte aan zeer betaalbaar drukwerk, aan de andere kant krijgt papier een nieuwe status. Er ontstaat een grotere vraag naar ‘exclusiever werk’. De verpakkingsindustrie maakt spannende tijden door: hogere eisen aan duurzaamheid en innovaties in ‘smart packaging’ brengen nieuwe kansen.

Hugo-Verlind

Hugo Verlind, directeur van grafimediabedrijf Zalsman B.V. in Zwolle, is positief sceptisch over de toekomst. Hij weet wel dat liefde voor papier altijd zal blijven.

“Data gaan in onze branche een steeds grotere rol spelen.”

“Van een traditionele drukkerij uit 1857 zijn wij gegroeid naar een bedrijf dat veel bredere diensten aanbiedt. Voor klanten verzorgen wij het hele print- en drukwerktraject vanaf ontwerp tot en met internationale distributie, inclusief personalisering en warehousing. Data gaan in onze branche een steeds grotere rol spelen, maar ik denk dat het nog een tijdje duurt voor we daar echt maximaal gebruik van maken.

Dat vereist veel aandacht en specialistische mankracht. In ons vak is ICT belangrijk, maar papier zal altijd een rol blijven spelen. In 2020 ben ik misschien een ouderwetse man omdat ik dan nog steeds graag een papieren krant lees. Ik houd nu eenmaal van papier en van de mooie dingen die mensen er van maken met typografie, fotografie en veredelingstechnieken. Alles gaat sneller, vluchtiger en wordt onoverzichtelijker. En we zullen er nog meer kanalen bij krijgen, die we nu nog niet kennen. In al die digitale informatiestromen ontstaat ruimte voor groei van het niet opdringerige, tastbare papier.”

Ricoh en de Economist Intelligence Unit hebben een rapport gepubliceerd over de manieren waarop technologie organisaties zal veranderen tussen nu en 2020. Download hieronder het rapport en bekijk de video.

Meer lezen over Werken in 2010? Download hier het whitepaper van The Economist Intelligence Unit hierover.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met NRC Media.

Beeldcredits hoofdfoto: Janus van den Eijnden

Downloads bij dit artikel

  • Gratis e-book ‘Online samenwerken’eBook

    Werken vanaf meerdere locaties, met collega’s of klanten aan de andere kant van de wereld. Dit vraagt om online samenwerken, vergaderen en samen in documenten werken. Online samenwerken is tijd- en kostenbesparend en productief. Meer lezen? Download het eBook.

  • Agent of change – The future of technology disruption in businessWhitepaper

    'Agent of change: The future of technology disruption in business' is een whitepaper van de Economist Intelligence Unit, gesponsord door Ricoh. Het whitepaper gaat in op de impact van technologische ontwikkelingen op diverse aspecten in organisaties, zoals organisatie structuur, banen, klantinteractie en businessmodellen.

  • The future of work in the 21st centuryWhitepaper

    Geautomatiseerd, creatief en decentraal: 'The future of work in the 21st century' is een studie van The Economist Intelligence Unit (EIU). Het rapport probeert de belangrijkste trends te identificeren die de aard van werk en het werken in de komende 10-15 jaar zullen beïnvloeden.

Karina Meerman The missing link between tech & text

"Uitstellen kan altijd nog."

Reageer ook

Reacties 2


Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reageer ook